TJENESTEVILKÅR

Sist oppdatert: 01/01/2024

Disse generelle vilkårene og betingelsene, inkludert vilkårene, policyene, retningslinjene og instruksjonene som det henvises til her, ("Generelle vilkår og betingelser") utgjør en juridisk bindende avtale mellom Superb ApS, organisasjonsnummer: 39478021, med hovedkontor i Rahbeks allé 21, 1801 København, Danmark, eller dets tilknyttede selskaper ("Superb", "vi", "vår" eller "oss") og deg, enkeltpersonforetaket, selskapet eller annen forretningsenhet som har opprettet en konto hos oss ("selgeren", "du" eller "din"), som regulerer din tilgang til og bruk av våre tjenester, inkludert våre mobile programvareapplikasjoner ("appen"), maskinvare, våre nettsteder ("nettstedet") og andre produkter og tjenester (samlet kalt "tjenestene").

Ved å akseptere eller på annen måte godta disse generelle vilkårene, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer å være bundet av disse generelle vilkårene. Du godtar også eventuelle tilleggsvilkår som er spesifikke for tjenestene du bruker ("tilleggsvilkår"), for eksempel betalingsvilkårene, som blir en del av avtalen din med oss. Hvis du ikke godtar disse generelle vilkårene (eller hvis du ikke har rett til å forplikte selskapet eller en annen forretningsenhet du representerer), har du ikke tillatelse til å få tilgang til eller bruke tjenestene, og du bør ikke godta disse generelle vilkårene.

Der det er aktuelt, påtar du deg ansvaret for å sikre at dine ansatte eller andre representanter som bruker tjenestene på dine vegne, har lest, forstått og aksepterer å være bundet av disse generelle vilkårene og eventuelle tilleggsvilkår. Det er viktig at du forstår risikoen og ansvaret som er forbundet med bruken av tjenestene, og vi oppfordrer deg derfor til å lese disse generelle vilkårene og eventuelle tilleggsvilkår nøye før du godtar dem og før du begynner å bruke tjenestene.

Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående innholdet i disse generelle vilkårene eller tilleggsvilkårene, eller hvis du ønsker å få en bedre forståelse av hvordan tjenestene fungerer, er du velkommen til å kontakte oss på telefon eller e-post til support@superbexperience.com.

Del 1 - Registrering

For å få tilgang til og bruke tjenestene må du opprette en konto hos oss (en "Superb -konto"). Tjenestene gjøres kun tilgjengelig for enkeltmannsforetak, selskaper eller andre godkjente enheter som driver en virksomhet som selger varer og tjenester, og er derfor ikke tilgjengelig for personer for personlige, familie- eller husholdningsformål. Du kan bare opprette én Superb -konto, med mindre vi godkjenner opprettelsen av flere Superb -kontoer.

Du kan velge å registrere deg som enkeltpersonforetak eller som et selskap eller en annen forretningsenhet som er godkjent av oss. Hvis du oppretter en Superb -konto som enkeltpersonforetak, garanterer du overfor oss at du ikke handler på vegne av eller til fordel for noen andre. Hvis du oppretter en Superb -konto som et selskap eller en annen forretningsenhet, garanterer du overfor oss at du er behørig autorisert til å opprette en Superb -konto i selskapets eller forretningsenhetens navn.

Hvis du oppretter en Superb -konto som et selskap eller en annen forretningsenhet, vil begrepene "forhandler", "du" eller "din" bety deg, den fysiske personen, samt et slikt selskap eller en annen forretningsenhet. Du garanterer videre overfor oss at a) du er enten lovlig bosatt eller statsborger i ditt land eller et selskap eller en annen forretningsenhet som er behørig autorisert til å drive virksomhet i nevnte land, b) du vil bruke tjenestene utelukkende til handels-, forretnings- eller yrkesformål i et slikt land, c) du vil ikke direkte eller indirekte bruke tjenestene i eller til noe annet land med mindre annet er avtalt med oss, og d) du, som fysisk person, er minst 18 år, eller, hvis du er under 18 år, har fått samtykke fra dine foreldre eller foresatte til at du godtar disse generelle vilkårene og bruker tjenestene på den måten vi foreskriver.

Du må oppgi en e-postadresse og angi et passord for å få tilgang til Superb -kontoen din og tjenestene. Du kan også bli bedt om å oppgi visse personopplysninger. Du må oppgi nøyaktig og fullstendig informasjon når du oppretter Superb -kontoen din. Du må også sørge for at all informasjon du oppgir, er og forblir nøyaktig, fullstendig og oppdatert. Du må informere oss om eventuelle endringer og oppdatere informasjonen i Superb -kontoen din tilsvarende uten unødig forsinkelse.

Du samtykker i at vi kan kontakte og dele informasjon om deg og din Superb -konto med våre innløsere, kortselskapene samt betrodde partnerbanker og finansinstitusjoner. Dette omfatter deling av informasjon om deg og transaksjonene dine for å overholde lover og regler, for bruk i forbindelse med administrasjon og vedlikehold av tjenestene våre, for å opprette og oppdatere kundeopplysninger om deg og for å gjennomføre risikoovervåking og risikostyringsprosesser.

Vi forbeholder oss retten til å suspendere din tilgang til og bruk av tjenestene og til å avslutte og stenge Superb -kontoen din hvis du gir oss unøyaktige, usanne eller ufullstendige opplysninger, eller hvis du ikke oppfyller eventuelle krav til kontoregistrering.

2. KONTOOPPLYSNINGER

Du er ansvarlig for å sikre at e-postadressen din, passordet ditt og andre personlige sikkerhetsfunksjoner som du bruker for å få tilgang til Superb -kontoen din og tjenestene ("kontoopplysninger") holdes trygge og sikre. Dette betyr at du må ta alle rimelige skritt for å holde påloggingsinformasjonen hemmelig og ikke dele den med andre enn behørig autoriserte ansatte eller andre representanter i virksomheten din.

Du må varsle oss umiddelbart ved å kontakte kundeopplevelsesteamet vårt på support@superbexperience.com hvis du oppdager eller har grunn til å tro at noen av kontoopplysningene dine har gått tapt eller blitt stjålet, eller at noen andre har brukt eller forsøkt å bruke Superb -kontoen din ved hjelp av kontoopplysningene dine uten din tillatelse.

3. UNDERKONTI

Gjennom innstillingene for Superb -kontoen din kan du opprette underkontoer og autorisere dine ansatte og andre kvalifiserte representanter (hver av dem en "autorisert bruker") til å bruke slike underkontoer for å få tilgang til Superb -kontoen din og bruke tjenestene på dine vegne for virksomheten din. Du må registrere hver autorisert bruker hos oss og opprette et brukernavn og passord for hver autorisert bruker for å få tilgang til Superb -kontoen din og bruke tjenestene. Vi forbeholder oss retten til å begrense antallet autoriserte brukere du kan ha. Dine autoriserte brukere vil ha mulighet til å utføre de begrensede handlingene du velger i innstillingene for Superb -kontoen din.

Det er ditt ansvar å sørge for at dine autoriserte brukere overholder disse generelle vilkårene og eventuelle tilleggsvilkår når de bruker Superb -kontoen din og tjenestene. Vi forbeholder oss retten til å nekte enhver autorisert bruker tilgang til Superb -kontoen din og tjenestene når som helst. Du samtykker i at du til enhver tid er ansvarlig for dine autoriserte brukeres handlinger eller unnlatelser, og at du vil holde oss skadesløse for eventuelle handlinger eller unnlatelser fra dine autoriserte brukere i forbindelse med deres bruk eller misbruk av din Superb -konto og tjenestene.

4. VÅR ROLLE

Tjenestene vil blant annet gjøre det mulig for deg å redegjøre for kontanter og visse andre aksepterte betalingsmetoder ved bruk av appen som er installert på smarttelefonen eller en annen kompatibel mobil enhet, samt å samle inn, analysere og spore informasjon som genereres i forbindelse med slike transaksjoner.

