SERVICEVILKÅR

Sidst opdateret: 01/01/2024

Disse generelle vilkår og betingelser, herunder de vilkår, politikker, retningslinjer og instruktioner, der henvises til heri, ("Generelle vilkår og betingelser") udgør en juridisk bindende aftale mellem Superb ApS, CVR-nr: 39478021, med hjemsted på Rahbeks allé 21, 1801 København, Danmark, eller dets tilknyttede selskaber ("Superb", "vi", "vores" eller "os") og dig, enkeltmandsvirksomheden, selskabet eller anden forretningsenhed, der har oprettet en konto hos os ("Forhandleren", "du" eller "din"), der regulerer din adgang til og brug af vores tjenester, herunder vores mobile softwareapplikationer ("Appen"), hardware, vores websteder ("Webstedet") og andre produkter og tjenester (tilsammen "Tjenesterne").

Ved at acceptere eller på anden måde tilslutte dig disse generelle vilkår og betingelser anerkender du, at du har læst, forstået og accepterer at være bundet af disse generelle vilkår og betingelser. Du accepterer også eventuelle yderligere vilkår og betingelser, der er specifikke for de tjenester, du bruger ("yderligere vilkår"), såsom betalingsvilkår og -betingelser, som bliver en del af din aftale med os. Hvis du ikke accepterer disse generelle vilkår og betingelser (eller hvis du ikke har ret til at forpligte den virksomhed eller anden forretningsenhed, du repræsenterer), har du ikke tilladelse til at få adgang til eller bruge tjenesterne, og du bør ikke acceptere disse generelle vilkår og betingelser.

Hvor det er relevant, påtager du dig ansvaret for at sikre, at alle dine medarbejdere eller andre repræsentanter, der bruger tjenesterne på dine vegne, har læst, forstået og accepterer at være bundet af disse generelle vilkår og betingelser og eventuelle yderligere vilkår. Det er vigtigt, at du forstår de risici og forpligtelser, der er forbundet med brugen af tjenesterne, og vi opfordrer dig derfor til at læse disse generelle vilkår og betingelser og eventuelle yderligere vilkår omhyggeligt, før du accepterer dem, og før du begynder at bruge tjenesterne.

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende indholdet af disse generelle vilkår og betingelser eller eventuelle yderligere vilkår eller gerne vil have en bedre forståelse af, hvordan tjenesterne fungerer, skal du ikke tøve med at kontakte os ved at ringe til vores kundeoplevelsesteam eller sende os en e-mail på support@superbexperience.com.

Del 1 - Registrering

For at få adgang til og bruge tjenesterne skal du oprette en konto hos os (en "Superb -konto"). Tjenesterne stilles kun til rådighed for enkeltmandsvirksomheder, selskaber eller andre godkendte enheder, der driver en virksomhed, der sælger varer og tjenesteydelser, og er som sådan ikke tilgængelige for personer til personlige, familiemæssige eller husholdningsmæssige formål. Du må kun oprette én Superb -konto, medmindre vi godkender oprettelsen af yderligere Superb -konti.

Du kan vælge at registrere dig som enkeltmandsvirksomhed eller som et selskab eller en anden forretningsenhed, der accepteres af os. Hvis du opretter en Superb -konto som enkeltmandsvirksomhed, garanterer du os, at du ikke handler på vegne af eller til fordel for nogen anden person. Hvis du opretter en Superb -konto som et selskab eller en anden forretningsenhed, garanterer du os, at du er behørigt bemyndiget til at oprette en Superb -konto i det pågældende selskabs eller den pågældende forretningsenheds navn.

Hvis du opretter en Superb -konto som en virksomhed eller anden forretningsenhed, betyder udtrykkene "forhandler", "du" eller "din" både dig, den fysiske person, og en sådan virksomhed eller anden forretningsenhed. Du garanterer os endvidere, at: a) du er enten lovligt bosiddende eller borger i dit land eller et selskab eller en anden forretningsenhed, der er behørigt autoriseret til at drive forretning i det pågældende land, b) du vil udelukkende bruge tjenesterne til handels-, forretnings- eller professionelle formål i det pågældende land, c) du vil ikke direkte eller indirekte bruge tjenesterne i eller til andre lande, medmindre andet er aftalt med os, og d) du som fysisk person er mindst 18 år gammel, eller, hvis du er under 18 år, har du indhentet samtykke fra dine forældre eller din værge til din accept af disse generelle vilkår og betingelser og brug af tjenesterne på den måde, som vi har foreskrevet.

Du skal oplyse en e-mailadresse og angive en adgangskode for at få adgang til din Superb -konto og tjenesterne. Du kan også blive bedt om at give visse personlige oplysninger. Du skal give korrekte og fuldstændige oplysninger, når du opretter din Superb -konto. Du skal også sørge for, at alle de oplysninger, du giver, er og forbliver nøjagtige, fuldstændige og opdaterede. Du skal underrette os om eventuelle ændringer og opdatere oplysningerne på din Superb -konto i overensstemmelse hermed uden unødig forsinkelse.

Du accepterer, at vi kan kontakte og dele oplysninger om dig og din Superb -konto med vores indløsere, kortordningerne samt betroede partnerbanker og finansielle institutioner. Dette omfatter deling af oplysninger om dig og dine transaktioner med henblik på regulering eller overholdelse, til brug i forbindelse med styring og vedligeholdelse af vores tjenester, til at oprette og opdatere kundeoplysninger om dig og til at udføre risikoovervågning og styringsprocesser.

Vi forbeholder os retten til at suspendere din adgang til og brug af tjenesterne og til at opsige og lukke din Superb -konto, hvis du giver os unøjagtige, usande eller ufuldstændige oplysninger, eller hvis du ikke overholder kravene til registrering af en konto.

2. KONTOOPLYSNINGER

Du er ansvarlig for at sikre, at din e-mailadresse, adgangskode og andre personlige sikkerhedsfunktioner, som du bruger til at få adgang til din Superb -konto og tjenesterne ("kontooplysninger"), opbevares sikkert og forsvarligt. Dette betyder, at du skal tage alle rimelige skridt til at holde dine kontooplysninger hemmelige og ikke dele dem med andre end behørigt autoriserede medarbejdere eller andre repræsentanter i din virksomhed.

Du skal straks underrette os ved at kontakte vores kundeservice på support@superbexperience.com, hvis du opdager eller har grund til at tro, at nogen af dine kontooplysninger er blevet tabt eller stjålet, eller at en anden person har brugt eller forsøgt at bruge din Superb -konto ved hjælp af dine kontooplysninger uden din tilladelse.

3. UNDERAKKONTOER

Gennem dine Superb -kontoindstillinger kan du oprette underkonti og autorisere dine medarbejdere og andre berettigede repræsentanter (hver især en "autoriseret bruger") til at bruge sådanne underkonti til at få adgang til din Superb -konto og bruge tjenesterne på dine vegne for din virksomhed. Du skal registrere hver autoriseret bruger hos os og oprette et brugernavn og en adgangskode til hver autoriseret bruger for at kunne få adgang til din Superb -konto og bruge tjenesterne. Vi forbeholder os ret til at begrænse antallet af autoriserede brugere, du kan have. Dine Autoriserede Brugere vil have mulighed for at udføre de begrænsede handlinger, som du vælger i dine Superb Kontoindstillinger.

Det er dit ansvar at sikre, at dine autoriserede brugere overholder disse generelle vilkår og betingelser og eventuelle yderligere vilkår, når de bruger din Superb -konto og tjenesterne. Vi forbeholder os ret til at nægte enhver autoriseret bruger adgang til din Superb -konto og tjenesterne til enhver tid. Du accepterer, at du til enhver tid er ansvarlig for dine autoriserede brugeres handlinger eller undladelser, og at du vil skadesløsholde og holde os skadesløs for dine autoriserede brugeres handlinger eller undladelser i forbindelse med deres brug eller misbrug af din Superb -konto og tjenesterne.

4. VORES ROLLE

Tjenesterne vil bl.a. gøre det muligt for dig at foretage kontantbetalinger og visse andre accepterede betalingsmetoder ved hjælp af appen, der er installeret på din smartphone eller anden kompatibel mobilenhed, samt at indsamle, analysere og spore oplysninger, der genereres i forbindelse med sådanne transaktioner.

