ANVÄNDARVILLKOR

Senast uppdaterad: 01/01/2024

Dessa allmänna villkor, inklusive de villkor, policyer, riktlinjer och instruktioner som hänvisas till häri, ("Allmänna villkor") utgör ett juridiskt bindande avtal mellan Superb ApS, organisationsnummer: 39478021, med säte på Rahbeks allé 21, 1801 Köpenhamn, Danmark, eller dess dotterbolag ("Superb", "vi", "vår" eller "oss") och dig, den enskilda näringsidkaren, företaget eller annan affärsenhet som har skapat ett konto hos oss ("Handlaren", "du" eller "din"), som styr din tillgång till och användning av våra tjänster, inklusive våra mobilprogram ("appen"), hårdvara, våra webbplatser ("webbplatsen") och andra produkter och tjänster (tillsammans, "Tjänsterna").

Genom att acceptera eller på annat sätt samtycka till dessa allmänna villkor bekräftar du att du har läst, förstått och accepterar att vara bunden av dessa allmänna villkor. Du godkänner också eventuella ytterligare villkor som är specifika för de tjänster du använder ("Ytterligare villkor"), till exempel betalningsvillkoren, som blir en del av ditt avtal med oss. Om du inte godkänner dessa allmänna villkor (eller om du inte har rätt att binda det företag eller annan affärsenhet som du representerar), har du inte rätt att komma åt eller använda tjänsterna och du bör inte godkänna dessa allmänna villkor.

I tillämpliga fall ansvarar du för att säkerställa att dina anställda eller andra representanter som använder Tjänsterna för din räkning har läst, förstått och accepterar att vara bundna av dessa Allmänna villkor och eventuella Ytterligare villkor. Det är viktigt att du förstår de risker och skyldigheter som är förknippade med användningen av tjänsterna, och vi uppmanar dig därför att läsa dessa allmänna villkor och eventuella ytterligare villkor noggrant innan du godkänner dem och innan du börjar använda tjänsterna.

Om du har några frågor eller funderingar om innehållet i dessa allmänna villkor eller några ytterligare villkor eller vill få en bättre förståelse för hur tjänsterna fungerar, tveka inte att kontakta oss genom att ringa vårt team för kundupplevelse eller skicka e-post till support@superbexperience.com.

Del 1 - Registrering

För att få tillgång till och använda tjänsterna måste du skapa ett konto hos oss (ett "Superb -konto"). Tjänsterna är endast tillgängliga för enskilda näringsidkare, företag eller andra godkända enheter som driver en verksamhet som säljer varor och tjänster, och är därför inte tillgängliga för personer för personliga, familje- eller hushållsändamål. Du får endast skapa ett Superb -konto, såvida vi inte godkänner skapandet av ytterligare Superb -konton.

Du kan välja att registrera dig som enskild näringsidkare eller som ett företag eller annan affärsenhet som vi godkänner. Om du skapar ett Superb -konto som enskild näringsidkare garanterar du oss att du inte agerar på uppdrag av eller till förmån för någon annan. Om du skapar ett Superb -konto som ett företag eller annan affärsenhet garanterar du oss att du är vederbörligen auktoriserad att skapa ett Superb -konto i det företagets eller affärsenhetens namn.

Om du skapar ett konto på Superb som ett företag eller en annan affärsenhet, betyder uttrycken "Merchant", "you" eller "your" både dig som fysisk person och företaget eller den andra affärsenheten. Du garanterar oss vidare att: a) du är antingen lagligt bosatt eller medborgare i ditt land eller ett företag eller annan affärsenhet som är vederbörligen auktoriserad att bedriva verksamhet i det landet, b) du kommer att använda tjänsterna enbart för handel, affärer eller yrkesmässiga ändamål i det landet, c) du kommer inte direkt eller indirekt att använda tjänsterna i eller till något annat land om inte annat överenskommits med oss, och d) du, som fysisk person, är minst 18 år eller, om du är under 18 år, har du fått din förälders eller vårdnadshavares samtycke till att du accepterar dessa allmänna villkor och använder tjänsterna på det sätt som vi föreskriver.

Du måste ange en e-postadress och ett lösenord för att få tillgång till ditt Superb -konto och tjänsterna. Du kan också bli tvungen att lämna vissa personuppgifter. Du måste lämna korrekt och fullständig information när du skapar ditt Superb -konto. Du måste också se till att all information som du tillhandahåller är och förblir korrekt, fullständig och aktuell. Du måste informera oss om eventuella ändringar och uppdatera informationen i ditt Superb -konto i enlighet med detta utan onödigt dröjsmål.

Du samtycker till att vi kan kontakta och dela information om dig och ditt Superb -konto med våra inlösare, kortsystemen samt betrodda partnerbanker och finansinstitut. Detta inkluderar att dela information om dig och dina transaktioner för reglerings- eller efterlevnadsändamål, för användning i samband med hantering och underhåll av våra tjänster, för att skapa och uppdatera kundregister om dig och för att genomföra riskövervakning och hanteringsprocesser.

Vi förbehåller oss rätten att stänga av din tillgång till och användning av tjänsterna och att avsluta och stänga ditt konto på Superb om du ger oss felaktig, osann eller ofullständig information, eller om du inte uppfyller kraven för registrering av ett konto.

2. KONTOUPPGIFTER

Du är ansvarig för att se till att din e-postadress, ditt lösenord och andra personliga säkerhetsfunktioner som du använder för att få tillgång till ditt Superb -konto och tjänsterna ("kontouppgifter") hålls säkra och skyddade. Detta innebär att du måste vidta alla rimliga åtgärder för att hålla dina kontouppgifter hemliga och inte dela dem med någon annan än vederbörligen auktoriserade anställda eller andra representanter inom ditt företag.

Du måste omedelbart meddela oss genom att kontakta vårt kundservice team på support@superbexperience.com om du upptäcker eller har anledning att tro att någon av dina kontouppgifter har förlorats eller stulits eller att någon annan har använt eller försökt använda ditt Superb -konto med hjälp av dina kontouppgifter utan din tillåtelse.

3. UNDERKONTRAKT

Genom dina Superb -kontoinställningar kan du skapa underkonton och auktorisera dina anställda och andra behöriga representanter (var och en, en "auktoriserad användare") att använda sådana underkonton för att komma åt ditt Superb -konto och använda tjänsterna på dina vägnar för ditt företag. Du måste registrera varje behörig användare hos oss och skapa ett användarnamn och lösenord för varje behörig användare för att kunna komma åt ditt Superb -konto och använda tjänsterna. Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet Auktoriserade användare som du kan ha. Dina Auktoriserade användare kommer att ha möjlighet att utföra de begränsade åtgärder som du väljer i dina Superb -kontoinställningar.

Det är ditt ansvar att se till att dina auktoriserade användare följer dessa allmänna villkor och eventuella tilläggsvillkor när de använder ditt Superb -konto och tjänsterna. Vi förbehåller oss rätten att när som helst neka en auktoriserad användare tillgång till ditt Superb -konto och tjänsterna. Du samtycker till att du alltid är ansvarig för dina auktoriserade användares handlingar eller försummelser och att du kommer att ersätta och hålla oss skadeslösa för dina auktoriserade användares handlingar eller försummelser i samband med deras användning eller missbruk av ditt Superb -konto och tjänsterna.

4. VÅR ROLL

Tjänsterna gör det möjligt för dig att bland annat göra kontantbetalningar och vissa andra accepterade betalningsmetoder genom att använda appen som är installerad på din smartphone eller annan kompatibel mobil enhet samt att samla in, analysera och spåra information som genereras i samband med sådana transaktioner.

Du samtycker till att vi när som helst kan uppdatera eller ändra tjänsterna. Vi kommer alltid att försöka meddela dig om sådana uppdateringar eller ändringar med rimligt varsel i enlighet med avsnitt 19. Vi förbehåller oss dock rätten att genomföra sådana uppdateringar och ändringar med omedelbar verkan utan föregående meddelande till dig om det är nödvändigt för att upprätthålla säkerheten i våra system eller för att följa tillämpliga lagar, regler och förordningar.