Du samtykker i at vi når som helst kan oppdatere eller endre tjenestene. Vi vil alltid forsøke å varsle deg om slike oppdateringer eller endringer med rimelig varsel i samsvar med punkt 19. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å implementere slike oppdateringer og endringer med umiddelbar virkning uten å varsle deg på forhånd dersom det er nødvendig for å opprettholde sikkerheten i systemene våre eller for å overholde gjeldende lover, regler og forskrifter.

Din evne til å bruke tjenestene er avhengig av tjenester som leveres til deg av tredjeparter (for eksempel Internett, datatrafikk og nettverkstjenester) og kan også være avhengig av programvareapplikasjoner som leveres til deg av tredjeparter (for eksempel salgsstedsløsninger). Slike tredjeparter kan kreve gebyrer for tilgang til og bruk av slike tjenester og/eller programvareapplikasjoner for å bruke tjenestene, og du er eneansvarlig for å betale slike gebyrer. Vi verken eier, kontrollerer eller har noe ansvar for tredjepartstjenester eller programvareapplikasjoner du velger å bruke i forbindelse med tjenestene. Vi aksepterer eller påtar oss ikke noe ansvar for driften eller sikkerheten til tredjepartstjenester eller programvareapplikasjoner, for din manglende evne til å bruke tjenestene som følge av tredjepartstjenester eller programvareapplikasjoner eller for brudd på vilkårene i kontrakten din med tredjepartstjenester eller programvareapplikasjoner som følge av bruk av tjenestene eller på annen måte.

5. TJENESTENIVÅ

Selv om vi vil gjøre alle kommersielt rimelige anstrengelser for å levere tjenestene 24 timer i døgnet, syv dager i uken, garanterer vi ikke at tjenestene vil være fri for avbrudd, forsinkelser eller feil forårsaket av våre systemer eller andre tredjeparts tjenesteleverandører, generelle internettfeil eller force majeure. Du må varsle oss uten unødig forsinkelse ved å kontakte vårt kundeopplevelsesteam på support@superbexperience.com hvis du opplever avbrudd, forsinkelser eller feil i tjenestene, og gi all informasjon og hjelp som med rimelighet kan kreves for å identifisere og løse slike avbrudd, forsinkelser eller feil.

Fra tid til annen vil vi utføre vedlikehold og oppgraderinger av tjenestene, noe som kan føre til avbrudd, forsinkelser eller feil i tjenestene. Selv om vi vil gjøre vårt beste for å varsle deg på forhånd om planlagt vedlikehold i samsvar med punkt 19, kan vi ikke garantere at slik varsling alltid vil bli gitt.

6. KUNDESERVICE OG KLAGER

Vi vil gi deg regelmessig kundeservice via e-post, nett eller telefon i normal arbeidstid for å hjelpe deg med å løse eventuelle problemer knyttet til din bruk av tjenestene, appen, nettstedet og Superb -kontoen din.

Du er eneansvarlig for å yte service til kundene dine for alle spørsmål knyttet til produktene og tjenestene dine.

Du kan når som helst kontakte oss hvis du har klager på tjenestene våre ved å kontakte oss på support@superbexperience.com.

7. KOMPATIBILITET

Din bruk av tjenestene krever at du har en kompatibel mobilenhet. Selv om vi gjør vårt beste for å holde en oppdatert liste over kompatible mobile enheter på nettstedet vårt, garanterer vi ikke at tjenestene vil være kompatible med din mobile enhet. Du kan ikke bruke tjenestene sammen med en mobil enhet som er modifisert i strid med produsentens retningslinjer for programvare eller maskinvare.

8. APP- OG SKRIVEBORDSVERSJONER

For å bruke tjenestene må du laste ned og installere appen. Du kan laste ned appen fra App Store. Du må laste ned og bruke den nyeste versjonen av appen som er tilgjengelig, herunder laste ned og installere eventuelle oppdateringer som blir tilgjengelige fra tid til annen. Appen kan også være tilgjengelig i andre formater, for eksempel i programvareutviklingssett-format. Det er også mulig å bruke tjenestene fra en nettleser.

9. FEIL OG UAUTORISERT ELLER ULOVLIG BRUK

Du må varsle oss umiddelbart ved å kontakte kundeopplevelsesteamet vårt på support@superbexperience.com hvis du oppdager eller har grunn til å tro at det har skjedd en feil eller uautorisert eller ulovlig bruk av Superb -kontoen din, og om mulig endre kontoopplysningene dine for å forhindre ytterligere feil og/eller uautorisert eller ulovlig bruk. Du må gi oss all informasjon og dokumentasjon i din besittelse om omstendighetene rundt en slik feil og/eller uautorisert eller ulovlig bruk av Superb -kontoen din og ta alle rimelige skritt som vi ber om for å bistå i vår etterforskning.

10. SKATTER

Du er ansvarlig for å fastsette alle skatter som er fastsatt, påløpt eller kreves innkrevd, betalt eller holdt tilbake av en eller annen grunn for salg av dine produkter og tjenester og eventuelle betalinger du mottar i forbindelse med din bruk av våre tjenester ("Skatter"). Du er ene og alene ansvarlig for å innkreve, holde tilbake, rapportere og overføre korrekte skatter til den aktuelle skattemyndigheten. Vi er ikke forpliktet til, og vil heller ikke avgjøre om skatter gjelder eller påta oss noe ansvar i forbindelse med dette, eller beregne, innkreve, rapportere eller overføre skatter til noen skattemyndighet som følge av en transaksjon.

11. TRANSAKSJONSINFORMASJON

Du kan få tilgang til informasjon som er generert i forbindelse med transaksjoner som er regnskapsført ved bruk av tjenestene, ved å logge inn på Superb -kontoen din. Du vil også kunne få tilgang til nedlastbare rapporter. Måten vi leverer transaksjonsinformasjonen på, gjør det mulig for deg å lagre og reprodusere informasjonen uendret, for eksempel ved å skrive ut kopier.

12. DITT PRIVATLIV

Personvernet ditt og beskyttelsen av opplysningene dine er svært viktig for oss. Du bekrefter at du har mottatt og lest vilkårene i personvernreglene våre, som er innlemmet i disse generelle vilkårene ved henvisning, og som forklarer hvordan og til hvilke formål vi samler inn, bruker, oppbevarer, utleverer og beskytter opplysningene du gir oss.

Vi er ansvarlige for å beskytte sikkerheten til personopplysninger i vår besittelse. Vi har implementert administrative, tekniske og organisatoriske prosedyrer for å beskytte personopplysninger som er lagret på serverne våre mot uautorisert tilgang og utilsiktet tap, endring eller utlevering. Vi kan imidlertid ikke garantere at uautoriserte tredjeparter aldri vil være i stand til å omgå disse tiltakene eller bruke slik informasjon til urettmessige formål. Du kan alltid finne personvernerklæringen vår på nettstedet vårt www.superbexperience.com.

13. ANDRES PERSONVERN

Du bekrefter og samtykker i at du vil beskytte og, med mindre loven krever det, ikke avsløre, registrere eller på annen måte behandle informasjon som du mottar om kundene dine eller andre tredjeparter mens du bruker tjenestene. Du må varsle oss ved å kontakte vårt kundeopplevelsesteam på support@superbexperience.com uten unødig forsinkelse hvis du blir oppmerksom på eller mistenker uautorisert tilgang til eller utlevering av slik informasjon. Du kan ikke avsløre eller distribuere informasjon om kundene dine eller andre tredjeparter eller bruke slik informasjon til markedsføring eller andre formål med mindre du får uttrykkelig samtykke fra en slik kunde eller tredjepart. Du er eneansvarlig for å overholde alle gjeldende personvernlover og forskrifter i din spesifikke jurisdiksjon.

14. DITT INNHOLD

I forbindelse med Superb -kontoen din, eventuelle bedriftsoppføringer og din bruk av tjenestene, kan du laste opp eller levere bilder, logoer, produkter og annet materiale eller informasjon ("innhold"). Du samtykker i at du ikke vil laste opp eller levere noe innhold med mindre du har opprettet innholdet selv eller du har tillatelse fra innholdseieren til å gjøre det. Du gir oss, våre tilknyttede selskaper og våre etterfølgere en verdensomspennende, ikke-eksklusiv, royaltyfri, fullt betalt, overførbar og underlisensierbar rett til å bruke, reprodusere, endre, tilpasse, publisere, utarbeide avledede verk av, distribuere, offentlig fremføre og offentlig vise innholdet ditt i alle medier for å levere og markedsføre tjenestene. Du beholder alle rettigheter til innholdet ditt, med forbehold om rettighetene som er gitt oss i disse generelle vilkårene. Du kan endre eller fjerne innholdet ditt via Superb -kontoen din eller ved å avslutte Superb -kontoen din, men innholdet ditt kan vedvare i historiske, arkiverte eller hurtigbufrede kopier og versjoner av det som er tilgjengelige på eller gjennom tjenestene.