Du accepterer, at vi til enhver tid kan opdatere eller ændre tjenesterne. Vi vil altid forsøge at underrette dig om sådanne opdateringer eller ændringer med rimeligt varsel i overensstemmelse med afsnit 19. Vi forbeholder os dog retten til at gennemføre sådanne opdateringer og ændringer med øjeblikkelig virkning uden forudgående varsel til dig, hvis det er nødvendigt for at opretholde sikkerheden i vores systemer eller for at overholde gældende love, regler og bestemmelser.

Din evne til at bruge tjenesterne er afhængig af tjenester, som tredjeparter stiller til rådighed for dig (f.eks. internet-, datatrafik- og netværkstjenester), og kan også være afhængig af softwareapplikationer, som tredjeparter stiller til rådighed for dig (f.eks. salgsstedsløsninger). Sådanne tredjeparter kan opkræve dig gebyrer for at få adgang til og bruge sådanne tjenester og/eller softwareapplikationer for at bruge tjenesterne, og du er alene ansvarlig for at betale disse gebyrer. Vi hverken ejer, kontrollerer eller har noget ansvar eller nogen form for ansvar for eventuelle tredjepartstjenester eller softwareapplikationer, som du vælger at bruge i forbindelse med tjenesterne. Vi accepterer eller påtager os ikke noget ansvar for driften eller sikkerheden af tredjepartstjenester eller softwareapplikationer, for din manglende evne til at bruge tjenesterne som følge af tredjepartstjenester eller softwareapplikationer eller for dit brud på vilkårene i din kontrakt med tredjepartstjenester eller softwareapplikationer som følge af brugen af tjenesterne eller på anden måde.

5. SERVICENIVEAU

Selv om vi vil gøre alt kommercielt rimeligt for at levere tjenesterne 24 timer i døgnet, syv dage om ugen, garanterer vi ikke, at tjenesterne er fri for afbrydelser, forsinkelser eller fejl forårsaget af vores systemer eller andre tredjepartstjenesteudbydere, generelle internetfejl eller force majeure. Du skal underrette os uden unødig forsinkelse ved at kontakte vores kundeservice på support@superbexperience.com, hvis du oplever afbrydelser, forsinkelser eller fejl i tjenesterne, og du skal give alle rimeligt krævede oplysninger og hjælp til at identificere og løse sådanne afbrydelser, forsinkelser eller fejl.

Fra tid til anden vil vi udføre vedligeholdelse og opgraderinger af tjenesterne, hvilket kan resultere i afbrydelser, forsinkelser eller fejl i tjenesterne. Selv om vi vil gøre vores bedste for at underrette dig på forhånd om planlagt vedligeholdelse i overensstemmelse med afsnit 19, kan vi ikke garantere, at en sådan underretning altid vil blive givet.

6. KUNDESERVICE OG KLAGER

Vi vil yde dig regelmæssig kundeservice via e-mail, web eller telefon inden for normal åbningstid for at hjælpe dig med at løse eventuelle problemer i forbindelse med din brug af tjenesterne, appen, webstedet og din Superb -konto.

Du er alene ansvarlig for at yde service til dine kunder i forbindelse med alle spørgsmål vedrørende dine produkter og tjenester.

Du kan til enhver tid kontakte os, hvis du har klager vedrørende vores tjenester, ved at kontakte os på support@superbexperience.com.

7. KOMPATIBILITET

Din brug af tjenesterne kræver, at du har en kompatibel mobilenhed. Selv om vi gør vores bedste for at holde en opdateret liste over kompatible mobile enheder på vores websted, garanterer vi ikke, at tjenesterne vil være kompatible med din mobile enhed. Du må ikke bruge tjenesterne sammen med en mobilenhed, der er blevet ændret i strid med producentens software- eller hardwareretningslinjer.

8. APP- OG DESKTOP-VERSIONER

For at kunne bruge tjenesterne skal du downloade og installere appen. Du kan downloade Appen fra App Store. Du skal downloade og bruge den nyeste version af Appen, der er tilgængelig, herunder downloade og installere eventuelle opdateringer, der bliver tilgængelige fra tid til anden. Appen kan også være tilgængelig i andre formater, f.eks. i softwareudviklingskit-format. Det er også muligt at bruge tjenesterne fra en webbrowser.

9. FEJL OG UAUTORISERET ELLER ULOVLIG BRUG

Du skal straks underrette os ved at kontakte vores kundeservice på support@superbexperience.com, hvis du opdager eller har grund til at tro, at der er sket en fejl eller uautoriseret eller ulovlig brug af din Superb -konto, og, hvor det er muligt, ændre dine kontooplysninger for at forhindre yderligere fejl og/eller uautoriseret eller ulovlig brug. Du skal give os alle oplysninger og al dokumentation, som du er i besiddelse af, om omstændighederne ved en sådan fejl og/eller uautoriseret eller ulovlig brug af din Superb -konto og tage alle rimelige skridt, som vi anmoder om, for at hjælpe os med vores undersøgelse.

10. SKATTER

Du er ansvarlig for at bestemme alle skatter, der vurderes, påløber eller skal opkræves, betales eller tilbageholdes af en hvilken som helst grund for salget af dine produkter og tjenester og alle betalinger, du modtager i forbindelse med din brug af vores tjenester ("skatter"). Du er alene ansvarlig for at indsamle, tilbageholde, rapportere og overføre korrekte skatter til den relevante skattemyndighed. Vi er ikke forpligtet til, og vi vil heller ikke afgøre, om Skatter er gældende, eller påtage os noget ansvar i forbindelse hermed, eller beregne, indsamle, indberette eller overføre Skatter til en skattemyndighed som følge af en transaktion.

11. OPLYSNINGER OM TRANSAKTIONER

Du kan få adgang til oplysninger, der er genereret i forbindelse med transaktioner, der er bogført ved brug af tjenesterne, ved at logge ind på din Superb -konto. Du vil også kunne få adgang til rapporter, der kan downloades. Den måde, hvorpå vi leverer transaktionsoplysningerne, vil gøre det muligt for dig at gemme og reproducere oplysningerne uændret, f.eks. ved at udskrive kopier.

12. DIN PRIVACY

Dit privatliv og beskyttelsen af dine data er meget vigtigt for os. Du anerkender, at du har modtaget og læst alle vilkårene i vores privatlivspolitik, der er indarbejdet i disse generelle vilkår og betingelser ved henvisning, og som forklarer, hvordan og til hvilke formål vi indsamler, bruger, opbevarer, videregiver og beskytter de oplysninger, du giver os.

Vi er ansvarlige for at beskytte sikkerheden af personlige oplysninger i vores besiddelse. Vi har implementeret administrative, tekniske og organisatoriske procedurer for at beskytte personlige oplysninger, der er gemt på vores servere, mod uautoriseret adgang og utilsigtet tab, ændring eller offentliggørelse. Vi kan dog ikke garantere, at uautoriserede tredjeparter aldrig vil være i stand til at overvinde disse foranstaltninger eller bruge sådanne oplysninger til upassende formål. Du kan altid finde vores privatlivspolitik på vores hjemmeside www.superbexperience.com.

13. ANDRES PRIVATLIV

Du bekræfter og accepterer, at du vil beskytte og, medmindre det kræves ved lov, ikke videregive, registrere eller på anden måde behandle oplysninger, som du modtager om dine kunder eller andre tredjeparter, mens du bruger tjenesterne. Du skal underrette os ved at kontakte vores kundeoplevelsesteam på support@superbexperience.com uden unødig forsinkelse, hvis du får kendskab til eller har mistanke om uautoriseret adgang til eller videregivelse af sådanne oplysninger. Du må ikke videregive eller distribuere oplysninger om dine kunder eller andre tredjeparter eller bruge sådanne oplysninger til markedsføring eller andre formål, medmindre du har fået et udtrykkeligt samtykke fra den pågældende kunde eller tredjepart. Du er alene ansvarlig for overholdelse af alle gældende love og bestemmelser om beskyttelse af personlige oplysninger i din specifikke jurisdiktion.

