All stories
Customer Stories
January 7, 2022
Episode

Magnus Hanssen fra Fjösn

Episode
Se hvorfor Fjösn valgte Superbs komplette GXM-plattform. Read the full interview in Norwegian and English here.
Customer Stories
January 7, 2022
Episode

Fra utsiden ser Fjösn ut som en helt alminnelig låve, men så snart du kommer inn døra, åpenbarer en helt ny verden seg.

Eierne omtaler restauranten som ‘skjønnheten og udyret’ – røffe og gamle materialer, kombinert med delikate detaljer. Dette reflekteres også i stor grad på tallerkenen. Fokuset ligger på norske sesongvarer og norsk matkultur, tilberedt med franskinspirerte teknikker og servert med nordlyset som kulisse.

Vi satt oss ned med Magnus for å se hvordan han benytter seg av Superbs GXM-plattform i den daglige driften. Les videre for å se hvordan de bruker dataene for å tilby personlige og unike kundeopplevelser.

Read the full interview in English below.  

Fjösn is using Superb
Bar2-scaled.jpeg

Hva er historien bak åpningen av Fjösn?
Foreldrene våre kjøpte en gammel gård her i 2008. Det var en stor tomt med et lite hus og en gammel låve, som for øvrig var i nokså god stand. Vi startet byggeprosessen i 2009. Den gang var det foreldrene våre som ønsket å åpne restaurant – ikke oss. Uansett hjalp både jeg og broren min til i byggeprosessen. I 2010 sto førsteetasjen og kjøkkenet klart, og foreldrene våre åpnet restauranten for julebord, konfirmasjoner, bryllup osv.

I august 2019 kjøpte jeg og broren min ut foreldrene våre. På dette tidspunktet fokuserte vi på Aurora Resort og Aurora Borealis Observatory, og låven ble kun brukt til frokostservering for overnattingsgjestene våre. Utover høsten og vinteren begynte vi arbeidet med å isolere låven, og vi lekte med ideen om å utvide til bar og konferansesenter i andre og tredje etasje. Å drive en restaurant så øde som dette ville ikke være enkelt om vi ønsket å satse på kvalitet.

Dessverre kom pandemien også hit i løpet av vinteren 2019/2020. I mars stoppet verden helt opp, og prosjektene våre sto plutselig i fare. Vi hadde begrenset med rettigheter for kompensasjon fra staten, og ettersom pandemien ble mer og mer kritisk, bestemte vi oss for at vi måtte gjøre noe. Vi kunne ikke bare sitte å se på.

Sommeren 2020 startet vi å rydde ut av andre og tredje etasje, med en gal baktanke; la oss åpne en restaurant her oppe!

Ingen av oss hadde noen gang arbeidet på restaurant, og vi visste ingenting om hvordan man åpner og driver en. I stedet for å bare sitte å se på at familiens arbeid skulle gå til spille, bestemte vi oss for å gjøre alt vi kunne for å få til noe.

Etter mye hardt arbeid, og med god hjelp fra familie, to lokale snekkere og et lokalt sveisefirma, lyktes vi med å bygge en restaurant over tre etasjer.

Fjösn åpnet sine dører 18. november, 2020. 

Hvordan vil du beskrive restaurantkonseptet deres?
Vårt hovedfokus ligger i å minimere avstanden mellom våre gjester, bøndene og fiskerne. 

Fjösn er en restaurant hvor du kan slappe av, mens vi tar deg med på en reise. Restauranten ligger også i hjertet av Aurora Borealis Observatory, så om du er heldig, kan du avslutte måltidet under det dansende nordlyset.

Vi har to ulike menyer. På fredager og lørdager tilbyr vi en smaksmeny som følger årstidene. Her tar kokkene deg med på en reise gjennom alle smakene omgivelsene våre har å by på. Fra søndag til torsdag tilbyr vi en unik tapasmeny. Altså, ikke tradisjonell tapas, men småretter basert på lokale produkter.

Baktanken med å tilby to ulike menyer er at de fleste gjestene bor her i tre eller flere netter for å oppleve nordlyset. Og å spise den samme smaksmenyen tre dager i strekk, er ikke akkurat ideelt.