Din förmåga att använda tjänsterna är beroende av tjänster som tillhandahålls av tredje part (t.ex. Internet-, datatrafik- och nätverkstjänster) och kan också vara beroende av programvarutillämpningar som tillhandahålls av tredje part (t.ex. försäljningslösningar). Sådana tredje parter kan ta ut avgifter för att få tillgång till och använda sådana tjänster och/eller programvaruapplikationer för att använda tjänsterna, och du är ensam ansvarig för att betala dessa avgifter. Vi äger inte, kontrollerar inte och har inget ansvar eller skyldighet för tredjepartstjänster eller programvaruapplikationer som du väljer att använda i samband med tjänsterna. Vi varken accepterar eller tar på oss något ansvar för driften eller säkerheten hos tredjepartstjänster eller programvaruapplikationer, för din oförmåga att använda tjänsterna till följd av tredjepartstjänster eller programvaruapplikationer eller för ditt brott mot villkoren i ditt avtal med tredjepartstjänster eller programvaruapplikationer till följd av att du använder tjänsterna eller på annat sätt.

5. SERVICE NIVÅ

Även om vi kommer att göra alla kommersiellt rimliga ansträngningar för att tillhandahålla tjänsterna 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, garanterar vi inte att tjänsterna kommer att vara fria från avbrott, förseningar eller fel som orsakas av våra system eller andra tredjepartsleverantörer av tjänster, allmänna Internetfel eller force majeure. Du måste meddela oss utan onödigt dröjsmål genom att kontakta vårt team för kundupplevelser på support@superbexperience.com om du upplever avbrott, förseningar eller fel i tjänsterna, och tillhandahålla all rimligen begärd information och hjälp för att identifiera och lösa sådana avbrott, förseningar eller fel.

Från tid till annan kommer vi att utföra underhåll och uppgraderingar av tjänsterna, vilket kan leda till avbrott, förseningar eller fel i tjänsterna. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att meddela dig i förväg om planerat underhåll i enlighet med avsnitt 19 kan vi inte garantera att ett sådant meddelande alltid kommer att ges.

6. KUNDTJÄNST OCH KLAGOMÅL

Vi kommer att erbjuda dig regelbunden kundtjänst via e-post, webb eller telefon under normala öppettider för att hjälpa dig att lösa eventuella problem som rör din användning av tjänsterna, appen, webbplatsen och ditt konto på Superb .

Du är ensam ansvarig för att ge service till dina kunder i alla frågor som rör dina produkter och tjänster.

Du kan när som helst kontakta oss om du har klagomål på våra tjänster genom att kontakta oss på support@superbexperience.com.

7. KOMPATIBILITET

Användningen av tjänsterna kräver att du har en kompatibel mobil enhet. Även om vi gör vårt bästa för att hålla en uppdaterad lista över kompatibla mobila enheter på vår webbplats, garanterar vi inte att tjänsterna kommer att vara kompatibla med din mobila enhet. Du får inte använda tjänsterna tillsammans med en mobil enhet som har modifierats i strid med tillverkarens riktlinjer för mjukvara eller hårdvara.

8. VERSIONER AV APPAR OCH SKRIVBORD

För att kunna använda tjänsterna måste du ladda ner och installera appen. Du kan ladda ner appen från App Store. Du måste ladda ner och använda den senaste versionen av appen som finns tillgänglig, inklusive nedladdning och installation av eventuella uppdateringar som blir tillgängliga från tid till annan. Appen kan också finnas tillgänglig i andra format, till exempel i form av ett programvaruutvecklingskit. Det är också möjligt att använda tjänsterna från en webbläsare.

9. FEL OCH OTILLÅTEN ELLER OLAGLIG ANVÄNDNING

Du måste omedelbart meddela oss genom att kontakta vårt kundservice team på support@superbexperience.com om du upptäcker eller har anledning att tro att det har förekommit ett fel eller obehörig eller olaglig användning av ditt Superb -konto och, om möjligt, ändra dina kontouppgifter för att förhindra ytterligare fel och/eller obehörig eller olaglig användning. Du måste förse oss med all information och dokumentation som du har i din ägo om omständigheterna kring ett sådant fel och/eller otillåten eller olaglig användning av ditt Superb -konto och vidta alla rimliga åtgärder som vi begär för att bistå oss i vår utredning.

10. SKATTER

Du är ansvarig för att fastställa alla skatter som bedöms, uppkommer eller måste samlas in, betalas eller innehållas av någon anledning för försäljningen av dina produkter och tjänster och alla betalningar som du får i samband med din användning av våra tjänster ("skatter"). Du är ensam ansvarig för att samla in, hålla inne, rapportera och överföra korrekta skatter till lämplig skattemyndighet. Vi är inte skyldiga att, och kommer inte heller att avgöra om skatter är tillämpliga eller ta på oss något ansvar i samband med detta, eller beräkna, samla in, rapportera eller överföra skatter till någon skattemyndighet till följd av någon transaktion.

11. TRANSAKTIONSINFORMATION

Du kan få tillgång till information som genererats i samband med transaktioner som redovisats genom användning av tjänsterna genom att logga in på ditt Superb -konto. Du kommer också att kunna få tillgång till nedladdningsbara rapporter. Det sätt på vilket vi tillhandahåller transaktionsinformationen kommer att göra det möjligt för dig att lagra och reproducera informationen oförändrad, till exempel genom att skriva ut kopior.

12. DIN INTEGRITET

Din integritet och skyddet av dina uppgifter är mycket viktigt för oss. Du bekräftar att du har fått och läst villkoren i vår integritetspolicy som införlivats i dessa allmänna villkor genom hänvisning, som förklarar hur och för vilka ändamål vi samlar in, använder, behåller, avslöjar och skyddar den information som du lämnar till oss.

Vi är ansvariga för att skydda säkerheten för personuppgifter i vår ägo. Vi har infört administrativa, tekniska och organisatoriska förfaranden för att skydda personuppgifter som lagras på våra servrar från obehörig åtkomst och oavsiktlig förlust, ändring eller avslöjande. Vi kan dock inte garantera att obehöriga tredje parter aldrig kommer att kunna kringgå dessa åtgärder eller använda sådan information för olämpliga ändamål. Du kan alltid hitta vår integritetspolicy på vår webbplats www.superbexperience.com.

13. ANDRAS PRIVATLIV

Du bekräftar och godkänner att du kommer att skydda och, om inte lagen kräver det, inte avslöja, registrera eller på annat sätt behandla information som du får om dina kunder eller andra tredje parter när du använder tjänsterna. Du måste utan onödigt dröjsmål meddela oss genom att kontakta vårt team för kundupplevelser på support@superbexperience.com om du får kännedom om eller misstänker obehörig åtkomst till eller avslöjande av sådan information. Du får inte avslöja eller distribuera information om dina kunder eller andra tredje parter eller använda sådan information för marknadsföring eller andra ändamål om du inte får ett uttryckligt samtycke från kunden eller tredje parten. Du är ensam ansvarig för efterlevnaden av alla tillämpliga lagar och förordningar om sekretess i din specifika jurisdiktion.

14. DITT INNEHÅLL

I samband med ditt konto på Superb , ditt företagslista och din användning av tjänsterna kan du ladda upp eller tillhandahålla foton, logotyper, produkter och annat material eller information ("innehåll"). Du samtycker till att du inte kommer att ladda upp eller tillhandahålla något innehåll om du inte har skapat innehållet själv eller om du har tillstånd från innehållsägaren att göra det. Du ger oss, våra dotterbolag och våra efterträdare en världsomspännande, icke-exklusiv, royaltyfri, fullt betald, överförbar och underlicensierbar rätt att använda, reproducera, ändra, anpassa, publicera, utarbeta derivat av ditt innehåll, distribuera, offentligt framföra och offentligt visa ditt innehåll i alla medier för att tillhandahålla och marknadsföra tjänsterna. Du behåller alla rättigheter till ditt innehåll, med förbehåll för de rättigheter som beviljas oss i dessa allmänna villkor. Du kan ändra eller ta bort ditt innehåll via ditt Superb -konto eller genom att avsluta ditt Superb -konto, men ditt innehåll kan finnas kvar i historiska, arkiverade eller cachade kopior och versioner av det som är tillgängliga på eller via tjänsterna.