Du samtykker i å ikke laste opp eller levere innhold eller på annen måte legge ut, overføre, distribuere eller spre materiale gjennom tjenestene som: a) er falskt, villedende, ulovlig, obskønt, uanstendig, uanstendig, pornografisk, ærekrenkende, truende, trakasserende, hatefullt eller krenkende, b) oppmuntrer til atferd som ville bli ansett som en straffbar handling eller gir opphav til sivilrettslig ansvar, c) bryter enhver plikt overfor eller rettigheter til enhver person eller enhet, d) inneholder ødelagte data eller andre skadelige, forstyrrende eller ødeleggende filer, eller e) etter vårt skjønn er anstøtelig eller kan utsette oss, våre tilknyttede selskaper eller kunder for skade eller ansvar av noen art. Superb kan bruke bilder, logoer og andre data for å markedsføre varemerket ditt på sosiale medier og søkemotorer.

15. DINE GARANTIER

I tillegg til eventuelle andre garantier som er angitt i disse generelle vilkårene og eventuelle tilleggsvilkår, garanterer du oss at: a) du er kvalifisert til å registrere deg og bruke tjenestene og har rett, myndighet og evne til å inngå og oppfylle disse generelle vilkårene, b) navnet du oppga da du registrerte deg, er ditt navn eller firmanavn som du selger produkter og/eller tjenester under, c) du og din bruk av tjenestene vil overholde alle lover, regler og forskrifter som gjelder for din virksomhet, herunder alle gjeldende skattelover og -forskrifter, og d) du ikke vil bruke tjenestene, direkte eller indirekte, til bedragersk virksomhet eller på noen måte som forstyrrer bruken av tjenestene.

16. DITT ANSVAR OG SKADESLØSHOLDELSE

Du er ansvarlig for alt ansvar som en tredjepart eller vi pådrar oss som følge av din tilgang til og bruk av Tjenestene og/eller som følge av at du har brutt en bestemmelse i disse Generelle vilkårene og eventuelle Tilleggsvilkår. Du samtykker i å refundere slike tredjeparter eller oss for alt slikt ansvar.

Uavhengig av det ovenstående eller andre bestemmelser i disse generelle vilkårene eller tilleggsvilkårene, samtykker du i å forsvare, holde oss og våre respektive styremedlemmer, agenter, tilknyttede selskaper og representanter skadesløse fra og mot ethvert krav, kostnad, søksmål, krav, tap, ansvar, skade, handling, prosedyre, dom, straff, renter og utgifter (inkludert, men ikke begrenset til, rimelige advokatsalærer) som oppstår som følge av eller i forbindelse med: a) ethvert faktisk eller påstått brudd fra din side på noen bestemmelse i disse generelle vilkårene eller tilleggsvilkårene, b) din urettmessige eller utilbørlige bruk av tjenestene, c) din krenkelse av tredjeparts rettigheter, herunder, men ikke begrenset til, personvern, publisitetsrettigheter eller immaterielle rettigheter, d) tredjeparts erstatningsforpliktelser vi pådrar oss som et direkte eller indirekte resultat av dine handlinger eller unnlatelser, og e) din krenkelse av gjeldende lover, regler eller forskrifter i din jurisdiksjon.

17. INGEN GARANTIER

Vi leverer tjenestene til deg "som de er" og "som tilgjengelig" uten noen garanti eller betingelse, uttrykkelig eller underforstått, med unntak av det som er spesifikt angitt i disse generelle vilkårene. Vi garanterer ikke kontinuerlig, uavbrutt eller sikker tilgang til noen del av tjenestene, og vi er ikke ansvarlige for avbrudd eller svekkelse av tjenestene i henhold til disse generelle vilkårene.

Uten å begrense det foregående garanterer vi ikke at tjenestene er nøyaktige, pålitelige eller korrekte, at tjenestene vil oppfylle dine krav, at tjenestene vil være tilgjengelige på et bestemt tidspunkt eller sted, uavbrutt eller sikre, at eventuelle mangler eller feil vil bli rettet, eller at tjenestene er fri for virus eller andre skadelige komponenter. Alt innhold eller data som lastes ned eller på annen måte innhentes gjennom bruk av tjenestene, lastes ned på egen risiko, og du er eneansvarlig for eventuell skade på din eiendom eller tap av data som følge av slik nedlasting.

18. ANSVARSBEGRENSNING

Under ingen omstendigheter vil vi være ansvarlig for noen av følgende typer tap eller skade som oppstår i henhold til eller i forbindelse med disse generelle vilkårene, eventuelle tilleggsvilkår eller på annen måte:

a) indirekte tap eller følgeskader (inkludert tap av fortjeneste, goodwill, forretninger, kontrakter, inntekter eller forventede besparelser, selv om vi er informert om muligheten for slike skader), b) tap eller ødeleggelse av data, c) tap eller skade som ikke direkte skyldes brudd på disse generelle vilkårene eller eventuelle tilleggsvilkår,

d) tap eller skade overhodet som overstiger det som ble forårsaket som et direkte resultat av vårt brudd på disse generelle vilkårene eller eventuelle tilleggsvilkår (uansett om du er i stand til å bevise slikt tap eller skade eller ikke), eller e) tap eller skade påført av deg som følge av handlinger eller unnlatelser fra deg eller tredjeparter eller vår forpliktelse til å overholde gjeldende lov, enhver handling eller unnlatelse fra en offentlig myndighet, krigshandling, ulykke, naturkatastrofe, streik, blokade eller annen lignende hendelse, uavhengig av om vi er en anstifter eller gjenstand for en slik hendelse.

Ingenting i disse generelle vilkårene eller eventuelle tilleggsvilkår vil begrense vårt ansvar som følge av bedrageri eller bedragersk uriktig fremstilling, grov uaktsomhet, forsettlig forsømmelse, for dødsfall eller personskade som følge av vår uaktsomhet eller i den grad slik begrensning eller utelukkelse ikke er tillatt i henhold til gjeldende lov.

Vårt totale ansvar overfor deg i henhold til eller i forbindelse med disse generelle vilkårene og eventuelle tilleggsvilkår med hensyn til alle krav vil ikke overstige det samlede beløpet du har betalt til oss for tjenestene i løpet av tremånedersperioden umiddelbart før hendelsen som gir opphav til kravet om ansvar, eller hvis du ikke har brukt tjenestene på tre (3) måneder, ditt gjennomsnittlige månedlige gebyr multiplisert med tre (3).


Del 2 - Andre juridiske vilkår

19. KUNNGJØRINGER OG INFORMASJON

Du samtykker i at vi kan gi deg skriftlige meldinger og informasjon elektronisk ved å legge dem ut på nettstedet vårt, eller ved å sende dem til den angitte e-postadressen som er knyttet til Superb -kontoen din. Slike meldinger og opplysninger vil anses mottatt av deg innen 24 timer etter at de er lagt ut på nettstedet vårt eller innen 24 timer etter at de er sendt til deg på e-post, med mindre vi mottar melding om at e-posten ikke ble levert. For dette formålet må du til enhver tid ha minst én gyldig e-postadresse knyttet til Superb -kontoen din. Vi er ikke ansvarlige for e-poster som ikke leveres hvis den eneste e-postadressen du har oppgitt, ikke er gyldig, eller hvis du har endret e-postadressen din uten å varsle oss om dette.

Du må se etter innkommende meldinger og informasjon regelmessig og ofte. E-poster kan inneholde lenker til videre kommunikasjon på nettstedet vårt. Der lover eller forskrifter krever at vi gir deg informasjon på et varig medium, vil vi enten sende deg en e-post eller sende deg et varsel med henvisning til informasjon på nettstedet vårt på en måte som gjør det mulig for deg å beholde informasjonen i utskriftsformat.