14. DIT INDHOLD

I forbindelse med din Superb -konto, enhver virksomhedsliste og din brug af tjenesterne kan du muligvis uploade eller levere fotos, logoer, produkter og andre materialer eller oplysninger ("indhold"). Du accepterer, at du ikke vil uploade eller levere noget Indhold, medmindre du selv har oprettet det pågældende Indhold, eller du har tilladelse fra ejeren af indholdet til at gøre det. Du giver os, vores associerede selskaber og vores efterfølgere en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, royaltyfri, fuldt betalt, overførbar og underlicensérbar ret til at bruge, reproducere, ændre, tilpasse, udgive, udarbejde afledte værker af, distribuere, offentligt fremføre og offentligt vise dit indhold i alle medier for at levere og promovere tjenesterne. Du beholder alle rettigheder til dit indhold, med forbehold af de rettigheder, der er givet os i disse generelle vilkår og betingelser. Du kan ændre eller fjerne dit Indhold via din Superb -konto eller ved at opsige din Superb -konto, men dit Indhold kan forblive i historiske, arkiverede eller cachede kopier og versioner heraf, der er tilgængelige på eller via Tjenesterne.

Du accepterer ikke at uploade eller levere indhold eller på anden måde offentliggøre, overføre, distribuere eller sprede materiale via tjenesterne, som: a) er falsk, vildledende, ulovligt, obskønt, uanstændigt, utugtigt, pornografisk, ærekrænkende, truende, chikanerende, hadefuldt eller krænkende, b) tilskynder til adfærd, der ville blive betragtet som en kriminel handling eller giver anledning til civilretligt ansvar, c) bryder nogen pligt over for eller rettigheder for nogen person eller enhed, herunder rettigheder til offentlighed, privatlivets fred eller intellektuel ejendomsret, d) indeholder beskadigede data eller andre skadelige, forstyrrende eller destruktive filer, eller e) efter vores egen vurdering er uacceptabel eller kan udsætte os, vores associerede selskaber eller kunder for skade eller ansvar af enhver art. Superb kan bruge dine billeder, logoer og andre data til at fremme dit brand på sociale medier og søgemaskiner.

15. DINE GARANTIER

Ud over alle andre garantier, der er anført i disse generelle vilkår og betingelser og eventuelle yderligere vilkår, garanterer du os, at: a) du er berettiget til at registrere og bruge tjenesterne og har ret, magt og evne til at indgå og opfylde disse generelle vilkår og betingelser, b) det navn, som du identificerede, da du registrerede dig, er dit navn eller firmanavn, som du sælger produkter og/eller tjenester under, c) du og din brug af tjenesterne vil overholde alle love, regler og bestemmelser, der gælder for din virksomhed, herunder alle gældende skattelove og -bestemmelser, og d) du ikke vil bruge tjenesterne, hverken direkte eller indirekte, til svigagtige formål eller på en måde, der kan forstyrre brugen af tjenesterne.

16. DIT ANSVAR OG SKADESLØSHOLDELSE

Du er ansvarlig for alt ansvar, som en tredjepart eller vi pådrager os som følge af din adgang til og brug af tjenesterne og/eller som følge af enhver overtrædelse fra din side af enhver bestemmelse i disse generelle vilkår og betingelser og eventuelle yderligere vilkår. Du accepterer at godtgøre sådanne tredjeparter eller os for ethvert og alt sådant ansvar.

Uanset ovenstående eller enhver anden bestemmelse i disse generelle vilkår og betingelser eller eventuelle yderligere vilkår, accepterer du at forsvare, skadesløsholde og holde os og vores respektive direktører, agenter, tilknyttede virksomheder og repræsentanter skadesløse fra og mod ethvert krav, omkostninger, retssag, krav, tab, ansvar, skade, handling, procedure, dom, straf, renter og udgifter (herunder uden begrænsning rimelige advokatsalærer), der opstår som følge af eller i forbindelse med: a) enhver faktisk eller påstået overtrædelse fra din side af enhver bestemmelse i disse generelle vilkår og betingelser eller eventuelle yderligere vilkår, b) din uretmæssige eller ukorrekte brug af tjenesterne, c) din overtrædelse af enhver tredjepartsrettighed, herunder uden begrænsning enhver ret til privatlivets fred, offentlighedsrettigheder eller intellektuelle ejendomsrettigheder, d) tredjeparts skadesløsholdelsesforpligtelser, vi pådrager os som et direkte eller indirekte resultat af dine handlinger eller undladelser, og e) din overtrædelse af enhver gældende lov, regel eller regulering i din specifikke jurisdiktion.

17. INGEN GARANTIER

Vi leverer tjenesterne til dig på et "som de er" og "som de er tilgængelige" grundlag uden nogen garanti eller betingelse, hverken udtrykkelig eller stiltiende, undtagen som specifikt angivet i disse generelle vilkår og betingelser. Vi garanterer ikke kontinuerlig, uafbrudt eller sikker adgang til nogen del af tjenesterne, og vi er ikke ansvarlige for afbrydelser eller forringelser af tjenesterne i henhold til disse generelle vilkår og betingelser.

Uden at begrænse ovenstående garanterer vi ikke, at tjenesterne er nøjagtige, pålidelige eller korrekte, at tjenesterne vil opfylde dine krav, at tjenesterne vil være tilgængelige på et bestemt tidspunkt eller sted, uafbrudt eller sikkert, at eventuelle fejl eller mangler vil blive rettet, eller at tjenesterne er fri for virus eller andre skadelige komponenter. Ethvert indhold eller data, der downloades eller på anden måde opnås ved brug af tjenesterne, downloades på egen risiko, og du er alene ansvarlig for enhver skade på din ejendom eller tab af data, der skyldes en sådan download.

18. BEGRÆNSNING AF ANSVAR

Vi er under ingen omstændigheder ansvarlige for nogen af følgende typer tab eller skader, der opstår i henhold til eller i forbindelse med disse generelle vilkår og betingelser, eventuelle tillægsbetingelser eller på anden måde:

a) indirekte tab eller skader eller følgeskader (herunder tab af fortjeneste, goodwill, forretning, kontrakter, indtægter eller forventede besparelser, selv om vi er informeret om muligheden for sådanne skader), b) tab eller ødelæggelse af data, c) tab eller skader af enhver art, der ikke direkte skyldes vores brud på disse generelle vilkår og betingelser eller eventuelle yderligere vilkår,

d) tab eller skade af enhver art, der overstiger det tab eller den skade, der er forårsaget som et direkte resultat af vores brud på disse generelle vilkår og betingelser eller eventuelle yderligere vilkår (uanset om du er i stand til at bevise et sådant tab eller en sådan skade), eller e) tab eller skade, som du har lidt som følge af handlinger eller undladelser fra dig eller tredjeparter eller vores forpligtelse til at overholde gældende lovgivning, handlinger eller undladelser fra en regeringsmyndighed, krigshandlinger, ulykker, naturkatastrofer, strejker, blokader eller andre lignende begivenheder, uanset om vi er initiativtager til eller genstand for en sådan begivenhed.

Intet i disse generelle vilkår og betingelser eller nogen yderligere vilkår begrænser vores ansvar som følge af svig eller svigagtig vildledning, grov uagtsomhed, forsætlig forsømmelse, død eller personskade som følge af vores uagtsomhed eller i det omfang en sådan begrænsning eller udelukkelse ikke er tilladt i henhold til gældende lovgivning.

Vores samlede ansvar over for dig i henhold til eller i forbindelse med disse generelle vilkår og betingelser og eventuelle tillægsbetingelser i forbindelse med alle krav vil ikke overstige det samlede beløb af de gebyrer, som du har betalt til os for tjenesterne i løbet af den tre måneders periode umiddelbart forud for den begivenhed, der giver anledning til kravet om ansvar, eller hvis du ikke har brugt tjenesterne i tre (3) måneder, dit gennemsnitlige månedlige gebyr ganget med tre (3).


Del 2 - Andre juridiske termer

19. MEDDELELSER OG OPLYSNINGER

Du accepterer, at vi kan give dig skriftlige meddelelser og oplysninger elektronisk ved at offentliggøre dem på vores websted eller ved at sende dem pr. e-mail til den e-mailadresse, du har angivet i forbindelse med din Superb -konto. Sådanne meddelelser og oplysninger anses for at være modtaget af dig inden for 24 timer efter at de er blevet offentliggjort på vores websted eller inden for 24 timer efter at de er blevet sendt til dig pr. e-mail, medmindre vi modtager en meddelelse om, at e-mailen ikke er blevet leveret. Til dette formål skal du til enhver tid have mindst én gyldig e-mailadresse tilknyttet din Superb -konto. Vi er ikke ansvarlige for ikke-afleverede e-mails, hvis den eneste e-mailadresse, som du har angivet, ikke er gyldig, eller hvis du har ændret din e-mailadresse, men ikke har meddelt os en sådan ændring.