Du samtycker till att inte ladda upp eller tillhandahålla innehåll eller på annat sätt publicera, överföra, distribuera eller sprida via tjänsterna något material som: a) är falskt, vilseledande, olagligt, obscent, oanständigt, oanständigt, oanständigt, pornografiskt, ärekränkande, hotfullt, trakasserande, hatiskt eller kränkande, b) uppmuntrar till ett beteende som skulle betraktas som ett brott eller ger upphov till civilrättsligt ansvar, c) bryter mot någon skyldighet gentemot eller rättigheter för någon person eller enhet, inklusive rätten till publicitet, integritet eller immateriella rättigheter, d) innehåller skadad data eller andra skadliga, störande eller destruktiva filer, eller e) enligt vår egen bedömning är stötande eller som kan utsätta oss, våra dotterbolag eller kunder för skada eller ansvar av något slag. Superb får använda dina bilder, logotyper och andra data för att marknadsföra ditt varumärke på sociala medier och sökmotorer.

15. DINA GARANTIER

Utöver alla andra garantier som anges i dessa allmänna villkor och tilläggsvillkor garanterar du oss att: a) du är berättigad att registrera och använda tjänsterna och har rätt, befogenhet och förmåga att ingå och utföra dessa allmänna villkor, b) det namn som du identifierade när du registrerade dig är ditt namn eller ditt företagsnamn under vilket du säljer produkter och/eller tjänster, c) du och din användning av tjänsterna kommer att följa alla lagar, regler och bestämmelser som gäller för din verksamhet, inklusive tillämpliga skattelagar och bestämmelser, och d) du kommer inte att använda tjänsterna, direkt eller indirekt, för bedrägliga syften eller på något sätt som stör användningen av tjänsterna.

16. DITT ANSVAR OCH SKADESTÅND

Du är ansvarig för allt ansvar som åsamkas en tredje part eller oss och som orsakas av din åtkomst till och användning av Tjänsterna och/eller som uppstår till följd av att du bryter mot någon bestämmelse i dessa Allmänna villkor och eventuella Tilläggsvillkor. Du samtycker till att ersätta sådana tredje parter eller oss för allt sådant ansvar.

Oavsett ovanstående eller någon annan bestämmelse i dessa allmänna villkor eller några ytterligare villkor, samtycker du till att försvara, ersätta och hålla oss och våra respektive styrelseledamöter, agenter, dotterbolag och representanter skadeslösa från och mot alla krav, kostnader, rättegångar, krav, förluster, ansvar, skador, åtgärder, förfaranden, domar, straff, räntor och utgifter (inklusive utan begränsning rimliga advokatkostnader) som uppstår på grund av eller i samband med: a) någon faktisk eller påstådd överträdelse av dig av någon bestämmelse i dessa Allmänna villkor eller några Ytterligare villkor, b) din felaktiga eller olämpliga användning av Tjänsterna, c) din överträdelse av någon tredje parts rättighet, inklusive utan begränsning någon rätt till integritet, publicitetsrättigheter eller immateriella rättigheter, d) tredje parts ersättningsskyldigheter som vi ådrar oss som ett direkt eller indirekt resultat av dina handlingar eller försummelser, och e) din överträdelse av någon tillämplig lag, regel eller förordning i din specifika jurisdiktion.

17. INGA GARANTIER

Vi tillhandahåller tjänsterna till dig "i befintligt skick" och "i befintligt skick" utan några garantier eller villkor, uttryckliga eller underförstådda, förutom vad som särskilt anges i dessa allmänna villkor. Vi garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till någon del av tjänsterna, och vi kan inte hållas ansvariga för avbrott eller försämringar av tjänsterna enligt dessa allmänna villkor.

Utan att begränsa det föregående garanterar vi inte att tjänsterna är exakta, tillförlitliga eller korrekta, att tjänsterna kommer att uppfylla dina krav, att tjänsterna kommer att vara tillgängliga vid en viss tidpunkt eller på en viss plats, oavbrutna eller säkra, att eventuella defekter eller fel kommer att rättas till eller att tjänsterna är fria från virus eller andra skadliga komponenter. Allt innehåll eller alla data som laddas ner eller på annat sätt erhålls genom användning av tjänsterna laddas ner på egen risk och du är ensam ansvarig för eventuella skador på din egendom eller förlust av data som uppstår till följd av en sådan nedladdning.

18. BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Vi kan under inga omständigheter hållas ansvariga för någon av följande typer av förluster eller skador som uppstår enligt eller i samband med dessa allmänna villkor, eventuella tilläggsvillkor eller på annat sätt:

a) indirekta förluster eller skador eller följdskador (inklusive förlust av vinst, goodwill, affärer, kontrakt, intäkter eller förväntade besparingar, även om vi är informerade om möjligheten av sådana skador), b) förlust eller korruption av data, c) förlust eller skador av något slag som inte direkt härrör från vårt brott mot dessa allmänna villkor eller eventuella tilläggsvillkor,

d) förlust eller skada som överstiger den som orsakats som en direkt följd av vårt brott mot dessa allmänna villkor eller tilläggsvillkor (oavsett om du kan bevisa en sådan förlust eller skada eller inte), eller e) förlust eller skada som du ådragit dig till följd av handlingar eller försummelser av dig eller tredje part eller vår skyldighet att följa tillämplig lag, handlingar eller försummelser av en myndighet, krigshandlingar, olyckshändelser, naturkatastrofer, strejker, blockader eller andra liknande händelser, oavsett om vi är initiativtagare eller föremål för en sådan händelse.

Ingenting i dessa allmänna villkor eller tilläggsvillkor begränsar vårt ansvar till följd av vårt bedrägeri eller bedräglig vilseledande, grov vårdslöshet, uppsåtligt tjänstefel, dödsfall eller personskada till följd av vår vårdslöshet eller i den mån en sådan begränsning eller uteslutning inte tillåts av tillämplig lag.

Vårt totala ansvar gentemot dig enligt eller i samband med dessa allmänna villkor och eventuella tilläggsvillkor med avseende på alla anspråk kommer inte att överstiga summan av de avgifter som du betalat till oss för tjänsterna under den tremånadersperiod som omedelbart föregår den händelse som ger upphov till anspråket på ansvar, eller om du inte har använt tjänsterna under tre (3) månader, din genomsnittliga månadsavgift multiplicerad med tre (3).


Del 2 - Andra juridiska termer

19. MEDDELANDEN OCH INFORMATION

Du samtycker till att vi kan tillhandahålla skriftliga meddelanden och information till dig elektroniskt genom att publicera dem på vår webbplats eller genom att skicka dem till din angivna e-postadress som är kopplad till ditt konto på Superb . Sådana meddelanden och sådan information anses ha mottagits av dig inom 24 timmar efter att de har lagts upp på vår webbplats eller inom 24 timmar efter att de har skickats till dig via e-post, såvida vi inte får ett meddelande om att e-postmeddelandet inte har levererats. För detta ändamål ska du alltid ha minst en giltig e-postadress kopplad till ditt Superb -konto. Vi kommer inte att vara ansvariga för olevererade e-postmeddelanden om den enda e-postadress som du har angett inte är giltig eller om du har ändrat din e-postadress utan att meddela oss om ändringen.