Bortsett fra meldinger til deg via e-post, forbeholder vi oss retten til å kontakte deg via brev eller telefon når det er hensiktsmessig. Alle meldinger eller opplysninger som sendes per post, anses mottatt av deg fem dager etter at de er sendt.

Du instruerer herved Superb om å varsle deg om eventuelle hendelser Superb er juridisk forpliktet til å informere sine kunder om til e-postadressen du har koblet til Superb -kontoen din.

Vi vil angi ditt foretrukne språk basert på landet du velger under registreringsprosessen, og vi vil sende deg standardmeldinger og informasjon på ditt valgte språk. For kommunikasjon som ikke er standard, forbeholder vi oss retten til å kommunisere med deg på engelsk. Superb kan når som helst endre vilkår og betingelser for bruk av plattformen eller fra tredjepartspartnere/plattformer/programvare som brukes av Superb.

20. DIN LISENS

Vi gir deg en personlig, begrenset, gjenkallelig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-underlisensierbar lisens til å få elektronisk tilgang til og bruke tjenestene utelukkende for å administrere Superb -kontoen din og bruke andre tjenester som vi fra tid til annen kan gjøre tilgjengelig via appen i samsvar med disse generelle vilkårene og eventuelle tilleggsvilkår. Tjenestene omfatter våre nettsteder, mobilapplikasjoner, programvare, programmer, dokumentasjon, verktøy, internettbaserte tjenester, komponenter og eventuelle oppdateringer (herunder programvarevedlikehold, serviceinformasjon, hjelpeinnhold, feilrettinger eller vedlikeholdsversjoner) av disse. Du har rett til å laste ned oppdateringer av tjenestene, i henhold til eventuelle tilleggsvilkår som du blir gjort kjent med på det tidspunktet, når vi gjør disse oppdateringene tilgjengelige.

Selv om vi ønsker at du skal ha glede av tjenestene, kan du ikke, og du kan heller ikke tillate noen tredjepart å gjøre noe av det følgende: a) få tilgang til eller overvåke materiale eller informasjon på noe Superb -system ved hjelp av en manuell prosess eller robot, spider, scraper eller andre automatiserte midler, med mindre du har inngått en separat skriftlig avtale med oss som uttrykkelig gir deg et unntak fra dette forbudet, b) kopiere, reprodusere, endre, modifisere, lage avledede verk, offentlig vise, republisere, laste opp, legge ut, overføre, videreselge eller distribuere tjenestene eller materiale eller informasjon som du mottar eller får tilgang til fra oss, c) tillate en tredjepart å bruke og dra nytte av tjenestene via utleie, leasing, timesharing, servicebyrå eller andre ordninger, d) overføre rettigheter som er gitt deg i henhold til disse generelle vilkårene eller eventuelle tilleggsvilkår, e) bryte restriksjonene på tjenestene, omgå, omgå eller omgå noen av de tekniske begrensningene i tjenestene, bruke verktøy for å aktivere funksjoner eller funksjonaliteter som ellers er deaktivert i tjenestene, eller dekompilere, demontere eller på annen måte bakoverkompilere tjenestene, f) utføre eller forsøke å utføre handlinger som vil forstyrre riktig funksjonalitet i tjenestene, forhindre tilgang til eller bruk av tjenestene av våre andre kunder, eller påføre en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på vår infrastruktur, eller g) på annen måte bruke tjenestene unntatt som uttrykkelig tillatt i henhold til disse generelle vilkårene og eventuelle tilleggsvilkår.

21. EIERSKAP

Tjenestene er lisensiert og ikke solgt. Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt deg i disse generelle vilkårene og eventuelle tilleggsvilkår. Tjenestene er beskyttet av patent, opphavsrett, varemerke, forretningshemmeligheter og andre lover om immaterielle rettigheter. I forholdet mellom deg og oss eier vi eiendomsretten, opphavsretten og andre verdensomspennende immaterielle rettigheter til tjenestene og alle kopier av tjenestene. Verken disse generelle vilkårene eller eventuelle tilleggsvilkår gir deg noen rettigheter til våre varemerker eller tjenestemerker. Alle data som behandles, eies av eieren av programvaren, selskapet. Superb ApS (dataansvarlig).

Du kan velge, eller vi kan invitere deg til å sende inn kommentarer eller tilbakemeldinger knyttet til tjenestene, inkludert uten begrensning om hvordan vi kan forbedre tjenestene eller våre andre produkter eller tjenester ("tilbakemelding"). Ved å sende inn tilbakemeldinger samtykker du i at tilbakemeldingen din er gratis, uoppfordret og uten begrensninger, at den ikke vil pålegge oss noen forvaltnings- eller andre forpliktelser, og at vi står fritt til å bruke tilbakemeldingen uten ytterligere kompensasjon til deg og/eller til å offentliggjøre tilbakemeldingen på et ikke-konfidensielt grunnlag eller på annen måte til hvem som helst. Du erkjenner videre at vi, ved å akseptere din innsending, ikke gir avkall på noen rettigheter til å bruke lignende eller beslektede ideer som tidligere er kjent for oss, eller utviklet av våre ansatte, eller innhentet fra andre kilder enn deg.

22. UTSTYR

All maskinvare som har blitt levert til kunden gratis, fortsetter å være eid av Superb. Maskinvareprodukter som eies av Superb må returneres innen 14 dager etter utløpet av kontrakten mellom begge parter. Kunden er forpliktet til å dekke eventuelle tap på maskinvare hvis den er ødelagt ved retur. Hvis du ikke returnerer maskinvareproduktene innen den gitte tidsperioden, er kunden forpliktet til å betale den opprinnelige verdien av maskinvaren.

Kunden eier maskinvaren hvis den er betalt av kunden. Dette gjelder imidlertid ikke betalingsterminaler. Hvis maskinvaren ikke er returnert innen 14 dager, forbeholder Superb seg retten til å trekke hele beløpet fra betalingsmåten som er knyttet til abonnementet.

Maskinvare vil bli sendt ved mottak av betaling. Superb vil be om betaling via den valgte metoden som er lagt til etter signering. Maskinvare som sendes til land utenfor EU er underlagt lokal merverdiavgift og importavgifter som må betales av kunden. Superb er ikke ansvarlig for eventuelle betalinger knyttet til toll eller merverdiavgift.

Superb dekker ikke ny maskinvare hvis den ødelegges av kunden.

23. TREDJEPARTS NETTSTEDER

Nettstedet vårt kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder. Inkluderingen av en nettstedslenke innebærer ikke en godkjenning, støtte eller anbefaling fra vår side. Du samtykker i at du går inn på slike nettsteder på egen risiko, og at slike nettsteder ikke er underlagt vilkårene og betingelsene i disse generelle vilkårene eller eventuelle tilleggsvilkår. Vi fraskriver oss uttrykkelig ethvert ansvar for disse nettstedene. Din surfing og interaksjon på ethvert annet nettsted, inkludert de som har en lenke på vårt nettsted, er underlagt nettstedets egne regler og retningslinjer.

24. LØPETID OG OPPSIGELSE

Disse generelle vilkårene og eventuelle tilleggsvilkår trer i kraft fra den datoen du godtar dem, og forblir i kraft til de sies opp av deg eller oss.

Vi kan si opp disse generelle vilkårene og eventuelle tilleggsvilkår eller suspendere eller stenge Superb -kontoen din når som helst etter forutgående varsel til deg i samsvar med avsnitt 19.

Vi kan også si opp disse generelle vilkårene og eventuelle tilleggsvilkår eller suspendere eller stenge Superb -kontoen din uten å varsle deg på forhånd hvis: a) du bryter eller på annen måte ikke overholder noen av bestemmelsene i disse generelle vilkårene eller eventuelle tilleggsvilkår, b) vi har grunn til å tro at du på noen måte er involvert i svindel, hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme eller annen kriminell virksomhet, c) du utgjør en uakseptabel kreditt- eller svindelrisiko for oss, eller d) du blir erklært insolvent, blir gjenstand for gjeldssanering, inngår akkordforhandlinger eller lignende gjeldssaneringsordninger, blir erklært konkurs eller inngår i en restruktureringsprosess.