Du skal regelmæssigt og hyppigt kontrollere, om du modtager meddelelser og oplysninger. E-mails kan indeholde links til yderligere kommunikation på vores websted. Hvis love eller bestemmelser kræver, at vi giver dig oplysninger på et varigt medium, sender vi dig enten en e-mail eller en meddelelse, der henviser dig til oplysninger på vores websted på en måde, der gør det muligt for dig at opbevare oplysningerne i trykt format.

Ud over meddelelser til dig via e-mail forbeholder vi os ret til at kontakte dig via brev eller telefon, når det er relevant. Alle meddelelser eller oplysninger, der sendes med posten, anses for at være modtaget af dig fem dage efter afsendelsen.

Du giver hermed Superb instruks om at underrette dig om eventuelle hændelser, som Superb er juridisk forpligtet til at informere sine kunder om, til den e-mailadresse, som du har tilknyttet din Superb -konto.

Vi indstiller dit foretrukne sprog baseret på det land, du vælger under registreringsprocessen, og vi sender dig standardmeddelelser og oplysninger på det valgte sprog. For ikke-standardiseret kommunikation forbeholder vi os ret til at kommunikere med dig på engelsk. Superb kan til enhver tid ændre vilkår og betingelser for brugen af sin platform eller fra tredjepartspartnere/platforme/software, som anvendes af Superb.

20. DIN LICENS

Vi giver dig en personlig, begrænset, genkaldelig, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, ikke-underlicenserbar licens til elektronisk at få adgang til og bruge tjenesterne udelukkende til at administrere din Superb -konto og bruge andre tjenester, som vi kan gøre tilgængelige via appen fra tid til anden i overensstemmelse med disse generelle vilkår og betingelser og eventuelle yderligere vilkår. Tjenesterne omfatter vores websteder, vores mobilapplikationer, software, programmer, dokumentation, værktøjer, internetbaserede tjenester, komponenter og eventuelle opdateringer (herunder softwarevedligeholdelse, serviceoplysninger, hjælpeindhold, fejlrettelser eller vedligeholdelsesudgivelser) hertil. Du har ret til at downloade opdateringer til tjenesterne i henhold til eventuelle yderligere vilkår, som du bliver gjort bekendt med på det tidspunkt, når vi gør disse opdateringer tilgængelige.

Selv om vi ønsker, at du skal nyde godt af tjenesterne, må du ikke, og du må ikke tillade nogen tredjepart at gøre noget af følgende: a) få adgang til eller overvåge materiale eller oplysninger på et Superb -system ved hjælp af en manuel proces eller en robot, spider, scraper eller andre automatiserede midler, medmindre du separat har indgået en skriftlig aftale med os, der udtrykkeligt giver dig en undtagelse fra dette forbud, b) kopiere, reproducere, ændre, modificere, skabe afledte værker, offentliggøre, genudgive, uploade, sende, overføre, videresælge eller distribuere tjenesterne eller materiale eller oplysninger, som du modtager eller får adgang til fra os, c) tillade en tredjepart at bruge og drage fordel af tjenesterne via en leje-, leasing-, timesharing-, servicebureau- eller anden aftale, d) overføre rettigheder, som du har fået tildelt i henhold til disse generelle vilkår og betingelser eller eventuelle yderligere vilkår, e) overtræde begrænsningerne for tjenesterne, omgå, omgå eller omgå nogen af de tekniske begrænsninger i tjenesterne, bruge et værktøj til at aktivere funktioner eller funktioner, der ellers er deaktiveret i tjenesterne, eller dekompilere, demontere eller på anden måde foretage reverse engineering af tjenesterne, f) udføre eller forsøge at udføre handlinger, der kan forstyrre Tjenesternes korrekte funktionalitet, forhindre vores andre kunders adgang til eller brug af Tjenesterne eller pålægge vores infrastruktur en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning, eller g) på anden måde bruge Tjenesterne undtagen som udtrykkeligt tilladt i henhold til disse generelle vilkår og betingelser og eventuelle tillægsvilkår.

21. EJENDOMMERSKAB

Tjenesterne er licenseret og ikke solgt. Vi forbeholder os alle rettigheder, som ikke udtrykkeligt er givet dig i disse generelle vilkår og betingelser og eventuelle yderligere vilkår. Tjenesterne er beskyttet af patent, ophavsret, varemærker, forretningshemmeligheder og andre love om intellektuel ejendomsret. I forholdet mellem dig og os ejer vi ejendomsretten, ophavsretten og andre verdensomspændende intellektuelle ejendomsrettigheder til Tjenesterne og alle kopier af Tjenesterne. Hverken disse Generelle vilkår og betingelser eller nogen yderligere vilkår giver dig nogen rettigheder til vores varemærker eller servicemærker. Alle behandlede data ejes af ejeren af softwaren, nemlig virksomheden. Superb ApS (dataansvarlig).

Du kan vælge, eller vi kan opfordre dig til at indsende kommentarer eller feedback vedrørende tjenesterne, herunder uden begrænsning om, hvordan vi kan forbedre tjenesterne eller vores andre produkter eller tjenester ("Feedback"). Ved at indsende feedback accepterer du, at din videregivelse er gratis, uopfordret og uden begrænsninger, at den ikke vil pålægge os nogen form for tillidspligt eller anden forpligtelse, og at vi frit kan bruge feedback uden yderligere kompensation til dig og/eller videregive feedback på et ikke-fortroligt grundlag eller på anden måde til andre. Du anerkender endvidere, at vi ved at acceptere din indsendelse ikke giver afkald på nogen rettigheder til at bruge lignende eller beslægtede idéer, som vi tidligere har kendt til, eller som er udviklet af vores medarbejdere, eller som vi har fået fra andre kilder end dig.

22. UDSTYR

Hardware, der er blevet leveret til kunden gratis, er fortsat ejet af Superb. Hardwareprodukter, der ejes af Superb , skal returneres inden for 14 dage efter udløbet af kontrakten mellem de to parter. Kunden er forpligtet til at dække ethvert tab af hardware, hvis den går i stykker ved returneringen. Hvis hardwareprodukterne ikke returneres inden for den angivne frist, er kunden forpligtet til at betale hardwarens oprindelige værdi.

Kunden ejer hardwaren, hvis den er betalt af kunden. Dette omfatter dog ikke betalingsterminaler. Hvis hardwaren ikke er returneret inden for 14 dage, forbeholder Superb sig ret til at trække det fulde beløb fra den betalingsmetode, der er knyttet til dit abonnement.

Hardware sendes efter modtagelse af betaling. Superb vil anmode om betaling via den valgte metode, der tilføjes efter underskrift. Hardware, der sendes til lande uden for EU, er underlagt lokal moms og importgebyrer, som skal betales af kunden, Superb er ikke ansvarlig for eventuelle betalinger i forbindelse med told eller moms, der foretages.

Superb dækker ikke ny hardware, hvis den er ødelagt af kunden.

23. WEBSTEDER FOR TREDJEPARTER

Vores websted kan indeholde links til tredjeparters websteder. Inddragelsen af et link til et websted indebærer ikke en godkendelse, godkendelse eller anbefaling fra vores side. Du accepterer, at du tilgår et sådant websted på egen risiko, og at et sådant websted ikke er omfattet af de vilkår og betingelser, der er indeholdt i disse generelle vilkår og betingelser eller eventuelle yderligere vilkår. Vi fraskriver os udtrykkeligt ethvert ansvar for disse websteder. Din browsing og interaktion på ethvert andet websted, herunder dem, der har et link på vores websted, er underlagt det pågældende websteds egne regler og politikker.

24. LØBETID OG OPSIGELSE

Disse generelle vilkår og betingelser og eventuelle yderligere vilkår træder i kraft på den dato, hvor du accepterer dem, og de forbliver i kraft, indtil de opsiges af dig eller af os.

Vi kan til enhver tid opsige disse generelle vilkår og betingelser og eventuelle tillægsbetingelser eller suspendere eller lukke din Superb -konto med forudgående varsel til dig i overensstemmelse med afsnit 19.