Du är skyldig att regelbundet och ofta kontrollera om du får in meddelanden och information. E-postmeddelanden kan innehålla länkar till ytterligare information på vår webbplats. Om lagar eller förordningar kräver att vi tillhandahåller information till dig på ett varaktigt medium, kommer vi antingen att skicka ett e-postmeddelande till dig eller skicka ett meddelande som pekar dig på information på vår webbplats på ett sätt som gör det möjligt för dig att behålla informationen i tryckt format.

Förutom meddelanden till dig via e-post förbehåller vi oss rätten att kontakta dig via brev eller telefon när det är lämpligt. Alla meddelanden eller information som skickas per post anses ha mottagits av dig fem dagar efter det att de postats.

Du ger härmed Superb i uppdrag att meddela dig om eventuella incidenter som Superb enligt lag är skyldig att informera sina kunder om till den e-postadress som du har kopplat till ditt konto på Superb .

Vi kommer att ställa in ditt önskade språk baserat på det land du väljer under registreringsprocessen och vi kommer att skicka dig standardmeddelanden och information på det språk du valt. För icke-standardiserad kommunikation förbehåller vi oss rätten att kommunicera med dig på engelska. Superb kan när som helst ändra alla villkor för användning av sin plattform eller från tredjepartspartner/plattformar/programvara som används av Superb.

20. DITT LICENSKORT

Vi ger dig en personlig, begränsad, återkallelig, icke-exklusiv, icke-överförbar, icke-underlicensierbar licens att elektroniskt komma åt och använda tjänsterna enbart för att hantera ditt Superb -konto och använda sådana andra tjänster som vi kan göra tillgängliga via appen från tid till annan i enlighet med dessa allmänna villkor och eventuella ytterligare villkor. Tjänsterna inkluderar våra webbplatser, våra mobila applikationer, programvara, program, dokumentation, verktyg, internetbaserade tjänster, komponenter och eventuella uppdateringar (inklusive programvaruunderhåll, serviceinformation, hjälpinnehåll, buggfixar eller underhållsreleaser) till dessa. Du kommer att ha rätt att ladda ner uppdateringar av Tjänsterna, med förbehåll för eventuella ytterligare villkor som görs kända för dig vid den tidpunkten, när vi gör dessa uppdateringar tillgängliga.

Även om vi vill att du ska njuta av tjänsterna får du inte, och du får inte heller tillåta någon tredje part att göra något av följande: a) få tillgång till eller övervaka material eller information på något av Superb :s system med hjälp av en manuell process eller robot, spider, scraper eller andra automatiserade medel, såvida du inte separat har ingått ett skriftligt avtal med oss som uttryckligen ger dig ett undantag från detta förbud, b) kopiera, reproducera, ändra, modifiera, skapa derivat, visa offentligt, återpublicera, ladda upp, publicera, överföra, återförsälja eller distribuera tjänsterna eller något material eller information som du får, eller får tillgång till, från oss, c) tillåta en tredje part att använda och dra nytta av tjänsterna via hyra, leasing, timesharing, servicebyrå eller andra arrangemang, d) överföra rättigheter som beviljats dig enligt dessa allmänna villkor eller eventuella tilläggsvillkor, e) bryta mot begränsningarna för tjänsterna, kringgå, kringgå eller kringgå någon av de tekniska begränsningarna för tjänsterna, använda något verktyg för att aktivera egenskaper eller funktioner som annars är inaktiverade i tjänsterna, eller dekompilera, demontera eller på annat sätt omvända tjänsterna, f) utföra eller försöka utföra åtgärder som skulle kunna störa tjänsternas korrekta funktionalitet, hindra våra andra kunders tillgång till eller användning av tjänsterna eller belasta vår infrastruktur på ett orimligt eller oproportionerligt sätt, eller g) på annat sätt använda tjänsterna utom i enlighet med vad som uttryckligen tillåts enligt dessa allmänna villkor och eventuella tilläggsvillkor.

21. ÄGANDEN

Tjänsterna är licensierade och inte sålda. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas dig i dessa allmänna villkor och eventuella tilläggsvillkor. Tjänsterna skyddas av patent, upphovsrätt, varumärken, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar. Mellan dig och oss äger vi äganderätten, upphovsrätten och andra världsomspännande immateriella rättigheter till tjänsterna och alla kopior av tjänsterna. Varken dessa allmänna villkor eller några tilläggsvillkor ger dig några rättigheter till våra varumärken eller servicemärken. Alla uppgifter som behandlas ägs av ägaren till programvaran, dvs. företaget. Superb ApS (dataansvarig).

Du kan välja att, eller vi kan uppmana dig att skicka in kommentarer eller feedback om tjänsterna, inklusive, utan begränsning, om hur vi kan förbättra tjänsterna eller våra andra produkter eller tjänster ("Feedback"). Genom att skicka in feedback godkänner du att ditt utlämnande är gratis, oönskat och utan begränsningar, att det inte kommer att ställa oss under några förtroendeuppdrag eller andra förpliktelser, och att vi är fria att använda feedback utan någon ytterligare ersättning till dig och/eller att avslöja feedback på icke-konfidentiell basis eller på annat sätt till vem som helst. Du bekräftar vidare att vi genom att acceptera ditt bidrag inte avstår från någon rätt att använda liknande eller relaterade idéer som tidigare varit kända för oss, eller som utvecklats av våra anställda, eller som erhållits från andra källor än dig.

22. UTRUSTNING

All hårdvara som har levererats till kunden utan kostnad fortsätter att ägas av Superb. Hårdvaruprodukter som ägs av Superb måste returneras inom 14 dagar efter det att avtalet mellan de båda parterna har löpt ut. Kunden är skyldig att täcka eventuell förlust av hårdvara om den går sönder vid återlämnandet. Om hårdvaruprodukterna inte returneras inom den angivna tidsperioden är kunden skyldig att betala hårdvarans ursprungliga värde.

Kunden äger hårdvaran om den betalas av kunden. Detta gäller dock inte betalterminaler. Om hårdvaran inte har returnerats inom 14 dagar förbehåller sig Superb rätten att dra av hela beloppet från den betalningsmetod som är kopplad till ditt abonnemang.

Hårdvaran skickas när betalningen har mottagits. Superb kommer att begära betalning via den metod som valts och som läggs till efter signatur. Hårdvara som skickas till länder utanför EU omfattas av lokal moms och importavgifter som måste betalas av kunden, Superb är inte ansvarig för eventuella betalningar i samband med tullar eller moms som görs.

Superb täcker inte ny hårdvara om den har gått sönder av kunden.

23. WEBBPLATSER FRÅN TREDJE PART

Vår webbplats kan innehålla länkar till webbplatser från tredje part. Införandet av en länk till en webbplats innebär inte att vi godkänner, godkänner eller rekommenderar den. Du samtycker till att du går in på en sådan webbplats på egen risk och att en sådan webbplats inte regleras av villkoren i dessa allmänna villkor eller eventuella tilläggsvillkor. Vi avsäger oss uttryckligen allt ansvar för dessa webbplatser. När du surfar och interagerar på andra webbplatser, inklusive de som har en länk till vår webbplats, omfattas du av den webbplatsens egna regler och policyer.

24. GILTIGHETSTID OCH UPPSÄGNING

Dessa allmänna villkor och eventuella tilläggsvillkor träder i kraft den dag du godkänner dem och förblir i kraft tills de sägs upp av dig eller av oss.

Vi kan när som helst säga upp dessa allmänna villkor och eventuella tilläggsvillkor eller stänga av eller stänga ditt konto på Superb genom att meddela dig i förväg i enlighet med avsnitt 19.

Vi kan också säga upp dessa allmänna villkor och eventuella tilläggsvillkor eller stänga av eller stänga ditt konto på Superb utan föregående meddelande till dig om: a) du bryter mot eller på annat sätt inte följer någon bestämmelse i dessa allmänna villkor eller tilläggsvillkor, b) vi har anledning att tro att du på något sätt är inblandad i bedräglig verksamhet, penningtvätt, finansiering av terrorism eller annan brottslig verksamhet, c) du utgör en oacceptabel kredit- eller bedrägeririsk för oss, eller d) du förklaras insolvent, blir föremål för skuldsaneringsförfarande, går in i ackordsförfarande eller liknande skuldsaneringsarrangemang, förklaras i konkurs eller går in i rekonstruktionsförfarande.