Hvis Superb -kontoen din suspenderes eller stenges, eller disse generelle vilkårene eller tilleggsvilkårene sies opp (enten av deg eller oss), samtykker du i: a) å fortsette å være bundet av disse generelle vilkårene og eventuelle tilleggsvilkår inntil eventuelle utestående ansvar og forpliktelser mellom deg og oss er endelig avgjort, b) å umiddelbart avslutte din bruk av tjenestene, c) at lisensen som er gitt i henhold til disse generelle vilkårene og eventuelle tilleggsvilkår, opphører, d) at vi kan slette all informasjon og kontodata som er lagret på serverne våre, med mindre vi er pålagt å oppbevare slik informasjon i henhold til gjeldende lov, og e) at vi ikke er ansvarlige overfor deg for kompensasjon, refusjon eller erstatning i forbindelse med sletting av informasjonen eller kontodataene dine.

Vi er ikke ansvarlig overfor deg for kompensasjon, refusjon eller erstatning i forbindelse med oppsigelse av disse generelle vilkårene, eventuelle tilleggsvilkår eller stenging eller suspensjon av Superb -kontoen din. Eventuell oppsigelse av disse generelle vilkårene, eventuelle tilleggsvilkår eller stenging eller suspensjon av Superb -kontoen din fritar deg ikke fra dine forpliktelser i henhold til disse generelle vilkårene eller eventuelle tilleggsvilkår.

25. TILLEGG OG ENDRINGER

Vi har rett til når som helst å endre, slette eller legge til disse generelle vilkårene og eventuelle tilleggsvilkår og endre, slette, avvikle eller pålegge vilkår for enhver funksjon eller ethvert aspekt ved tjenestene. En endring kan gjøres ensidig av oss. Vi vil gi deg 30 dagers varsel om enhver endring, men alltid minst i samsvar med ufravikelig lov, i samsvar med punkt 19, og endringen trer i kraft når 30 dagers varslingsperiode er utløpt, bortsett fra at 30 dagers varslingsperiode ikke vil gjelde der en endring er påkrevd i henhold til Kortordningsreglene eller gjeldende lov eller gjelder tillegg av en ny tjeneste, ekstra funksjonalitet til de eksisterende Tjenestene eller enhver annen endring som vi mener etter vår rimelige oppfatning verken reduserer dine rettigheter eller øker ditt ansvar. Under slike omstendigheter vil endringen bli gjort uten forhåndsvarsel til deg og vil tre i kraft umiddelbart.

Hvis du ikke godtar en endring, må du stenge Superb -kontoen din. Hvis du ikke motsetter deg en endring ved å stenge Superb -kontoen din innen varslingsperioden for inneværende kvartal + neste kvartal, anses du for å ha godtatt den. Selv om du kan stenge Superb -kontoen din når som helst og uten kostnad, må du være oppmerksom på at du fortsatt kan være ansvarlig overfor oss etter at du har sagt opp disse generelle vilkårene eller eventuelle tilleggsvilkår for eventuelle forpliktelser du har pådratt deg og er ansvarlig for før du sa opp disse generelle vilkårene eller eventuelle tilleggsvilkår.

26. TILDELING

Disse generelle vilkårene og eventuelle tilleggsvilkår, og eventuelle rettigheter og lisenser som gis i henhold til disse, kan ikke overføres eller overdras av deg uten vårt skriftlige forhåndssamtykke, men kan overdras av oss uten ditt samtykke eller andre restriksjoner.

27. GJELDENDE RETT OG TVISTER

Disse generelle vilkårene og eventuelle tilleggsvilkår, og enhver tvist eller ethvert krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med gjenstanden for dem (inkludert tvister eller krav utenfor kontrakt), skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovgivningen i Danmark, med unntak av dens lovvalgsregler.

Enhver tvist, kontrovers eller krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse generelle vilkårene eller eventuelle tilleggsvilkår, eller brudd, oppsigelse eller ugyldighet av disse, vil bli underlagt den eksklusive jurisdiksjonen til de kompetente domstolene i København, Danmark. Uavhengig av det foregående kan Superb anlegge sak mot deg ved en hvilken som helst domstol og i et hvilket som helst antall jurisdiksjoner.

28. HELE AVTALEN

Disse generelle vilkårene og eventuelle tilleggsvilkår utgjør hele avtalen mellom deg og oss med hensyn til levering av tjenestene. I tilfelle konflikt mellom disse generelle vilkårene, eventuelle tilleggsvilkår og enhver annen avtale eller policy, vil disse generelle vilkårene ha forrang for gjenstanden for disse generelle vilkårene, og eventuelle gjeldende tilleggsvilkår vil ha forrang for gjenstanden for slike gjeldende tilleggsvilkår, med mindre annet er angitt i henholdsvis disse generelle vilkårene eller tilleggsvilkårene.

Med unntak av det som er uttrykkelig angitt her, beskriver disse generelle vilkårene og eventuelle gjeldende tilleggsvilkår hele vårt ansvar overfor deg og angir dine eksklusive rettsmidler med hensyn til din tilgang til og bruk av tjenestene. Hvis noen av bestemmelsene i disse generelle vilkårene eller eventuelle tilleggsvilkår (eller deler av dem) anses å være ugyldige eller ikke kan håndheves i henhold til gjeldende lov, vil de bli endret og tolket slik at de i størst mulig grad oppfyller målene for slike bestemmelser i henhold til gjeldende lov, og de gjenværende bestemmelsene vil fortsette å gjelde fullt ut. Rettighetene som er gitt oss i disse generelle vilkårene og eventuelle gjeldende tilleggsvilkår, er ikke ment å utelukke hverandre eller andre rettigheter og rettsmidler vi måtte ha i henhold til lov eller egenkapital.

29. FORCE MAJEURE

Ingen av partene er ansvarlig for forsinkelser i behandlingen eller annen manglende oppfyllelse som skyldes hendelser som brann, telekommunikasjons- eller Internett-svikt, strømbrudd, utstyrssvikt, streik, opptøyer, krig, terrorangrep, manglende oppfyllelse fra leverandører eller andre årsaker som den respektive parten ikke har rimelig kontroll over, bortsett fra at dette ikke vil påvirke eller unnskylde ditt ansvar og dine forpliktelser i henhold til punkt 16.

Til tross for det foregående skal en part ikke være ansvarlig i henhold til disse generelle vilkårene eller eventuelle gjeldende tilleggsvilkår (eller deler av dem) i tilfeller av unormale og uforutsigbare omstendigheter utenfor partens kontroll i den grad konsekvensene av slike omstendigheter ville ha vært uunngåelige, eller der Superb er bundet av andre juridiske forpliktelser som dekkes av EU- eller nasjonal lovgivning.

30. OVERLEVELSE

Enhver bestemmelse som med rimelighet er nødvendig for å oppnå eller håndheve formålet med disse generelle vilkårene og eventuelle gjeldende tilleggsvilkår, vil overleve og forbli i kraft i samsvar med sine respektive vilkår ved opphør av disse generelle vilkårene og eventuelle gjeldende tilleggsvilkår.

Del 3 - Partnerapplikasjoner og tilleggstjenester

31. PARTNERSØKNADER

Gjennom Superb -kontoinnstillingene dine kan du gi, fjerne og administrere autorisasjoner for visse tredjeparts tjenesteleverandører ("partnere") til å utføre visse handlinger på dine vegne ved å koble til Superb -kontoen din, for eksempel å få tilgang til og hente Superb -kontodataene dine. Ved å autorisere en tredjeparts programvareapplikasjon (en "partnerapp") til å koble seg til Superb -kontoen din, autoriserer og instruerer du Superb om å la partnerappen utføre handlinger som er tillatt i henhold til dine autorisasjoner. Når en partnerapp er autorisert, vil den fortsette å ha tilgang til Superb -kontoen din og være autorisert til å utføre handlinger som er tillatt i henhold til autorisasjonene dine inntil du aktivt trekker tilbake autorisasjonen din ved å endre innstillingene i Superb -kontoen din. Du erkjenner at en partners tilgang til Superb -kontodataene dine og bruken av enhver tjeneste fra en partner utelukkende styres av vilkårene og retningslinjene til en slik partner. Du er eneansvarlig for din tilgang til og bruk av partnerapper, og du anbefales derfor å lese nøye gjennom vilkår og retningslinjer for din tilgang til og bruk av partnerapper. Du erkjenner og godtar at du ikke vil holde Superb ansvarlig for, og vil holde Superb skadesløs for, ethvert ansvar som oppstår som følge av handlinger eller manglende handlinger fra noen partnere i forbindelse med eventuelle autorisasjoner du gir.