Vi kan også opsige disse generelle vilkår og betingelser og eventuelle yderligere vilkår eller suspendere eller lukke din Superb -konto uden forudgående varsel til dig, hvis: a) du overtræder eller på anden måde ikke overholder nogen bestemmelse i disse generelle vilkår og betingelser eller nogen yderligere vilkår, b) vi har grund til at tro, at du på nogen måde er involveret i svigagtig aktivitet, hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme eller anden kriminel aktivitet, c) du udgør en uacceptabel kredit- eller bedrageririsiko for os, eller d) du erklæres insolvent, bliver genstand for en gældssaneringssag, indgår i en tvangsakkord eller lignende gældssaneringsordninger, erklæres konkurs eller indgår i en omstruktureringssag.

Hvis din Superb -konto suspenderes eller lukkes, eller hvis disse generelle vilkår og betingelser eller tillægsbetingelser opsiges (enten af dig eller os), accepterer du: a) at fortsætte med at være bundet af disse generelle vilkår og betingelser og eventuelle yderligere vilkår, indtil alle udestående forpligtelser mellem dig og os er blevet endeligt afviklet, b) straks at ophøre med din brug af tjenesterne, c) at den licens, der er tildelt i henhold til disse generelle vilkår og betingelser og eventuelle yderligere vilkår, ophører, d) at vi kan slette alle dine oplysninger og kontodata, der er gemt på vores servere, medmindre vi er forpligtet til at beholde sådanne oplysninger i henhold til gældende lovgivning, og e) at vi ikke er ansvarlige over for dig for kompensation, refusion eller erstatning i forbindelse med sletning af dine oplysninger eller kontodata.

Vi er ikke ansvarlige over for dig for kompensation, refusion eller erstatning i forbindelse med enhver opsigelse af disse generelle vilkår og betingelser, eventuelle tillægsvilkår eller lukning eller suspension af din Superb -konto. Enhver opsigelse af disse generelle vilkår og betingelser, eventuelle supplerende vilkår eller lukning eller suspension af din Superb -konto fritager dig ikke for dine forpligtelser i henhold til disse generelle vilkår og betingelser eller eventuelle supplerende vilkår.

25. ÆNDRINGER OG ÆNDRINGER

Vi har ret til at ændre, slette eller tilføje til disse generelle vilkår og betingelser og eventuelle tillægsvilkår og til at ændre, slette, afbryde eller pålægge betingelser for enhver funktion eller ethvert aspekt af tjenesterne til enhver tid. En ændring kan foretages ensidigt af os. Vi giver dig 30 dages varsel om enhver ændring, dog altid mindst i overensstemmelse med obligatorisk lovgivning, i overensstemmelse med afsnit 19, idet ændringen træder i kraft, når de 30 dages varselsperiode er udløbet, bortset fra at varslet på 30 dage ikke gælder, hvis en ændring er påkrævet i henhold til kortordningens regler eller gældende lovgivning eller vedrører tilføjelse af en ny tjeneste, ekstra funktionalitet til de eksisterende tjenester eller enhver anden ændring, som vi efter vores rimelige vurdering hverken reducerer dine rettigheder eller øger dine forpligtelser. Under sådanne omstændigheder vil ændringen blive foretaget uden forudgående meddelelse til dig og vil træde i kraft med det samme.

Hvis du ikke accepterer ændringerne, skal du lukke din Superb -konto. Hvis du ikke gør indsigelse mod en ændring ved at lukke din Superb -konto inden for opsigelsesperioden for indeværende kvartal + næste kvartal, anses du for at have accepteret ændringen. Selv om du kan lukke din Superb -konto når som helst og uden beregning, skal du være opmærksom på, at du stadig kan være ansvarlig over for os, efter at du har opsagt disse generelle vilkår og betingelser eller eventuelle yderligere vilkår, for eventuelle forpligtelser, som du måtte have pådraget dig og er ansvarlig for før opsigelsen af disse generelle vilkår og betingelser eller eventuelle yderligere vilkår.

26. OPGAVE

Disse generelle vilkår og betingelser og eventuelle tillægsbetingelser og alle rettigheder og licenser, der er tildelt i henhold hertil, må ikke overdrages eller overdrages af dig uden vores forudgående skriftlige samtykke, men kan overdrages af os uden dit samtykke eller andre begrænsninger.

27. GÆLDENDE LOV OG TVISTER

Disse generelle vilkår og betingelser og eventuelle tillægsvilkår samt enhver tvist eller ethvert krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med deres genstand (herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav), er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning, med undtagelse af lovvalgsreglerne i Danmark.

Enhver tvist, uenighed eller krav, der opstår i forbindelse med disse generelle vilkår og betingelser eller eventuelle tillægsvilkår, eller overtrædelse, opsigelse eller ugyldighed heraf, vil være underlagt den eksklusive jurisdiktion af de kompetente domstole i København, Danmark. Uanset ovenstående kan Superb indlede en sag mod dig ved enhver domstol og i et hvilket som helst antal jurisdiktioner.

28. HELE AFTALEN

Disse generelle vilkår og betingelser og eventuelle gældende tillægsvilkår udgør hele aftalen mellem dig og os med hensyn til levering af tjenesterne. I tilfælde af en konflikt mellem disse generelle vilkår og betingelser, eventuelle supplerende vilkår og enhver anden aftale eller politik har disse generelle vilkår og betingelser forrang for indholdet af disse generelle vilkår og betingelser, og eventuelle supplerende vilkår har forrang for indholdet af de pågældende supplerende vilkår, medmindre andet er angivet i henholdsvis disse generelle vilkår og betingelser eller supplerende vilkår.

Medmindre det udtrykkeligt er angivet heri, beskriver disse generelle vilkår og betingelser og eventuelle gældende tillægsbetingelser vores fulde ansvar over for dig og fastsætter dine eksklusive retsmidler med hensyn til din adgang til og brug af tjenesterne. Hvis en bestemmelse i disse Generelle vilkår og betingelser eller eventuelle gældende tillægsbetingelser (eller en del heraf) anses for at være ugyldig eller ikke kan håndhæves i henhold til gældende lovgivning, vil den blive ændret og fortolket for at opnå formålet med en sådan bestemmelse i videst muligt omfang i henhold til gældende lovgivning, og de resterende bestemmelser vil fortsat være fuldt ud gældende. De rettigheder, som vi har fået tildelt i disse generelle vilkår og betingelser og eventuelle gældende tillægsbetingelser, er ikke beregnet til at udelukke hinanden eller andre rettigheder og retsmidler, som vi måtte have i henhold til lov eller retfærdighed.

29. KRAFTMAGT

Ingen af parterne er ansvarlige for forsinkelser i behandlingen eller anden manglende opfyldelse af forpligtelser som følge af f.eks. brand, telekommunikations- eller internetfejl, forsyningssvigt, strømsvigt, udstyrssvigt, strejke, optøjer, krig, terrorangreb, manglende opfyldelse af forpligtelser fra sælgere eller leverandører eller andre årsager, som den pågældende part ikke har rimelig kontrol over, bortset fra at dette ikke påvirker eller fritager dig for dit ansvar og dine forpligtelser i henhold til afsnit 16.

Uanset ovenstående er en part ikke ansvarlig i henhold til disse generelle vilkår og betingelser eller eventuelle gældende tillægsvilkår (eller dele heraf) i tilfælde af unormale og uforudsigelige omstændigheder, der ligger uden for den pågældende parts kontrol, i det omfang konsekvenserne af sådanne omstændigheder ville have været uundgåelige, eller hvor Superb er bundet af andre juridiske forpligtelser, der er omfattet af EU-lovgivning eller national lovgivning.

30. OVERLEVELSE

Enhver bestemmelse, der med rimelighed er nødvendig for at opnå eller håndhæve formålet med disse generelle vilkår og betingelser og eventuelle gældende tillægsbetingelser, vil overleve og forblive i kraft i overensstemmelse med deres respektive vilkår ved ophør af disse generelle vilkår og betingelser og eventuelle gældende tillægsbetingelser.