Om ditt konto på Superb avbryts eller stängs eller om dessa allmänna villkor eller tilläggsvillkor sägs upp (antingen av dig eller av oss) samtycker du till att: a) att fortsätta att vara bunden av dessa allmänna villkor och tilläggsvillkor tills alla utestående skulder och skyldigheter mellan dig och oss slutgiltigt har reglerats, b) att omedelbart upphöra med din användning av tjänsterna, c) att licensen som beviljas enligt dessa allmänna villkor och tilläggsvillkor kommer att upphöra, d) att vi kan radera all din information och alla dina kontouppgifter som finns lagrade på våra servrar, såvida vi inte är skyldiga att behålla sådan information enligt tillämplig lag, och e) att vi inte kommer att vara ansvariga gentemot dig för kompensation, återbetalning eller skador i samband med raderingen av din information eller kontouppgifter.

Vi är inte ansvariga gentemot dig för kompensation, återbetalning eller skadestånd i samband med uppsägning av dessa allmänna villkor, tilläggsvillkor eller stängning eller avstängning av ditt konto på Superb . En uppsägning av dessa allmänna villkor, eventuella tilläggsvillkor eller stängning eller avstängning av ditt Superb -konto befriar dig inte från dina skyldigheter enligt dessa allmänna villkor eller eventuella tilläggsvillkor.

25. ÄNDRINGAR OCH ÄNDRINGAR

Vi har rätt att när som helst ändra, ta bort eller lägga till dessa allmänna villkor och eventuella tilläggsvillkor samt ändra, ta bort, avbryta eller införa villkor för någon funktion eller aspekt av tjänsterna. En ändring kan göras ensidigt av oss. Vi kommer att ge dig 30 dagars varsel om varje ändring, dock alltid minst i enlighet med tvingande lag, i enlighet med avsnitt 19 med ändringen träder i kraft när den 30 dagars varseltiden har gått ut, med undantag för att den 30 dagars varseltiden inte gäller om en ändring krävs enligt reglerna för kortprogrammet eller tillämplig lag eller avser tillägg av en ny tjänst, extra funktionalitet till de befintliga tjänsterna eller någon annan ändring som vi enligt vår rimliga åsikt varken minskar dina rättigheter eller ökar dina skyldigheter. Under sådana omständigheter kommer ändringen att göras utan föregående meddelande till dig och kommer att träda i kraft omedelbart.

Om du inte accepterar någon ändring måste du stänga ditt konto på Superb . Om du inte motsätter dig en ändring genom att stänga ditt Superb -konto inom uppsägningstiden för innevarande kvartal + nästa kvartal, anses du ha accepterat ändringen. Även om du kan stänga ditt Superb -konto när som helst och utan kostnad, observera att du fortfarande kan vara ansvarig gentemot oss efter att du har sagt upp dessa allmänna villkor eller eventuella tilläggsvillkor för eventuella skulder som du kan ha ådragit dig och som du är ansvarig för före uppsägningen av dessa allmänna villkor eller eventuella tilläggsvillkor.

26. UPPDRAG

Dessa allmänna villkor och tilläggsvillkor och eventuella tilläggsvillkor samt alla rättigheter och licenser som beviljas enligt dessa får inte överföras eller tilldelas av dig utan vårt skriftliga samtycke i förväg, men kan överlåtas av oss utan ditt samtycke eller andra begränsningar.

27. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

Dessa allmänna villkor och eventuella tilläggsvillkor samt alla tvister eller anspråk som uppstår på grund av eller i samband med deras innehåll (inklusive utomobligatoriska tvister eller anspråk) regleras av och tolkas i enlighet med Danmarks lagar, med undantag för dess lagvalsregler.

Alla tvister, kontroverser eller anspråk som uppstår på grund av eller i samband med dessa allmänna villkor eller eventuella tilläggsvillkor, eller brott mot, uppsägning eller ogiltighet av dessa, kommer att underställas exklusiv jurisdiktion av de behöriga domstolarna i Köpenhamn, Danmark. Utan hinder av ovanstående kan Superb inleda förfaranden mot dig i vilken domstol som helst och i vilket antal jurisdiktioner som helst.

28. HELA AVTALET

Dessa allmänna villkor och eventuella tillämpliga tilläggsvillkor utgör hela avtalet mellan dig och oss när det gäller tillhandahållandet av tjänsterna. I händelse av en konflikt mellan dessa allmänna villkor, eventuella tilläggsvillkor och något annat avtal eller någon annan policy, kommer dessa allmänna villkor att ha företräde i fråga om innehållet i dessa allmänna villkor och eventuella tillämpliga tilläggsvillkor kommer att ha företräde i fråga om innehållet i sådana tillämpliga tilläggsvillkor, såvida inte annat anges i dessa allmänna villkor eller tilläggsvillkor.

Med undantag för vad som uttryckligen anges här beskriver dessa allmänna villkor och eventuella tillämpliga tilläggsvillkor hela vårt ansvar gentemot dig och anger dina exklusiva rättsmedel med avseende på din tillgång till och användning av tjänsterna. Om någon bestämmelse i dessa allmänna villkor eller tillämpliga tilläggsvillkor (eller en del av dem) anses vara ogiltig eller ogenomförbar enligt tillämplig lag, kommer den att ändras och tolkas för att uppnå syftet med bestämmelsen i största möjliga utsträckning enligt tillämplig lag, och de återstående bestämmelserna kommer att fortsätta att vara fullt giltiga och ha full effekt. De rättigheter som tilldelas oss i dessa allmänna villkor och tillämpliga tilläggsvillkor är inte avsedda att utesluta varandra eller andra rättigheter och rättsmedel som vi kan ha enligt lag eller rättvisan.

29. KRAFTMÄSSIGT

Ingen part är ansvarig för förseningar i behandlingen eller andra brister i utförandet som orsakas av t.ex. bränder, telekommunikations- eller internetfel, fel på försörjningsnätet, strömavbrott, fel på utrustningen, strejk, upplopp, krig, terroristattacker, bristande prestationer från säljare eller leverantörer eller andra orsaker som respektive part inte har någon rimlig kontroll över, med undantag för att detta inte påverkar eller befriar dig från ditt ansvar och dina skyldigheter enligt avsnitt 16.

Utan hinder av ovanstående ska en part inte vara ansvarig enligt dessa allmänna villkor eller tillämpliga tilläggsvillkor (eller delar därav) vid onormala och oförutsägbara omständigheter som ligger utanför partens kontroll, i den mån konsekvenserna av sådana omständigheter skulle ha varit oundvikliga, eller om Superb är bunden av andra rättsliga skyldigheter som omfattas av EU-lagstiftning eller nationell lagstiftning.

30. ÖVERLEVNAD

Alla bestämmelser som rimligen är nödvändiga för att uppnå eller upprätthålla syftet med dessa allmänna villkor och tillämpliga tilläggsvillkor kommer att överleva och förbli i kraft i enlighet med sina respektive villkor när dessa allmänna villkor och tillämpliga tilläggsvillkor upphör att gälla.