32. TILLEGGSTJENESTER OG ABONNEMENTER

Superb (eller andre selskaper i Superb -gruppen) kan tilby tilleggstjenester til deg under forutsetning av at du godtar tilleggsvilkårene som gjelder for slike tilleggstjenester. Når du og Superb (eller et annet selskap i Superb -gruppen) blir enige om levering av tilleggstjenester, vil tilleggsvilkårene for slike tjenester gjelde mellom Superb (eller et annet selskap i Superb -gruppen) og deg med hensyn til slike tjenester i tillegg til disse generelle vilkårene, og slike tilleggstjenester vil anses å være inkludert i definisjonen av "tjenester" i disse generelle vilkårene.

Superb (eller et annet selskap i Superb -gruppen) kan tilby en eller flere av tjenestene som et abonnement ("Abonnement"). Ved å registrere deg for et abonnement godtar du at disse generelle vilkårene vil regulere din tilgang til og bruk av tjenestene som inngår i abonnementet, i tillegg til eventuelle tilleggsvilkår. Et abonnement fornyes automatisk hver måned inntil du sier det opp i samsvar med disse generelle vilkårene eller eventuelle tilleggsvilkår.

Når du registrerer deg for en tilleggstjeneste eller et abonnement, samtykker du i å betale enten (i) oss (på våre egne vegne som leverandør av tilleggstjenesten eller abonnementet, eller på vegne av et annet selskap i Superb -gruppen som leverer tilleggstjenesten eller abonnementet), eller (ii) et annet selskap i Superb -gruppen som leverer tilleggstjenesten eller abonnementet, avgiftene og eventuelle skatter i henhold til vår standard prisavtale. Tilleggsavgifter kan betales med debetkort, kredittkort, faktura eller trekkes fra transaksjonsbeløpet, avhengig av hva som er aktuelt. Hvis du kobler et debet- eller kredittkort til Superb -kontoen din, gir du oss (eller det aktuelle selskapet i Superb -gruppen) fullmakt til å kreve inn tilleggsgebyrer ved å belaste det tilkoblede debet- eller kredittkortet.

Månedlige tilbakevendende gebyrer betales forskuddsvis. Med mindre annet er fastsatt i disse generelle vilkårene eller eventuelle tilleggsvilkår, har du ikke rett til refusjon av allerede betalte avgifter. Hvis du sier opp disse generelle vilkårene og/eller tilleggsvilkårene i samsvar med punkt 23, har du rett til å bruke abonnementet ditt frem til neste månedlige avgift forfaller til betaling.

33. TELEFONSUPPORT

Hvis du har registrert deg for tjenesten vår som inkluderer Plus og Pro, har du tilgang til telefonsupport. Telefonsupporten går via CET-tid og kan endres når som helst.

34. ABONNEMENT OG PRISER

For kunder som bruker Superb's Plus- og Pro-tilbud, er prisene kun gyldige dersom kortterminaler levert av Superb brukes. Hvis disse ikke brukes, vil dette være i strid med vår kontrakt, ettersom det krever at du driver virksomheten din på nett og i butikk gjennom Superb applikasjoner og kortterminaler. Hvis den månedlige gjennomsnittsomsetningen synker under det forventede månedlige volumet, forbeholder vi oss retten til å trekke fra kortet ditt eller fakturere deg inntektsdifferansen på månedlig eller årlig basis etter vår vurdering.

Videre forbeholder Superb seg retten til å øke prisen på det månedlige abonnementet med 5 % én gang i året. Den første prisøkningen trer i kraft 12 måneder etter abonnementets startdato og fortsetter å tre i kraft hver 12. måned deretter.

35. MIGRERING AV DATA TIL VÅR PLATTFORM

Uten å begrense allmenngyldigheten av det foregående, er du ansvarlig for å sikre at personopplysninger som du oppgir til oss og/eller sender til behandling som en del av vår levering av tjenestene - inkludert (men ikke begrenset til) ved overføring av slike personopplysninger til GXM-plattformen, nettstedet eller appen - er samlet inn og behandlet lovlig og også kan behandles lovlig av oss. For å unngå tvil, utgjør manglende overholdelse av disse bestemmelsene et brudd på disse generelle vilkårene (se avsnitt 16 - Ditt ansvar og skadesløsholdelse).

Del 4 - Applikasjoner for salgssteder

36. GENERELT

Disse vilkårene og betingelsene (Vilkår og betingelser) regulerer enhver kunde, bruker (Kunde), anvendelse og bruk av Superb programvare med modifikasjoner (heretter samlet referert til som: Programvaren).

Kunden og Superb ApS (Leverandøren) skal samlet refereres til som Partene.

Abonnementsbetingelsene aksepteres ved å krysse av for "signering av denne kontrakten" når du abonnerer på Superb. Abonnementsbetingelsene gjelder mellom leverandøren og kunden.

Leverandøren har rett til å endre abonnementsvilkårene med varsel til kunden via e-postadressen som er gitt i brukerkontoen. De gjeldende abonnementsvilkårene skal aksepteres av kunden før en avtale kan inngås mellom leverandøren og kunden. Kunden må til enhver tid holde seg orientert om gjeldende abonnementsvilkår.

37. KONTOOPPRETTELSE, AKTIVERING OG SIKKERHET

For å motta programvaren må kunden opprette og aktivere en abonnementskonto (konto). I forbindelse med kontoen er kunden forpliktet til å registrere et betalingskort som den forhåndsbetalte lisensavgiften betales fra hver måned. Alle priser er i den angitte valutaen som oppgis ved inngåelse av avtalen, ekskl. mva. MVA faktureres ikke til kunder utenfor Danmark og må håndteres i henhold til lokale skatteregler. Ved å kjøpe et abonnement og oppgi kortopplysninger samtykker Kunden i at Leverandøren kan trekke det avtalte beløpet med jevne mellomrom i henhold til det valgte abonnementet. Når kunden kjøper et abonnement, fornyes det automatisk inntil kunden skriftlig sier opp abonnementet.

Ved kjøp av abonnement fra Leverandøren skal Kunden oppgi korrekte opplysninger om identitet og gyldighet og sørge for at opplysninger om Kunden er sannferdige. Ved gjennomføring av betaling skal Kunden garantere at Kundens identitet er den samme som den identiteten Kunden oppgir. Hvis det er mulighet for Chargeback (dvs. at en kunde betaler med kredittkort og deretter nekter betalingen) fra leverandørens tredjepart, skal kunden umiddelbart betale beløpet som tredjeparten krever, uansett grunn. Kunden forsikrer at identiteten er korrekt og sann, og at kunden ikke misbruker debet-/kredittkort. Ved svindel/misbruk er det Kundens ansvar og plikt å tilbakebetale Leverandøren det beløpet som er gjennomført, slik at Leverandøren ikke blir skadelidende.

Bruken av Leverandørens programvare gir kun én brukerrett. Enhver bestilling av produkter og tjenester fra Leverandøren skal skje med Kundens samtykke, uttrykt på forespørsel. Abonnementet krever opprettelse av det antall brukere som det enkelte abonnement foreskriver, men bare én juridisk enhet kan bruke det.

Kunden har kun rett til å utlevere kontoinformasjon til en bruker som er registrert på kontoen (representant).

Kunden garanterer at Kundens kortinformasjon er korrekt og oppdatert. Enhver endring i kontoinformasjonen eller mistanke om misbruk, brudd på Kundens kortsikkerhet osv. skal Kunden straks varsle Leverandøren om.