Del 3 - Partnerapplikationer og yderligere tjenester

31. PARTNERANSØGNINGER

Via indstillingerne for din Superb -konto kan du give, fjerne og administrere tilladelser til visse tredjepartstjenesteudbydere ("Partnere") til at udføre visse handlinger på dine vegne ved at oprette forbindelse til din Superb -konto, f.eks. til at få adgang til og hente data fra din Superb -konto. Ved at give en tredjeparts softwareapplikation ("Partner App") tilladelse til at oprette forbindelse til din Superb -konto giver du Superb tilladelse og instrukser til at tillade Partner App'en at foretage de handlinger, som er tilladt i henhold til dine tilladelser. En Partner App vil, når den er godkendt, fortsat have adgang til din Superb -konto og være autoriseret til at foretage de handlinger, som er tilladt i henhold til dine godkendelser, indtil du aktivt trækker din godkendelse tilbage ved at ændre indstillingerne på din Superb -konto. Du anerkender, at en partners adgang til dine data på din Superb -konto og brugen af en partners tjenester udelukkende er underlagt den pågældende partners vilkår og betingelser og politikker. Du er alene ansvarlig for din adgang til og brug af Partner Apps, og du anbefales derfor at læse alle vilkår og betingelser og politikker vedrørende din adgang til og brug af Partner Apps omhyggeligt. Du anerkender og accepterer, at du ikke vil holde Superb ansvarlig for, og at du vil holde Superb skadesløs for ethvert ansvar, der opstår som følge af Partnernes handlinger eller manglende handlinger i forbindelse med de tilladelser, du giver.

32. YDERLIGERE TJENESTER OG ABONNEMENTER

Superb (eller andre virksomheder i Superb -gruppen) kan tilbyde dig yderligere tjenester, hvis du accepterer de yderligere vilkår, der gælder for sådanne yderligere tjenester. Hvis du og Superb (eller en anden virksomhed inden for Superb -gruppen) aftaler levering af yderligere tjenester, gælder de supplerende vilkår for sådanne tjenester mellem Superb (eller en anden virksomhed inden for Superb -gruppen) og dig for sådanne tjenester ud over disse generelle vilkår og betingelser, og sådanne yderligere tjenester anses for at være omfattet af definitionen af "tjenester" i disse generelle vilkår og betingelser.

Superb (eller et andet selskab inden for Superb -gruppen) kan tilbyde en eller flere af tjenesterne som et abonnement ("Abonnement"). Ved at tilmelde dig et Abonnement accepterer du, at disse Generelle Vilkår og betingelser gælder for din adgang til og brug af de Tjenester, der er inkluderet i Abonnementet, ud over eventuelle Yderligere vilkår. Et abonnement fornyes automatisk hver måned, indtil du opsiger det i overensstemmelse med disse generelle vilkår og betingelser eller eventuelle tillægsvilkår.

Ved at tilmelde dig en ekstra service eller et abonnement accepterer du at betale enten (i) os (på vores egne vegne som udbyder af den ekstra service eller abonnementet, eller på vegne af en anden virksomhed i Superb -gruppen, der udbyder den ekstra service eller abonnementet), eller (ii) en anden virksomhed i Superb -gruppen, der udbyder den ekstra service eller abonnementet, gebyrerne og eventuelle gældende skatter er i henhold til vores standardprisaftale. Ekstra gebyrer kan betales med betalingskort, kreditkort, faktura eller trækkes fra din transaktions provenu, alt efter hvad der er relevant. Hvis du forbinder et debet- eller kreditkort til din Superb -konto, giver du os (eller den relevante virksomhed i Superb -gruppen) tilladelse til at opkræve yderligere gebyrer ved at opkræve dit tilsluttede debet- eller kreditkort.

Månedlige tilbagevendende gebyrer skal betales på forhånd. Medmindre andet er fastsat i disse generelle vilkår og betingelser eller i eventuelle yderligere vilkår, har du ikke ret til tilbagebetaling af allerede betalte gebyrer. I tilfælde af at du opsiger disse Generelle vilkår og betingelser og/eller Yderligere vilkår i overensstemmelse med afsnit 23, har du ret til at bruge dit abonnement, indtil det næste månedlige gebyr skal betales.

33. TELEFONSUPPORT

Hvis du har tilmeldt dig vores service, der omfatter Plus og Pro, har du adgang til telefonsupport. Telefonsupporten kører via CET-tid og kan til enhver tid ændres i tidsplanen.

34. ABONNEMENT OG PRISFASTSÆTTELSE

For kunder, der bruger Superb's Plus- og Pro-tilbud, er priserne kun gyldige, hvis der bruges kortterminaler leveret af Superb . Hvis disse ikke bruges, vil det være i strid med vores kontrakt, da det kræver, at du driver din forretningsomsætning online og i butikken via Superb applikationer og kortterminaler. Hvis den gennemsnitlige månedlige omsætning falder til under den forventede månedlige volumen, forbeholder vi os retten til at trække beløbet fra dit kort eller fakturere dig for forskellen i omsætning på månedlig eller årlig basis efter vores vurdering.

Desuden forbeholder Superb sig ret til at forhøje prisen på det månedlige abonnement med 5 % en gang om året. Den første prisstigning træder i kraft 12 måneder efter abonnementets startdato og fortsætter derefter hver 12. måned.

35. OVERFLYTNING AF DATA TIL VORES PLATFORM

Uden at begrænse det generelle indhold af ovenstående er du ansvarlig for at sikre, at de personoplysninger, som du giver os og/eller indsender til behandling som led i vores levering af tjenesterne - herunder (men ikke begrænset til) ved overførsel af sådanne personoplysninger til GXM-platformen, webstedet eller appen - er blevet indsamlet og behandlet lovligt og også lovligt kan behandles af os. For at undgå enhver tvivl udgør manglende overholdelse af disse bestemmelser en overtrædelse af disse generelle vilkår og betingelser (se afsnit 16 - Dit ansvar og erstatning).

Del 4 - Point of Sale-applikationer

36. GENERELT

Disse vilkår og betingelser (vilkår og betingelser) gælder for enhver kunde, bruger (kunden), anvendelse og brug af Superb software med ændringer (herefter kollektivt benævnt: softwaren).

Kunden og Superb ApS (Leverandøren) omtales i fællesskab som Parterne.

Abonnementsbetingelserne accepteres ved at sætte kryds ved "underskrive denne kontrakt", når du abonnerer på Superb. Abonnementsbetingelserne gælder mellem leverandøren og kunden.

Leverandøren har ret til at ændre abonnementsbetingelserne med meddelelse til kunden via den e-mailadresse, der er angivet på brugerkontoen. De gældende abonnementsbetingelser skal accepteres af Kunden, før der kan indgås en aftale mellem Leverandøren og Kunden. Kunden skal altid holde sig orienteret om de gældende abonnementsvilkår og -betingelser.

37. OPRETTELSE, AKTIVERING OG SIKKERHED AF EN KONTO

For at modtage softwaren skal kunden oprette og aktivere en abonnementskonto (konto). I forbindelse med Kontoen er Kunden forpligtet til at registrere et betalingskort, hvorfra det forudbetalte licensgebyr betales månedligt. Alle priser er i den angivne valuta, der er angivet ved tilmelding til aftalen, eksklusive moms. Moms faktureres ikke til kunder uden for Danmark og skal håndteres i overensstemmelse med lokale skatteregler. Ved at købe et abonnement og indtaste kortoplysninger accepterer Kunden, at Leverandøren kan trække det aftalte beløb periodisk i overensstemmelse med det valgte abonnement. Når Kunden køber et abonnement, vil det automatisk blive fornyet, indtil Kunden opsiger abonnementet skriftligt.

Ved køb af et abonnement hos Leverandøren skal Kunden afgive korrekte oplysninger om identitet og gyldighed og sikre, at oplysningerne om Kunden er sandfærdige. Ved afslutning af betalingen skal Kunden garantere, at Kundens identitet er den samme som den identitet, som Kunden angiver. Hvis der er mulighed for en Chargeback (dvs. en Kunde betaler med et kreditkort og efterfølgende nægter betalingen) fra Leverandørens tredjepart, skal Kunden straks betale det beløb, som tredjeparten kræver, uanset årsag. Kunden forsikrer, at hans identitet er korrekt og sandfærdig, og at Kunden ikke misbruger debet-/kreditkort. I tilfælde af svindel/misbrug er det Kundens ansvar og pligt at tilbagebetale Leverandøren det beløb, der er gennemført, således at Leverandøren er upåvirket.

Brugen af leverandørens software giver kun én brugerret. Enhver bestilling af produkter og tjenesteydelser fra leverandøren skal ske med kundens samtykke, som udtrykkes på anmodning. Abonnementet kræver oprettelse af det antal brugere, som det individuelle abonnement foreskriver; men kun én juridisk enhed kan bruge det.

Kunden er kun berettiget til at videregive kontooplysninger til en bruger, der er registreret på kontoen (repræsentant).