Del 3 - Partnerapplikationer och tilläggstjänster

31. PARTNERANSÖKNINGAR

Genom inställningarna för ditt Superb -konto kan du ge, ta bort och hantera behörigheter för vissa tredjepartstjänsteleverantörer ("partner") att utföra vissa åtgärder för din räkning genom att ansluta till ditt Superb -konto, t.ex. för att få tillgång till och hämta data från ditt Superb -konto. Genom att ge en tredjepartsprogramvara ("partnerapp") tillstånd att ansluta till ditt Superb -konto ger du Superb tillstånd och instruktioner att låta partnerappen vidta de åtgärder som dina tillstånd tillåter. När en partnerapp väl har godkänts kommer den att fortsätta att ha tillgång till ditt Superb -konto och vara behörig att vidta sådana åtgärder som tillåts av dina godkännanden tills du aktivt återkallar ditt godkännande genom att ändra inställningarna i ditt Superb -konto. Du bekräftar att en partners åtkomst till data från ditt Superb -konto och användningen av en partners tjänster uteslutande regleras av villkoren och policyn för denna partner. Du är ensam ansvarig för din tillgång till och användning av Partner Apps och du rekommenderas därför att noggrant läsa alla villkor och policyer som rör din tillgång till och användning av Partner Apps. Du bekräftar och godkänner att du inte kommer att hålla Superb ansvarig för, och att du kommer att hålla Superb skadeslös från, allt ansvar som uppstår till följd av åtgärder eller passivitet från någon partner i samband med de godkännanden du ger.

32. YTTERLIGARE TJÄNSTER OCH ABONNEMANG

Superb (eller andra företag inom Superb -koncernen) kan erbjuda dig ytterligare tjänster om du godkänner de tilläggsvillkor som gäller för sådana tjänster. Om du och Superb (eller ett annat företag inom koncernen Superb ) kommer överens om att tillhandahålla ytterligare tjänster, kommer de tilläggsvillkor som reglerar sådana tjänster att gälla mellan Superb (eller ett annat företag inom koncernen Superb ) och dig för sådana tjänster utöver dessa allmänna villkor och sådana ytterligare tjänster kommer att anses ingå i definitionen av "tjänster" i dessa allmänna villkor.

Superb (eller ett annat företag inom Superb -gruppen) kan erbjuda en eller flera av tjänsterna som en prenumeration ("Prenumeration"). Genom att registrera dig för en prenumeration godkänner du att dessa allmänna villkor reglerar din tillgång till och användning av de tjänster som ingår i prenumerationen, utöver eventuella tilläggsvillkor. En prenumeration förnyas automatiskt varje månad tills du säger upp den i enlighet med dessa allmänna villkor eller eventuella tilläggsvillkor.

Genom att registrera dig för en tilläggstjänst eller en prenumeration samtycker du till att betala antingen (i) oss (för vår egen räkning som leverantör av tilläggstjänsten eller prenumerationen, eller för ett annat företag inom Superb -gruppen som tillhandahåller tilläggstjänsten eller prenumerationen), eller (ii) ett annat företag inom Superb -gruppen som tillhandahåller tilläggstjänsterna eller prenumerationen, avgifterna och eventuella tillämpliga skatter är enligt vårt standardprissättningsavtal. Ytterligare avgifter kan betalas med betalkort, kreditkort, faktura eller dras av från dina transaktionsintäkter, beroende på vad som är tillämpligt. Om du ansluter ett betalkort eller kreditkort till ditt Superb -konto godkänner du att vi (eller det tillämpliga företaget inom Superb -gruppen) tar ut ytterligare avgifter genom att debitera ditt anslutna betalkort eller kreditkort.

Återkommande månadsavgifter ska betalas i förväg. Om inget annat anges i dessa allmänna villkor eller i eventuella tilläggsvillkor har du inte rätt till återbetalning av redan betalda avgifter. Om du säger upp dessa allmänna villkor och/eller tilläggsvillkor i enlighet med avsnitt 23 har du rätt att använda ditt abonnemang tills nästa månadsavgift ska betalas.

33. TELEFONSTÖD

I det fall du har registrerat dig för vår tjänst som inkluderar Plus och Pro har du tillgång till telefonsupport. Telefonsupporten löper över CET-tid och kan när som helst komma att ändras.

34. PRENUMERATION OCH PRISSÄTTNING

För kunder som använder Superb:s Plus- och Pro-erbjudanden är prissättningen endast giltig om kortterminaler som tillhandahålls av Superb används. Om dessa inte används kommer detta att strida mot vårt avtal eftersom det kräver att du driver dina affärsintäkter online och i butik via Superb applikationer och kortterminal. Om den genomsnittliga månadsintäkten sjunker under den förväntade förväntade månadsvolymen förbehåller vi oss rätten att dra av från ditt kort eller fakturera dig intäktsskillnaden på månads- eller årsbasis efter vår utvärdering.

Dessutom förbehåller sig Superb rätten att höja priset på månadsabonnemanget med 5 % en gång per år. Den första prishöjningen träder i kraft 12 månader efter det att abonnemanget startat och fortsätter därefter att träda i kraft var 12:e månad.

35. MIGRERING AV DATA TILL VÅR PLATTFORM

Utan att begränsa det allmänna innehållet i det föregående är du ansvarig för att se till att personuppgifter som du lämnar till oss och/eller lämnar till behandling som en del av vårt tillhandahållande av tjänsterna - inklusive (men inte begränsat till) överföring av sådana personuppgifter till GXM-plattformen, webbplatsen eller appen - har samlats in och behandlats på laglig väg och att de också kan behandlas av oss på laglig väg. För att undvika tvivel utgör underlåtenhet att följa dessa bestämmelser ett brott mot dessa allmänna villkor (se avsnitt 16 - Ditt ansvar och skadestånd).

Del 4 - Applikationer för försäljningsställen

36. ALLMÄNT

Dessa villkor (villkor) reglerar alla kunder, användare (kund), tillämpningar och användning av Superb programvara med ändringar (nedan kollektivt kallad programvaran).

Kunden och Superb ApS (Leverantören) ska tillsammans kallas för parterna.

Abonnemangsvillkoren accepteras genom att du kryssar i "Signera detta avtal" när du prenumererar på Superb. Abonnemangsvillkoren gäller mellan leverantören och kunden.

Leverantören har rätt att ändra prenumerationsvillkoren genom att meddela kunden via den e-postadress som anges i användarkontot. De tillämpliga abonnemangsvillkoren ska accepteras av Kunden innan ett avtal kan ingås mellan Leverantören och Kunden. Kunden måste alltid hålla sig uppdaterad om de tillämpliga abonnemangsvillkoren.

37. SKAPANDE, AKTIVERING OCH SÄKERHET AV KONTON

För att få tillgång till Programvaran måste Kunden skapa och aktivera ett prenumerationskonto (Konto). I samband med Kontot är Kunden skyldig att registrera ett betalkort, från vilket den förbetalda licensavgiften betalas månadsvis. Alla priser är i den angivna valutan som anges vid registrering av avtalet, exklusive moms. Moms faktureras inte till kunder utanför Danmark och måste hanteras i enlighet med lokala skatteregler. Genom att köpa ett abonnemang och ange kortuppgifter samtycker Kunden till att Leverantören får dra det avtalade beloppet periodiskt i enlighet med det valda abonnemanget. När Kunden köper en prenumeration förnyas den automatiskt tills Kunden skriftligen säger upp prenumerationen.

När kunden köper ett abonnemang från leverantören måste kunden lämna korrekt information om identitet och giltighet och se till att informationen om kunden är sanningsenlig. När betalningen är slutförd ska kunden garantera att kundens identitet är densamma som den identitet som kunden anger. Om det finns en möjlighet till Chargeback (dvs. en Kund betalar med kreditkort och därefter nekar betalningen) från Leverantörens tredje part, ska Kunden omedelbart betala det belopp som tredje parten kräver, oavsett orsak. Kunden försäkrar att dess identitet är korrekt och sann, och att Kunden inte missbrukar debiteringskorten/kreditkorten. I händelse av bedrägeri/missbruk är det Kundens ansvar och skyldighet att ersätta Leverantören för det belopp som har genomförts, så att Leverantören inte påverkas.

Användningen av leverantörens programvara ger endast en användarrätt. Varje beställning av produkter och tjänster från leverantören ska ske med kundens samtycke, som uttrycks på begäran. Abonnemanget kräver att man inrättar det antal användare som det individuella abonnemanget föreskriver, men endast en juridisk person får använda det.