Kunden skal alene bære risikoen for å opprettholde kontoens konfidensialitet og sikkerhet for enhver aktivitet i eller gjennom kontoen, dvs. oppsett, innstillinger og bruk av programvaren og kontoen.

Kunden garanterer at kunden har rett til å laste opp, overføre og lagre informasjonen (f.eks. i form av tekst, bilder, audiovisuelt materiale og lignende) som den laster opp, overfører eller lagrer via programvaren.

Kunden har ikke rett til å bruke programvaren til å overføre uoppfordret kommunikasjon eller til å laste opp, overføre, levere, kjøre eller lagre skadelig kode, skadelig programvare eller ulovlig innhold.

Kunden, eller andre som kunden er ansvarlig for, forplikter seg til ikke å

(i) endre, reprodusere, utvikle eller kompilere, bakoverkompilere eller på annen måte utlede kildekoden til programvaren;

(ii) fjerne, endre, skjule eller tilsløre opplysning om opphavsrett, varemerker eller andre eiendomsrettigheter som tilhører Superb; eller

(iii) lage eller forsøke å lage forvirrende programvare med programvaren.

Kunden har rett til å opprette brukerkontoer knyttet til Kundens Konto, for bruk av Kundens Representanter i samsvar med gjeldende leveringsavtale med det avtalte antall tilknyttede kontoer.

Kunden bærer alene risikoen for representantens bruk av en spesifisert brukerkonto og at representanten bruker kontoen i samsvar med disse vilkårene. Kunden bærer alene risikoen for, og er ansvarlig for, hvem som har tilgang til kontoen. Kunden bærer derfor all risiko og er eneansvarlig for all aktivitet på Kundens konto og tilknyttede brukerkontoer.

Leverandøren er ikke ansvarlig for tap som oppstår som følge av at

(i) Kundens bruk av en konto eller brukerkonto;

(ii) enhver aktivitet fra en brukerkonto som er knyttet til kundens konto, eller

(iii) Kundens kontoadministrasjon av Kontoen og tilhørende Underkontoer. Tredjeparts programvare og Programvaren

Leverandøren leverer programvare som krever integrasjon med annen programvare og/eller maskinvare.

Kunden må minst ha: (1) minst én iPad, (2) et trådløst nettverk som er tilgjengelig der Superb -enheter, f.eks. terminaler, skrivere og annen maskinvare, skal brukes (skriver og kassaskuff krever LAN-tilkobling) (3) en aktiv kundekonto. Superb -programvaren er bare kompatibel med terminaler levert fra Superb.

Kunden er forpliktet til å overholde retningslinjene for programvare eller maskinvare for Superb og tredjeparter. Ethvert brudd på disse vilkårene vil gi Leverandøren rett til å avslutte Kundens konto.

Programvaren er kompatibel med betalingssystemene og maskinvareutstyret som vises og selges i Superb's nettbutikker (individuelt per marked eller land).

Superb overfører krypterte data mellom Kunden og Kundens betalingssystem, inkludert Kundens betalingssystems nettverk og bank. Kunden aksepterer derfor at bruken av programvaren kan være underlagt vilkår og betingelser i tillegg til disse vilkårene og betingelsene fastsatt av en tredjepart.

Leverandøren er ikke ansvarlig for krasj, inkompatibilitet eller skade av noe slag forårsaket av tredjeparts systemer og tjenester, inkludert, men ikke begrenset til, driftsforstyrrelser for kundens mobile enheter, mobiloperatør eller betalingssystem.

Superb forbeholder seg retten til å endre prisene uten begrunnelse og med 90 dagers varsel. Eventuelle endringer vil bli varslet til kunden via e-postadressen kunden oppga under registreringen av kontoen. Hvis kunden ikke godtar endringen, må kunden stenge kontoen sin, inkludert alle underkontoer, og avslutte bruken av programvaren innen 90 dager.

Hvis du fortsetter å bruke programvaren etter at 90-dagersfristen er utløpt, anses dette som en aksept av den annonserte prisendringen. Vær oppmerksom på at kontrakten er juridisk bindende, og at du aksepterer å betale for hele den avtalte kontraktsperioden.

For oversiktens skyld finner du her en forklaring på hvordan transaksjonsgebyrene fungerer med Superb:

  • Transaksjonsgebyrer avtales med Superb ved opprettelse av tilbud og kontrakt.
  • Kontrakten krever at du registrerer omsetningen din på nett og i butikk via Superb applikasjoner og kortterminal. Hvis den månedlige gjennomsnittsinntekten synker under det forventede månedlige volumet, forbeholder vi oss retten til å trekke fra kortet ditt eller fakturere deg inntektsdifferansen på månedlig eller årlig basis etter vår vurdering.
  • Kunder som bruker planen: "Superb Res" har en fast rente på 3,5% for alle Visa/Mastercard-transaksjoner.
  • Kunder som bruker abonnementet: "Superb Plus" eller "Superb Pro" har en fast sats på 0,99% for alle visa/mastercard-transaksjoner med mindre annet er avtalt i denne kontrakten.
  • Disse gebyrene inkluderer alle kostnader og har ingen skjulte kostnader.
  • For alle online-transaksjoner: et fast gebyr på € 2,5 legges til som et service-gebyr som ikke kan forhandles.

38. OPPSIGELSE OG KANSELLERING

Avtaleperioden er den perioden du er bundet av avtalen, og utgjør din totale faktureringsperiode. Etter dette har du en oppsigelsesfrist på 90 dager. Du kan alltid skrive til support@superbexperience.com hvis du ønsker å si opp avtalen.

Leverandøren kan, uten varsel og uten ansvar, avslutte og dermed avbryte kundens tilgang til programvaren og kundens konto, inkludert eventuelle tilknyttede underkontoer):

  • hvis kunden bryter avtalen, på anmodning fra politi, påtalemyndighet eller andre offentlige myndigheter, på kundens egen anmodning, ved uforholdsmessige tekniske eller sikkerhetsmessige problemer, eller hvis kunden ikke betaler lisensavgiften på forhånd.
  • Hvis Kundens tilgang til Programvaren og/eller Kontoen, med tilhørende Underkontoer, avbrytes på grunn av manglende aksept av vilkårene beskrevet her, har Leverandøren rett til:

Slette kundens konto og tilknyttede underkontoer og avbryte kundens tilgang til programvaren og all informasjon, funksjoner og andre data knyttet til kontoen, slette kundens passord og beholde all relatert informasjon, filer og innhold knyttet til eller i kundens konto og tilknyttede underkontoer (eller deler av dem), og aktivt forhindre kundens tilgang til programvaren i fremtiden, enten gjennom en alternativ konto eller på annen måte.

Leverandøren er ikke ansvarlig overfor Kunden eller noen tredjepart for resultater av oppsigelse i henhold til vilkårene i denne kontrakten, inkludert informasjon i eller knyttet til Kundens konto eller underkontoer, eller for tap eller skade av noe slag som følge av dette. Kunden er forpliktet til å holde Leverandøren skadesløs for eventuelle krav fra tredjeparter i forbindelse med oppsigelsen.

Ved avslutning av en konto, uavhengig av om kunden eller leverandøren avslutter kontoen, vil de tilknyttede brukerkontoene også bli avsluttet.

39. PROGRAMVARENS FUNKSJONER

Superb gir bare beregning av merverdiavgift basert på merverdiavgift.

Superb kan ikke holdes ansvarlig, verken av kunden eller en tredjepart, f.eks. skattemyndighetene, for kundens utestående skatter eller avgifter, eller for tap som kan tilskrives bruken av disse beregningene. Kunden er alene ansvarlig for å rapportere riktig merverdiavgift, skatt og andre offentlige avgifter.

All kommunikasjon fra Leverandøren til Kunden vil være elektronisk, inkludert e-post. Leverandøren kan sende all informasjon og meldinger til e-postadressen kunden har oppgitt for sin konto.

Leverandøren kan gi Kunden mulighet til å delta i betatesting av nye funksjoner som ennå ikke er grundig kvalitetssikret. Hvis Kunden aksepterer et tilbud fra Leverandøren om å delta i en slik betatest, kan Kunden ikke holde Leverandøren ansvarlig for tap eller skade Kunden måtte pådra seg som følge av slik deltakelse, inkludert, men ikke utelukkende, skade på datamaskiner, mobiltelefoner, nettbrett eller andre enheter, eller data i eller tilknyttet Kundens konto.