Hvorfor valgte dere å åpne en restaurant?
Å tilby overnatting her ute er perfekt når det kommer til opplevelser med nordlyset, men ettersom vi ligger så øde til, har ikke gjestene mye valg når det gjelder bespisning. Vi ønsket rett og slett å tilby gjestene en fullendt opplevelse her hos oss.

Hvordan er det å være gjest hos Fjösn?
Når du ankommer Fjösn, går du inn i en god gammaldags låvebygning. Låven har den klassiske røde fargen, men den er også utstyrt med store vinduer som lar deg nyte synet av nordlyset, om du har hellet med deg. Dette var opprinnelig en geitelåve – oppført i 1969 – og nesten alt på innsiden er uendret siden den gang. Låven gir en varm og avslappet atmosfære – perfekt for uforglemmelige smaksopplevelser.

Hvilke problemer hadde dere i driften før dere oppdaget Superb?
Vi hadde færre valgmuligheter og vi manglet support. Det første kassaapparatet vårt var det vi hadde brukt i hotelldelen, og det var på ingen måte tilpasset restaurantdrift.

Hvorfor valgte dere å gå for Superb?
Superb er enkelt, effektivt, og setter kundene i første rekke. Gjestenes opplevelse styrer prosessen fra start til slutt – det er dette Superb handler om.

Hvordan skiller Superb seg fra systemer dere har brukt tidligere?
Alt er annerledes. Det jeg liker best er følelsen Superb gir av å være personlig. Du får alltid hjelp, og kundestøtten bryr seg virkelig om både deg og gjestene dine.

Hvorfor valgte dere å oppgradere til Superbs plattform?
Superb gir oss alle verktøyene vi trenger, samlet på ett og samme sted. Det er ekstremt viktig i vår daglige drift.

Dette betyr at vi ikke trenger å kombinere ulike systemer – vi kan støtte oss fullt og helt på denne ene plattformen.

Hvorfor er det viktig for dere å kunne hente inn data om gjestene deres for å forbedre kundeforholdet og kundeopplevelsen?
Gjestene våre betyr alt for oss, og de fortjener det absolutt beste. Vi skulle selvfølgelig ønske at vi husket hver eneste gjest, men det blir fort vanskelig. Men ved å ta en kikk i systemet, kan vi fort bli påminnet om deres siste besøk.

På hvilken måte gjør Superb hverdagen deres enklere?
Hverdagen vår er enklest når ting fungerer. Problemer med de tekniske løsningene kan være en voldsom distraksjon, og konsekvensene påvirker fort kundeopplevelsen.

Superbs GXM gir oss alle de verktøyene vi trenger for å kunne fokusere 100% på gjestene våre.

Hvordan påvirker Superb arbeidsflyten med bokføringen?
For å være helt ærlig, så tenker jeg ikke mye på den slags. Det ser ut til å fungere bra, så da er vel alt som det skal være.

Hvorfor bør restauranter benytte seg av Superb?
Superb tilbyr et sofistikert system med et vell av valgmuligheter.

Det er enkelt å gjøre endringer både på kundesiden og administrasjonssiden, og alt ser dessuten bra ut. Om du sitter fast, står kundestøtten alltid klare for å hjelpe, og det er superviktig!

For oss har Superb vært akkurat det vi så etter i et system.

Magnus Hanssen from Fjösn

On the outside, Fjösn restaurant looks like an ordinary barn, but as soon as you enter the door, another world reveals itself.

The owners call the restaurant ‘beauty and the beast’ – old materials surrounded by delicate details. It's a bit like that on the plate, too. The focus is on seasonal Norwegian ingredients and highlighted by a spectacular view of the northern lights. 

We sat down with Magnus to see why he runs his restaurant with Superb’s GXM platform. Read on to see how data helps provide personalised guest experiences. 

What is the story behind the opening of Fjösn? 