Kunden har endast rätt att lämna ut kontoinformation till en användare som är registrerad på kontot (representant).

Kunden garanterar att kundens kortinformation är korrekt och uppdaterad. Vid varje ändring av kontoinformationen eller misstanke om missbruk, brott mot kundens kortsäkerhet etc. ska Kunden utan dröjsmål meddela Leverantören.

Kunden ska ensam bära risken för att upprätthålla kontots konfidentialitet och säkerhet för all aktivitet i eller via kontot, dvs. installation, inställningar och användning av programvaran och kontot.

Kunden garanterar att kunden har rätt att ladda upp, överföra och lagra information (t.ex. i form av text, bilder, audiovisuellt material m.m.) som den laddar upp, överför eller lagrar via programvaran.

Kunden har inte rätt att använda programvaran för att sända oönskad kommunikation eller för att ladda upp, överföra, leverera, köra eller spara skadlig kod, skadlig kod eller olagligt innehåll.

Kunden, eller andra som kunden ansvarar för, förbinder sig att inte

(i) modifiera, reproducera, utveckla eller kompilera, göra reverse engineering eller på annat sätt ta reda på programvarans källkod;

(ii) ta bort, ändra, dölja eller skymma någon notis om upphovsrätt, varumärken eller andra äganderätter som tillhör Superb; eller

(Iii) skapa eller försöka skapa förvirrande programvara med programvaran.

Kunden har rätt att skapa användarkonton som är kopplade till Kundens konto, för användning av Kundens representanter i enlighet med gällande leveransavtal med det överenskomna antalet kopplade konton.

Kunden bär ensam risken för representantens användning av ett specificerat användarkonto och för att representanten använder kontot i enlighet med dessa villkor. Kunden bär ensam risken och är ansvarig för vem som har tillgång till kontot. Kunden bär därför hela risken och är ensam ansvarig för all aktivitet på kundens konto och de tillhörande användarkontona.

Leverantören är inte ansvarig för förluster som uppstår till följd av

(i) Kundens användning av ett konto eller användarkonto;

(Ii) någon aktivitet från något användarkonto som är kopplat till kundens konto, eller

(iii) Kundens kontohantering av Kontot och tillhörande Underkonton. Programvara från tredje part och Programvaran

Leverantören levererar programvara som kräver integration med annan programvara och/eller hårdvara.

Kunden måste ha minst: (1) minst en iPad, (2) ett trådlöst nätverk som är tillgängligt där Superb -enheter, t.ex. terminaler, skrivare och annan hårdvara, ska användas (skrivare och kassaskåp kräver en LAN-anslutning), (3) ett aktivt kundkonto. Superb -mjukvaran är endast kompatibel med terminaler som levereras från Superb.

Kunden är skyldig att följa riktlinjerna för programvara eller maskinvara för Superb och tredje part. Varje överträdelse av dessa villkor ger leverantören rätt att avsluta kundens konto.

Programvaran är kompatibel med de betalningssystem och den hårdvaruutrustning som visas och säljs i Superb:s webbutiker (individuellt per marknad eller land).

Superb överför krypterad data mellan kunden och kundens betalningssystem, inklusive kundens betalningssystems nätverk och bank. Kunden accepterar därför att användningen av programvaran kan omfattas av villkor utöver dessa villkor som fastställts av en tredje part.

Leverantören ansvarar inte för eventuella krascher, inkompatibilitet eller skador av något slag som orsakas av tredje parts system och tjänster, inklusive, men inte begränsat till, driftstörningar för kundens mobila enheter, mobiloperatör eller betalningssystem.

Superb förbehåller sig rätten att ändra avgifterna utan motivering och med 90 dagars varsel. Eventuella ändringar kommer att meddelas kunden via den e-postadress som kunden angav vid registreringen av kontot. Om kunden inte accepterar ändringen måste kunden stänga sitt konto, inklusive alla underkonton, och sluta använda programvaran inom 90 dagar.

Fortsatt användning av programvaran efter utgången av 90-dagarsperioden anses utgöra godkännande av den aviserade prisändringen. Observera att avtalet är juridiskt bindande och att du accepterar att betala för hela den avtalade avtalsperioden.

För tydlighetens skull följer här en förklaring av hur transaktionsavgifter fungerar med Superb:

  • Transaktionsavgifter avtalas med Superb när ditt förslag och avtal upprättas
  • Ditt avtal kräver att du hanterar dina affärsintäkter online och i butik via Superb applikationer och kortterminal. Om den genomsnittliga månadsintäkten sjunker under den förväntade förväntade månadsvolymen förbehåller vi oss rätten att dra av från ditt kort eller fakturera dig intäktsskillnaden på månads- eller årsbasis efter vår utvärdering.
  • Kunder som använder planen: "Superb Res" har en fast avgift på 3,5% för alla transaktioner med Visa/Mastercard
  • Kunder som använder planen: "Superb Plus" eller "Superb Pro" har en fast avgift på 0,99% för alla transaktioner med Visa/Mastercard om inget annat anges i detta avtal.
  • Dessa avgifter inkluderar alla kostnader och har inga dolda kostnader.
  • För alla onlinetransaktioner: en fast avgift på 2,5 euro tillkommer som en serviceavgift som inte är förhandlingsbar.

38. UPPSÄGNING OCH AVBESTÄLLNING

Din avtalsperiod är den period då du är bunden av avtalet och motsvarar din totala faktureringsperiod. Därefter är din uppsägningstid 90 dagar. Du kan alltid skriva till support@superbexperience.com om du vill säga upp avtalet.

Leverantören kan utan förvarning och utan ansvar säga upp och därmed avbryta kundens tillgång till programvaran och kundens konto, inklusive eventuella tillhörande underkonton):

  • om Kunden bryter mot avtalet, på begäran av polis, åklagare eller annan myndighet, på Kundens egen begäran, vid oproportionerligt stora tekniska eller säkerhetsmässiga problem, eller om Kunden underlåter att betala licensavgiften i förskott.
  • Om Kundens tillgång till Programvaran och/eller Kontot, med tillhörande Underkonton, avbryts på grund av att Kunden inte accepterar de villkor som beskrivs här, har Leverantören rätt att:

Ta bort kundens konto och tillhörande underkonton och avbryta kundens tillgång till programvaran och all information, funktioner och andra data som är kopplade till kontot, ta bort kundens lösenord och behålla all relaterad information, alla filer och allt innehåll som är kopplade till eller inom kundens konto och tillhörande underkonton (eller delar av dessa), och aktivt förhindra kundens tillgång till programvaran i framtiden, antingen genom ett alternativt konto eller på annat sätt.

Leverantören är inte ansvarig gentemot Kunden eller någon tredje part för resultat av uppsägning i enlighet med villkoren i detta avtal, inklusive information i eller associerad med Kundens konto eller underkonton, eller för någon förlust eller skada av något slag till följd av detta. Kunden är skyldig att ersätta leverantören för eventuella krav från tredje part i samband med uppsägningen.

När ett konto avslutas, oavsett om kunden eller leverantören avslutar kontot, avslutas även de tillhörande användarkontona.

39. PROGRAMVARANS FUNKTIONER

Superb ger endast beräkning av försäljningsskatt baserad på moms.

Superb kan inte hållas ansvarig, vare sig av kunden eller tredje part, t.ex. skattemyndigheterna, för kundens utestående skatter eller avgifter eller för någon förlust som kan hänföras till användningen av dessa beräkningar. Kunden är ensam ansvarig för att rapportera korrekt moms, skatt och andra myndighetsavgifter.

All kommunikation från leverantören till kunden kommer att ske elektroniskt, inklusive e-post. Leverantören kan skicka information och meddelanden till den e-postadress som kunden har angett för sitt konto.