Kunden garanterer, at kundens kortoplysninger er korrekte og ajourførte. Kunden skal straks underrette Leverandøren om enhver ændring af kontooplysningerne eller mistanke om misbrug, brud på Kundens kortsikkerhed osv.

Kunden bærer alene risikoen for at opretholde kontoens fortrolighed og sikkerhed i forbindelse med enhver aktivitet på eller via kontoen, dvs. opsætning, indstillinger og brug af softwaren og kontoen.

Kunden garanterer, at Kunden har ret til at uploade, overføre og lagre de oplysninger (f.eks. i form af tekst, billeder, audiovisuelt materiale m.m.), som han uploader, overfører eller lagrer via Softwaren.

Kunden har ikke ret til at bruge softwaren til at sende uopfordret kommunikation eller til at uploade, sende, levere, køre eller gemme skadelig kode, malware eller ulovligt indhold.

Kunden eller andre, som kunden er ansvarlig for, forpligter sig til ikke at

(i) at ændre, reproducere, udvikle eller kompilere, foretage reverse engineering eller på anden måde udlede softwarens kildekode;

(ii) fjerne, ændre, skjule eller skjule enhver meddelelse om ophavsret, varemærker eller andre ejendomsrettigheder tilhørende Superb; eller

(Iii) skabe eller forsøge at skabe forvirrende software med softwaren.

Kunden er berettiget til at oprette brugerkonti knyttet til Kundens konto til brug for Kundens repræsentanter i overensstemmelse med den gældende leveringsaftale med det aftalte antal tilknyttede konti.

Kunden bærer alene risikoen for repræsentantens brug af en bestemt brugerkonto, og at repræsentanten bruger kontoen i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser. Kunden bærer alene risikoen og er ansvarlig for, hvem der har adgang til kontoen, og er ansvarlig for, hvem der har adgang til kontoen. Kunden bærer derfor hele risikoen og er alene ansvarlig for al aktivitet på kundens konto og de tilknyttede brugerkonti.

Leverandøren er ikke ansvarlig for tab, der opstår som følge af

(i) Kundens brug af en konto eller brugerkonto;

(Ii) enhver aktivitet fra en brugerkonto, der er knyttet til kundens konto, eller

(iii) Kundens kontoadministration af Kontoen og tilknyttede Underkonti. Tredjepartssoftware og softwaren

Leverandøren leverer software, der kræver integration med anden software og/eller hardware.

Kunden skal som minimum have: (1) mindst én iPad, (2) et trådløst netværk, der er tilgængeligt, hvor Superb -enheder, f.eks. terminaler, printere og andet hardware, skal bruges (printer og kassekladde kræver en LAN-forbindelse), (3) en aktiv kundekonto. Superb software er kun kompatibel med terminaler leveret fra Superb.

Kunden er forpligtet til at overholde retningslinjerne for software eller hardware for Superb og tredjeparter. Enhver overtrædelse af disse vilkår og betingelser vil give leverandøren ret til at opsige kundens konto.

Softwaren er kompatibel med de betalingssystemer og det hardware-udstyr, der vises og sælges i Superb's webbutikker (individuelt pr. marked eller land).

Superb overfører krypterede data mellem kunden og kundens betalingssystem, herunder kundens netværk og bank i kundens betalingssystem. Kunden accepterer derfor, at brugen af softwaren kan være underlagt vilkår og betingelser ud over disse vilkår og betingelser, der er fastsat af en tredjepart.

Leverandøren er ikke ansvarlig for nedbrud, inkompatibilitet eller skader af nogen art forårsaget af tredjepartssystemer og -tjenester, herunder, men ikke begrænset til, driftsforstyrrelser for kundens mobile enheder, mobiloperatør eller betalingssystem.

Superb forbeholder sig ret til at ændre priserne uden begrundelse og med 90 dages varsel. Eventuelle ændringer vil blive meddelt kunden via den e-mailadresse, som kunden har opgivet ved registreringen af kontoen. Hvis kunden ikke accepterer ændringen, skal kunden lukke sin konto, herunder alle sine underkonti, og ophøre med at bruge softwaren inden for 90 dage.

Fortsat brug af softwaren efter de 90 dages varsel betragtes som accept af den annoncerede ændring i prisgebyrer. Bemærk venligst, at kontrakten er juridisk bindende, og at du accepterer at betale for hele den aftalte kontraktperiode.

For gennemsigtighedens skyld er her en forklaring på, hvordan transaktionsgebyrer fungerer med Superb:

  • Transaktionsgebyrer aftales med Superb ved oprettelse af dit forslag og din kontrakt.
  • Din kontrakt kræver, at du kører din forretningsomsætning online og i butikken via Superb applikationer og kortterminal. Hvis den månedlige gennemsnitsomsætning falder til under den forventede månedlige volumen, forbeholder vi os retten til at trække beløbet fra dit kort eller fakturere dig forskellen på måneds- eller årsbasis efter vores vurdering.
  • Kunder, der bruger planen: "Superb Res" har en fast rente på 3,5% for alle Visa/Mastercard-transaktioner.
  • Kunder, der bruger planen: "Superb Plus" eller "Superb Pro" har en fast pris på 0,99% for alle visa/mastercard-transaktioner, medmindre andet er aftalt i denne kontrakt.
  • Disse gebyrer inkluderer alle omkostninger og har ingen skjulte omkostninger forbundet.
  • For alle onlinetransaktioner: et fast gebyr på 2,5 € tilføjes som et servicegebyr, der ikke er til forhandling.

38. OPSIGELSE OG ANNULLERING

Din kontraktperiode er den periode, hvor du er bundet af kontrakten og repræsenterer din samlede faktureringsperiode. Herefter er din opsigelsesperiode 90 dage. Du kan altid skrive til support@superbexperience.com, hvis du ønsker at opsige aftalen.

Leverandøren kan uden varsel og uden ansvar opsige og dermed afbryde Kundens adgang til Softwaren og Kundens konto, herunder eventuelle tilknyttede Underkonti, og dermed stoppe Kundens adgang til Softwaren:)

  • hvis Kunden overtræder aftalen, på anmodning fra politi, anklagemyndighed eller andre offentlige myndigheder, på Kundens egen anmodning, i tilfælde af uforholdsmæssigt store tekniske eller sikkerhedsmæssige problemer, eller hvis Kunden ikke betaler licensafgiften på forhånd.
  • Hvis Kundens adgang til Softwaren og/eller Kontoen med tilhørende Underkonti afbrydes på grund af manglende accept af de her beskrevne vilkår, er Leverandøren berettiget til:

Sletning af Kundens konto og tilknyttede underkonti og ophør af Kundens adgang til Softwaren og alle oplysninger, funktioner og andre data, der er knyttet til kontoen, sletning af Kundens adgangskode og opbevaring af alle relaterede oplysninger, filer og indhold, der er knyttet til eller inden for Kundens konto og tilknyttede underkonti (eller dele heraf), og aktiv forhindring af Kundens adgang til Softwaren i fremtiden, enten via en alternativ konto eller på anden vis.

Leverandøren er ikke ansvarlig over for kunden eller nogen tredjepart for resultaterne af opsigelse i henhold til vilkårene i denne kontrakt, herunder oplysninger i eller forbundet med kundens konto eller underkonti, eller for tab eller skade af nogen art som følge heraf. Kunden er forpligtet til at holde leverandøren skadesløs for eventuelle krav fra tredjeparter i forbindelse med opsigelsen.

Ved opsigelse af en konto, uanset om kunden eller leverandøren opsiger kontoen, vil de tilknyttede brugerkonti også blive opsagt.

39. SOFTWARENS FUNKTIONER

Superb kun giver mulighed for beregning af moms baseret på moms.

Superb kan ikke holdes ansvarlig, hverken af kunden eller af en tredjepart, f.eks. skattemyndighederne, for kundens udestående skatter eller afgifter eller for tab, der kan tilskrives brugen af disse beregninger. Kunden er alene ansvarlig for at indberette den korrekte moms, skat og andre offentlige afgifter.

Al kommunikation fra leverandøren til kunden foregår elektronisk, herunder via e-mail. Leverandøren kan sende alle oplysninger og meddelelser til den e-mailadresse, som Kunden har oplyst til sin konto.