Our parents bought an old farm back in 2008. It was a large property with a small house and an old barn in pretty good shape. We started the building process in 2009. At that point, our parents were the ones that wanted a restaurant, not us. Regardless, my brother and I helped out in the building process. In 2010, the first floor and kitchen were finished and our parents opened the restaurant for Christmas parties, confirmations, weddings and similar events. 

In August 2019, my brother and I bought the property from our parents. At that point, we only had breakfast for our resort guests in the barn – we run the Aurora resort and Aurora Borealis Observatory. That winter, we insulated the barn and had the idea for a reception area and bar on the second and third floors. We knew that running a restaurant as remote as we are is not easy if you want quality. 

Sadly, we entered a pandemic in the winter of 19/20. In March, the world stopped and our resort was suddenly in danger. We had limited rights on compensation from our government. As the pandemic got more and more serious, we decided that we had to try something. We couldn’t just sit and watch. 

We started cleaning out the second and third floors in the summer of 2020 with a crazy idea. Let’s start a restaurant! 

We've never worked at a restaurant, and we didn’t have any idea how to create and run one. Instead of just sitting there watching our family’s efforts go under, we decided to give it our best.

After hard work and help from family, two local carpenters and a local welding company, we were able to build the restaurant over three floors.

Fjösn opened November 18, 2020. 

How would you describe your restaurant concept? 

Our concept is to minimize the distance between our guests, the farmers and fishermen. 

It’s a restaurant to relax in while we take you on a journey. It’s also located in the heart of the Aurora Borealis Observatory, and with some luck, we will end the night under a sky with magic dust. 

We have two different menus. On Friday and Saturday, you can experience our tasting menu that follows the seasons. Our chefs will take you on a journey through everything our surroundings have to offer. From Sunday to Thursday, you can experience our tapas menu. This will not be original tapas, we focus on local produce. 

The idea of having two menus is simple: Most of our guests at the Aurora Borealis Observatory stay for 3 nights or longer to see the aurora. Eating the same tasting menu for three days isn't ideal. 

Why did you decide to open your restaurant? 

Running a remote resort is nice when it comes to the aurora, but it doesn’t give our guests many options when it comes to dining. We want guests to have a complete experience with us. 

What’s the guest experience like at Fjösn? 

As a guest, you enter an old barn. It’s red and iconic with huge glass windows to best see the aurora. It’s an old goat barn from 1969, and almost everything inside is original. It’s a warm and calm atmosphere where we take you on an adventure. 

What problems did you have before discovering Superb?

We had fewer options and a lack of support. Our first register was something we had at the resort, and it wasn't built for restaurants. 

Why did you choose to partner with Superb?

Superb is clean, simple, and guest friendly. The most important thing is the guests' experience from beginning to end. This is exactly what Superb is all about. 

What is different about Superb compared to previous systems you've used?

Everything is different. My favourite part is the feeling of Superb being personal. You always get help, and the support team cares about you and your customers. 

Why did you choose to upgrade to Superb’s all-in-one platform?

It gives you all the right tools in one toolbox. That’s extremely important in our everyday work.

You don’t need to cross information, and you can rely on the platform. There's no need to check over your shoulder and see if the different systems are synchronised. 

Why is it essential for you to collect and use data about your guests to enhance your guest experience and create relationships?

Our guests are everything, so they deserve our best. You want to remember every guest and all the details. Sometimes looking at the data can help you remember the exact day of their last visit. 

How does Superb help make your everyday life easier?

Our every day is easier when things work. Issues with technical systems can be a huge distraction and the consequences can be huge in terms of the guest experience. 

Superb's GXM is clean with the correct tools that let us focus 100% on our guests. 

How does Superb make reporting to your accountant easier?

To be honest, I don’t think much about it. It just works, and I guess that’s the point. 

Why should a restaurant work with Superb?

It’s a clean and sophisticated system with many options. 

You can easily edit both the front and backend, and it looks perfect. If you need help, Superb is there for you, and that’s super important! 

To me, this is exactly what I wanted when I was looking for a system. 

Keep exploring

Stay in touch
Sign up for our newsletter to get the latest stories and insights from the new generation of restaurateurs directly in your inbox