Leverantören kan ge kunden möjlighet att delta i betatestning av nya funktioner som ännu inte har testats grundligt med avseende på kvalitetssäkring. Om Kunden accepterar ett erbjudande från Leverantören att delta i ett sådant betatest kan Kunden inte hålla Leverantören ansvarig för eventuella förluster eller skador som Kunden kan drabbas av till följd av ett sådant deltagande, inklusive, men inte uteslutande, skador på datorer, mobiltelefoner, surfplattor eller andra enheter, eller data inom eller i samband med Kundens konto.

40. TEKNISKT STÖD

Skriftlig support finns tillgänglig via e-post, adressen finns på supportsidan för varje verksamhetsland. Support kan alltid nås via support@superbexperience.com.

Mot särskild ersättning erbjuder leverantören teknisk support för programvaran, inklusive installation, ändringar, utbildning, telefonsupport osv.

Leverantören garanterar inte svarstider, men strävar efter att besvara förfrågningar inom 24 timmar.

Om kunden inte har undertecknat ett specialutformat avtal för programvaran är leverantören inte ansvarig för eventuella fel eller brister i den tekniska supporten eller för eventuella förluster eller skador av något slag som kunden kan drabbas av till följd av detta.

41. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER OCH SÄKERHET

För att skydda kundens personuppgifter kommer leverantören endast att använda informationen från kundens användning av programvaran enligt vad som anges nedan.

42. KUNDENS ANVÄNDNING

Kunden samtycker till att Leverantören får samla in och analysera information om Kundens interaktion med och användning av Programvaran, inklusive, men inte uteslutande, statistik från Kundens användning av Programvaran, vilket operativsystem som används för att använda Programvaran, interaktion med annan hård- och mjukvara och data från Kundens nätverk. Leverantören är dataägare (dataansvarig) och Kunden är dataanvändare.

43. TRANSAKTIONSUPPGIFTER

Kunden får använda programvaran för att behandla information om kundens transaktioner. Kunden är ensam, och oberoende av programvaran, ansvarig för lagligheten av insamling och användning av identifierbar information om kundens kunder, som kunden samlar in genom användningen, och för att tillhandahålla kommunikation och samla in nödvändiga tillstånd från kunderna för att använda kundernas information för att t.ex. dela identifierbar information med tredje part eller använda informationen för marknadsföringsändamål.

44. KONTOINNEHÅLL ETC.

När kunden skapar ett konto laddar kunden samtidigt upp olika nödvändiga företagsuppgifter som behövs för att använda programvaran (nedan kallat kontoinnehåll).

Kunden garanterar att Kunden inte, vare sig via sitt Konto eller Underkonto, laddar upp eller tillåter att innehåll laddas upp till Programvaran, om inte Kunden har en licensrättighet, via sitt Konto eller Underkonto, att överföra, distribuera och/eller sprida det uppladdade materialet.

Kunden ger leverantören en obegränsad, icke-exklusiv, royaltyfri, fullt betald, överförbar rätt att använda, reproducera, modifiera, anpassa, publicera, utarbeta derivat av, distribuera, offentligt framföra och offentligt visa kontoinnehåll och transaktionsdata (med undantag för transaktionsdata som kan identifiera kunden) över hela världen i alla medier för att tillhandahålla och marknadsföra programvaran och leverantörens verksamhet.

Leverantören äger alla immateriella rättigheter till de kumulativa tvärgående uppgifterna från kundens användning. Detta innebär att leverantören har rätt att använda denna allmänna datainsamling för sina egna syften och kan dela sådan information med tredje part i oidentifierbar form utan kundens förhandsgodkännande.

45. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Leverantören förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats kunden.

Leverantören behåller alla immateriella rättigheter till programvaran inklusive eventuella ändringar, t.ex. upphovsrätt och varumärkesrättigheter, och alla immateriella rättigheter som fastställts under avtalsperioden.

Kunden har endast en icke-exklusiv rätt att använda programvaran på den angivna hårdvaran för det överenskomna antalet användare. Kunden har inte rätt att helt eller delvis modifiera, rekonstruera, göra en reverse engineering-kopiering, distribuera, överföra, återpublicera, visa eller utföra programvaran eller andra tjänster som säljs av Superb.

46. PUBLICERING: FÖRSLAG, FEEDBACK OCH KOMMENTARER FRÅN KUNDERNA

Genom att använda programvaran godkänner kunden oåterkalleligt att leverantören visar kundens namn på en lista över kunder på sin webbplats eller på annat sätt.

Alla idéer, förslag, feedback, konst eller annan information eller arbete (Feedback) som kunden utvecklar under sin användning av programvaran fortsätter att vara leverantörens immateriella egendom.

Leverantören är inte skyldig att granska återkoppling, men är fri att använda, publicera och/eller distribuera återkoppling helt eller delvis och i vilken form som helst för kommersiell nytta för att förbättra programvaran eller för ett annat ändamål och kommer inte att ge någon ersättning av något slag (t.ex. royalties) för sådan återkoppling.

47. WEBBPLATSER FRÅN TREDJE PART

Leverantörens webbplats kan innehålla hyperlänkar till webbplatser eller webbplatser som drivs av andra parter än leverantören (nedan kallade webbplatser från tredje part).

Programvaran kan innehålla länkar till webbplatser från tredje part som en tjänst till kunden och innebär därför inte att leverantören har godkänt innehållet.

Användningen av webbplatser från tredje part via en hyperlänk sker på kundens egen risk eftersom innehållet ligger utanför leverantörens kontroll. Leverantören är inte ansvarig för förlust eller skada på grund av användningen av hyperlänkar.

48. BEFRIELSE FRÅN ANSVAR

All användning av programvaran sker på kundens egen risk, i befintligt skick och utan garantier.

Leverantören frånsäger sig därmed allt ansvar för defekter, inklusive, men inte begränsat till, programvarans lämplighet, funktionalitet eller lämplighet för ett visst ändamål.

Leverantören är inte ansvarig för eventuella fel i programvaran för kundens användning, eller för eventuella förluster som kunden kan drabbas av i samband med användningen av programvaran, inklusive, men inte begränsat till, skador på kundens övriga hårdvara, dataförluster etc.

Leverantören är inte ansvarig för direkta eller indirekta förluster eller följdskador i samband med användningen av programvaran, förseningar eller oförmåga att använda programvaran, inklusive driftförluster, krav från tredje part etc.

Leverantören är endast ansvarig för produktansvar i enlighet med de tvingande bestämmelserna i produktansvarslagen. Ansvar för produktskador på någon annan grund är härmed uttryckligen uteslutet. All användning sker på kundens egen risk.

Leverantören tar inget ansvar för eventuella skador på kundens maskinvara eller annan egendom, oavsett om de orsakas av ett virus eller liknande på grund av kundens tillgång till eller användning av leverantörens webbplats.

49. SKADESTÅND

Kunden är skyldig att ersätta Leverantören för alla krav från en tredje part till följd av Kundens användning av programvaran, brott mot dessa villkor eller intrång i tredje parts rättigheter.

50. KRAFTMÄSSIGT

Leverantören kan inte hållas ansvarig för eventuella förseningar eller defekter, inklusive störningar eller avbrott/fel i programvaran, till följd av omständigheter utanför Leverantörens kontroll, inklusive, men inte begränsat till, arbetskonflikter, terrorism, hackning, IT- och andra haverier, defekter eller förseningar i leveranser från leverantörer och liknande omständigheter och konsekvenser som Leverantören inte kan förhindra.

51. ÖVRIGT

Om inte annat skriftligen överenskommits utgör dessa villkor en omfattande grund för avtalet mellan kunden och leverantören.

Leverantören har rätt att överlåta sina rättigheter enligt dessa villkor till en tredje part, antingen genom direkt tilldelning eller försäljning.

Kunden har inte rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter till tredje part, om inte annat skriftligen överenskommits.

52. TVISTER

Alla tvister mellan parterna ska regleras av dansk lag.

Om en tvist inte kan lösas genom förhandlingar eller medling ska tvisten lösas slutgiltigt av danska domstolar.

Platsen ska vara den domstol där leverantören har sin hemvist.