Leverandøren kan give kunden mulighed for at deltage i betatest af nye funktioner, som endnu ikke er blevet grundigt kvalitetssikret testet. Hvis Kunden accepterer et tilbud fra Leverandøren om at deltage i en sådan betatest, kan Kunden ikke holde Leverandøren ansvarlig for eventuelle tab eller skader, som Kunden måtte pådrage sig som følge af en sådan deltagelse, herunder, men ikke udelukkende, skader på computere, mobiltelefoner, tablets eller andre enheder eller data i eller i forbindelse med Kundens konto.

40. TEKNISK STØTTE

Skriftlig support er tilgængelig via e-mail, adressen er angivet på supportsiden for hvert enkelt land. Support kan altid kontaktes via support@superbexperience.com.

Leverandøren tilbyder teknisk support for softwaren mod et særligt vederlag, herunder installation, ændringer, uddannelse, telefonisk support osv.

Leverandøren garanterer ikke svartider, men bestræber sig på at besvare henvendelser inden for 24 timer.

Medmindre kunden har underskrevet en specialudformet aftale om softwaren, er leverandøren ikke ansvarlig for fejl eller mangler i den tekniske support eller for tab eller skader af enhver art, som kunden måtte lide som følge heraf.

41. BEHANDLING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG SIKKERHED

For at beskytte kundens personlige oplysninger vil leverandøren kun bruge oplysningerne fra kundens brug af softwaren som angivet nedenfor.

42. KUNDENS ANVENDELSE

Kunden accepterer, at Leverandøren kan indsamle og analysere oplysninger om Kundens interaktion med og brug af Softwaren, herunder, men ikke udelukkende, statistikker fra Kundens brug af Softwaren, hvilket operativsystem der bruges til at bruge Softwaren, interaktion med anden hardware og software og data fra Kundens netværk. Leverandøren er dataejer (dataansvarlig), og Kunden er databruger.

43. TRANSAKTIONSDATA

Kunden kan bruge softwaren til at behandle oplysninger om kundens transaktioner. Kunden er alene og uafhængigt af Softwaren ansvarlig for lovligheden af indsamling og brug af identificerbare oplysninger om Kundens kunder, som Kunden indsamler gennem brugen, og for at give kommunikation og indhente de nødvendige tilladelser fra kunderne til at bruge kundernes oplysninger til f.eks. at dele identificerbare oplysninger med tredjeparter eller til at bruge oplysningerne til markedsføringsformål.

44. KONTOINDHOLD MV.

Når Kunden opretter en konto, uploader Kunden samtidig forskellige nødvendige forretningsoplysninger, som er nødvendige for at bruge Softwaren (herefter: Kontoindhold).

Kunden garanterer, at Kunden ikke, hverken via sin Konto eller Underkonti, uploader eller tillader upload af indhold til Softwaren, medmindre Kunden via sin Konto eller Underkonto har licensret til at overføre, distribuere og/eller formidle det uploadede materiale.

Kunden giver leverandøren en ubegrænset, ikke-eksklusiv, royaltyfri, fuldt betalt, overdragelig ret til at bruge, reproducere, ændre, tilpasse, udgive, udarbejde afledte værker af, distribuere, offentligt fremføre og offentligt vise ethvert kontoindhold og transaktionsdata (undtagen transaktionsdata, der kan identificere kunden) i hele verden på/i alle medier for at levere og fremme softwaren og leverandørens virksomhed.

Leverandøren ejer alle intellektuelle ejendomsrettigheder til de kumulative tværgående data fra kundens brug. Det betyder, at leverandøren har ret til at bruge denne generelle dataindsamling til egne formål og kan dele disse oplysninger med tredjeparter i uidentificerbar form uden forudgående samtykke fra kunden.

45. INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

Leverandøren forbeholder sig alle rettigheder, som ikke udtrykkeligt er givet til kunden.

Leverandøren beholder alle intellektuelle ejendomsrettigheder til Softwaren, herunder eventuelle ændringer, f.eks. ophavsret og varemærkerettigheder, og alle intellektuelle ejendomsrettigheder, der er etableret i løbet af aftaleperioden.

Kunden har kun en ikke-eksklusiv ret til at bruge softwaren på den angivne hardware til det aftalte antal brugere. Kunden har ikke ret til hel eller delvis ændring, rekonstruktion, reverse engineering, kopiering, distribution, overførsel, genudgivelse, visning eller udførelse af softwaren eller andre tjenester, der sælges af Superb.

46. OFFENTLIGGØRELSE: FORSLAG, FEEDBACK OG KOMMENTARER FRA KUNDERNE

Ved at bruge Softwaren giver Kunden uigenkaldeligt samtykke til, at Leverandøren må vise Kundens navn på en liste over Kunder på sit websted eller på anden måde.

Alle idéer, forslag, feedback, kunst eller andre oplysninger eller værker (Feedback), som Kunden udvikler under brugen af Softwaren, forbliver leverandørens intellektuelle ejendom.

Leverandøren er ikke forpligtet til at gennemgå feedback; men kan frit bruge, offentliggøre og/eller videredistribuere feedback helt eller delvist og i enhver form til kommerciel fordel for at forbedre softwaren eller til et andet formål og vil ikke yde nogen form for kompensation (f.eks. royalties) for sådan feedback.

47. WEBSTEDER FOR TREDJEPARTER

Leverandørens websted kan indeholde hyperlinks til websteder eller websteder, der drives af andre parter end Leverandøren (i det følgende: Tredjepartswebsteder).

Softwaren kan indeholde links til tredjepartswebsteder som en service til kunden, og det betyder derfor ikke, at leverandøren har godkendt indholdet.

Brugen af tredjeparters websteder via et hyperlink sker på kundens egen risiko, da indholdet er uden for leverandørens kontrol. Leverandøren er ikke ansvarlig for tab eller skader som følge af brugen af hyperlinks.

48. FRITAGELSE FOR ANSVAR

Enhver brug af softwaren er på kundens egen risiko, som den er og uden garantier.

Leverandøren fraskriver sig således ethvert ansvar for mangler, herunder, men ikke begrænset til, softwarens egnethed, funktionalitet eller tilstrækkelighed til et bestemt formål.

Leverandøren er ikke ansvarlig for eventuelle fejl i softwaren til Kundens brug eller for eventuelle tab, som Kunden måtte lide i forbindelse med brugen af softwaren, herunder, men ikke begrænset til, skader på Kundens anden hardware, tab af data osv.

Leverandøren er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab eller følgeskader i forbindelse med brugen af softwaren, forsinkelser eller manglende mulighed for at bruge softwaren, herunder driftstab, krav fra tredjemand osv.

Leverandøren er kun ansvarlig for produktansvar i henhold til de obligatoriske bestemmelser i produktansvarsloven. Ethvert ansvar for produktskader på ethvert andet grundlag er hermed udtrykkeligt udelukket. Enhver anvendelse sker på kundens eget ansvar.

Leverandøren påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på Kundens hardware eller anden ejendom, uanset om de er forårsaget af en virus eller lignende som følge af Kundens adgang til eller brug af Leverandørens websted.

49. SKADESLØSHOLDELSE

Kunden er forpligtet til at holde Leverandøren skadesløs for ethvert krav fra en tredjepart som følge af Kundens brug af Softwaren, overtrædelse af disse Vilkår og betingelser eller krænkelse af tredjepartsrettigheder.

50. KRAFTMAGT

Leverandøren kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle forsinkelser eller mangler, herunder eventuelle afbrydelser eller udfald/fejl i Softwaren, som følge af omstændigheder uden for Leverandørens kontrol, herunder, men ikke begrænset til, arbejdskonflikter, terrorisme, hacking, IT-nedbrud og andre nedbrud, fejl eller forsinkelser i leverancer fra leverandører og lignende omstændigheder og konsekvenser, som Leverandøren ikke kan forhindre.

51. ANDET

Medmindre andet er skriftligt aftalt, udgør disse vilkår og betingelser et omfattende grundlag for aftalen mellem kunden og leverandøren.

Leverandøren har ret til at overdrage sine rettigheder i henhold til disse vilkår og betingelser til en tredjepart, enten ved direkte tildeling eller salg.

Kunden har ikke ret til at overdrage sine rettigheder eller forpligtelser til en tredjepart, medmindre andet er skriftligt aftalt.

52. TISPUTES

Enhver tvist mellem parterne er underlagt dansk ret.

Hvis en tvist ikke kan løses gennem forhandlinger eller mægling, skal tvisten afgøres med endelig virkning ved de danske domstole.

Leverandørens hjemsted er den domstol, hvor leverandøren har bopæl.