40. TEKNISK STØTTE

Skriftlig støtte er tilgjengelig på e-post, adressen er oppgitt på støttesiden for hvert driftsland. Support kan alltid nås via support@superbexperience.com.

Mot spesifikk godtgjørelse tilbyr leverandøren teknisk støtte for programvaren, inkludert installasjon, endringer, opplæring, telefonsupport osv.

Leverandøren garanterer ikke svartider, men har som mål å besvare henvendelser innen 24 timer.

Med mindre kunden har signert en spesialdesignet avtale for programvaren, er leverandøren ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den tekniske støtten, eller for tap eller skade av enhver art som kunden kan pådra seg som følge av dette.

41. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER OG SIKKERHET

For å beskytte Kundens personopplysninger vil Leverandøren kun bruke informasjonen fra Kundens bruk av Programvaren, som spesifisert nedenfor.

42. KUNDENS BRUK

Kunden samtykker i at Leverandøren kan samle inn og analysere informasjon om Kundens interaksjon med og bruk av Programvaren, herunder, men ikke utelukkende, statistikk fra Kundens bruk av Programvaren, hvilket operativsystem som brukes til å bruke Programvaren, interaksjon med annen maskinvare og programvare og data fra Kundens nettverk. Leverandøren er dataeier (dataansvarlig) og Kunden er databruker.

43. TRANSAKSJONSDATA

Kunden kan bruke programvaren til å behandle informasjon om kundens transaksjoner. Kunden er alene, og uavhengig av Programvaren, ansvarlig for lovligheten av innsamling og bruk av identifiserbar informasjon om Kundens kunder, som Kunden samler inn gjennom bruken, og for å gi kommunikasjon og innhente nødvendige tillatelser fra kundene til å bruke kundenes informasjon til f.eks. å dele identifiserbar informasjon med tredjeparter eller bruke informasjonen til markedsføringsformål.

44. KONTOINNHOLD OSV.

Når kunden oppretter en konto, laster kunden samtidig opp ulike forretningsopplysninger som er nødvendige for å bruke programvaren (heretter kalt kontoinnhold).

Kunden garanterer at Kunden ikke, verken via sin Konto eller Underkontoer, laster opp eller tillater opplasting av innhold til Programvaren, med mindre Kunden via sin Konto eller Underkonto har lisensrett til å overføre, distribuere og/eller spre det opplastede materialet.

Kunden gir Leverandøren en ubegrenset, ikke-eksklusiv, royaltyfri, fullt betalt, overførbar rett til å bruke, reprodusere, modifisere, tilpasse, publisere, utarbeide avledet arbeid av, distribuere, offentlig fremføre og offentlig vise kontoinnhold og transaksjonsdata (unntatt transaksjonsdata som kan identifisere Kunden) over hele verden på/i alle medier for å levere og markedsføre Programvaren og Leverandørens virksomhet.

Leverandøren eier alle immaterielle rettigheter til de kumulative tverrgående dataene fra kundens bruk. Dette betyr at leverandøren har rett til å bruke denne generelle datainnsamlingen til egne formål og kan dele slik informasjon med tredjeparter i uidentifiserbar form uten forutgående samtykke fra kunden.

45. IMMATERIELLE RETTIGHETER

Leverandøren forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt til kunden.

Leverandøren beholder alle immaterielle rettigheter til programvaren, inkludert eventuelle endringer, f.eks. opphavsrett og varemerkerettigheter, og eventuelle immaterielle rettigheter som er etablert i løpet av avtaleperioden.

Kunden har kun en ikke-eksklusiv rett til å bruke programvaren på den spesifiserte maskinvaren for det avtalte antallet brukere. Kunden har ikke rett til full eller delvis modifisering, rekonstruksjon, omvendt kopiering, distribusjon, overføring, republisering, visning eller utførelse av programvaren eller andre tjenester som selges av Superb.

46. PUBLISERING: KUNDEFORSLAG, TILBAKEMELDINGER OG KOMMENTARER

Ved å bruke programvaren samtykker kunden ugjenkallelig til at leverandøren viser kundens navn på en liste over kunder på nettstedet eller på annen måte.

Eventuelle ideer, forslag, tilbakemeldinger, kunst eller annen informasjon eller arbeid (tilbakemelding) som kunden utvikler under sin bruk av programvaren, fortsetter å være leverandørens immaterielle eiendom.

Leverandøren er ikke forpliktet til å gjennomgå tilbakemeldingen, men står fritt til å bruke, publisere og/eller videredistribuere tilbakemeldingen helt eller delvis og i en hvilken som helst form for kommersiell nytte for å forbedre programvaren eller for et annet formål, og vil ikke gi noen form for kompensasjon (f.eks. royalties) for slik tilbakemelding.

47. TREDJEPARTS NETTSTEDER

Leverandørens nettsted kan inneholde hyperkoblinger til nettsteder eller nettsteder som drives av andre enn leverandøren (heretter kalt tredjeparts nettsteder).

Programvaren kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder som en tjeneste til kunden og innebærer derfor ikke at leverandøren har godkjent innholdet.

Bruk av tredjeparts nettsteder via en hyperkobling skjer på kundens egen risiko, ettersom innholdet er utenfor leverandørens kontroll. Leverandøren er ikke ansvarlig for tap eller skade på grunn av bruk av hyperkoblinger.

48. ANSVARSFRITAK

Enhver bruk av programvaren skjer på kundens egen risiko, som den er og uten garantier.

Leverandøren fraskriver seg dermed ethvert ansvar for mangler, inkludert, men ikke begrenset til, programvarens egnethet, funksjonalitet eller tilstrekkelighet for et bestemt formål.

Leverandøren er ikke ansvarlig for eventuelle feil i Programvaren for Kundens bruk, eller for tap Kunden måtte pådra seg i forbindelse med bruken av Programvaren, herunder, men ikke begrenset til, skade på Kundens øvrige maskinvare, tap av data osv.

Leverandøren er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap eller følgeskader knyttet til bruken av programvaren, forsinkelser eller manglende evne til å bruke programvaren, herunder driftstap, krav fra tredjepart osv.

Leverandøren er kun ansvarlig for produktansvar i henhold til de ufravikelige bestemmelsene i produktansvarsloven. Ethvert ansvar for produktskader på annet grunnlag utelukkes herved uttrykkelig. Enhver bruk skjer på kundens egen risiko.

Leverandøren påtar seg intet ansvar for eventuelle skader på Kundens maskinvare eller annen eiendom, uavhengig av om det er forårsaket av virus eller lignende på grunn av Kundens tilgang til eller bruk av Leverandørens nettsted.

49. SKADESLØSHOLDELSE

Kunden er forpliktet til å holde Leverandøren skadesløs for ethvert krav fra tredjepart som følge av Kundens bruk av Programvaren, brudd på disse Vilkårene eller krenkelse av tredjeparts rettigheter.

50. FORCE MAJEURE

Leverandøren kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller mangler, inkludert eventuelle forstyrrelser eller avbrudd/feil i programvaren, som følge av omstendigheter utenfor leverandørens kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, arbeidskonflikter, terrorisme, hacking, IT- og andre sammenbrudd, mangler eller forsinkelser i leveranser fra leverandører og lignende omstendigheter og konsekvenser som leverandøren ikke er i stand til å forhindre.

51. ANDRE

Med mindre annet er skriftlig avtalt, utgjør disse vilkårene et omfattende grunnlag for avtalen mellom kunden og leverandøren.

Leverandøren har rett til å overdra sine rettigheter i henhold til disse vilkårene til en tredjepart, enten ved direkte tildeling eller salg.

Kunden har ikke rett til å overdra sine rettigheter eller forpliktelser til en tredjepart, med mindre annet er skriftlig avtalt.

52. KONFLIKTER

Enhver tvist mellom partene skal reguleres av dansk rett.

Dersom en tvist ikke løses gjennom forhandlinger eller mekling, skal tvisten avgjøres med endelig virkning ved danske domstoler.

Vernetinget skal være den domstolen der leverandøren har sitt hjemsted.