Vår integritetspolicy

I denna sekretesspolicy för online (sekretesspolicyn) anges vissa villkor enligt vilka Superb ("Superb", "vi" eller "oss") kan samla in, lagra och använda viss information och data som rör eller tillhandahålls av dig eller auktoriserade användare av ditt konto hos Superb (kollektivt "du" eller "din") i samband med din åtkomst till eller användning av Webbplatsen (enligt definitionen nedan) eller [Superb reservationstjänst] som erbjuds via Webbplatsen (tjänsten). Den förklarar också de villkor under vilka vi använder och avslöjar denna information och dina rättigheter i förhållande till denna information. Denna sekretesspolicy gäller följande webbplatser som drivs av Superb och andra webbplatser som Superb eller dess dotterbolag från tid till annan upprättar och som hänvisar till denna sekretesspolicy (tillsammans "webbplatsen"). Denna integritetspolicy är införlivad i och utgör en del av Superbs användarvillkor och användningsavtal online.

Observera att denna sekretesspolicy kan ändras, så titta gärna tillbaka regelbundet för att hålla dig informerad om eventuella ändringar. Väsentliga ändringar av denna sekretesspolicy kommer att publiceras på webbplatsen. Din fortsatta användning av webbplatsen eller tjänsten, eller åtkomst till ditt konto, efter sådana ändringar, utgör och innebär att du accepterar dessa ändringar fullt ut.

SAMTYCKE

Genom att använda den här webbplatsen eller någon av våra webbplatser ger du ditt samtycke till den här sekretesspolicyn, inklusive, utan begränsning, vår användning av cookies och gränsöverskridande dataöverföring, som diskuteras nedan. Om du inte samtycker till denna integritetspolicy bör du inte använda webbplatsen eller någon annan av Superb :s webbplatser. Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i denna integritetspolicy. Kontrollera sekretesspolicyn varje gång du använder någon av våra webbplatser för att försäkra dig om att du är medveten om eventuella ändringar i vår sekretesspraxis. Sekretesspolicyn kommer att ange det datum då den senast uppdaterades. Om det dessutom sker en väsentlig förändring i det sätt på vilket vi använder dina personuppgifter kan vi komma att meddela dig via e-post om de relevanta ändringarna. Om du väljer att avstå från vår ändrade praxis kommer vårt e-postmeddelande att innehålla instruktioner om hur du avstår från detta, eller så kan du när som helst skicka ett e-postmeddelande till oss på support@superbexperience.com . Om du fortsätter att använda någon av våra webbplatser innebär det att du godkänner alla ändringar av denna sekretesspolicy.

INTEGRITETSPOLICY

Superb respekterar integriteten för sina besökare på nätet och inser vikten av att skydda den information som samlas in om dig. Vi har antagit en företagsövergripande sekretesspolicy som styr hur vi samlar in, lagrar och använder den information som du lämnar online. Denna sekretesspolicy gäller både för personer som registrerar sig eller upprättar ett konto hos Superb och för tillfälliga besökare på våra webbplatser. Om du har några frågor, klagomål eller kommentarer om vår sekretesspolicy eller användningen av din information, vänligen kontakta oss på support@superbexperience.com - Superb äger dessutom flera andra domännamn som länkar eller pekar på de webbplatser som anges ovan, och vi kommer från tid till annan att lägga till nya webbplatser som kanske eller kanske inte finns med i listan ovan. Observera att denna sekretesspolicy endast gäller för de webbplatser som upprätthålls av Superb, och inte för webbplatser som upprätthålls av tredje part som de ovan angivna webbplatserna länkar till.

WEBBPLATSER FRÅN TREDJE PART

Om du klickar på en länk till en tredje parts webbplats, inklusive, men inte begränsat till, tredje parts betalnings- eller andra tjänster som erbjuds via webbplatsen eller någon annons eller länk till ett annonsföretag på nätet, kommer du att lämna den Superb -webbplats du besöker och gå till den webbplats du valt. Eftersom vi inte kan kontrollera tredje parters verksamhet, inklusive tredje parts betalnings- och andra tjänsteleverantörer, kan vi inte ta ansvar för sådan tredje parts användning av dina personuppgifter och vi kan inte garantera att de följer samma sekretess- och säkerhetsrutiner som Superb. Om du besöker en tredje parts webbplats som är länkad till webbplatsen bör du ta del av den webbplatsens sekretesspolicy innan du lämnar personlig eller annan information. Vi uppmuntrar dig också att läsa sekretesspolicyn för alla andra tjänsteleverantörer från vilka du begär tjänster.

ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Personlig information är information som identifierar dig och som kan användas för att kontakta dig online eller offline. Superb samlar in personlig information på frivillig basis. Besökare på nätet lämnar vanligtvis information till Superb genom att (1) göra en bokning (och förskottsbetala för densamma) via webbplatsen eller tjänsten, (2) använda vår programvara eller våra onlinetjänster (inklusive, utan begränsning, när du registrerar dig för ett konto på Superb ), (3) delta i anslagstavlor, (4) marknadsföringsundersökningar och e-postkampanjer, (5) förfrågningar om tjänster från tredjepartstjänsteleverantörer på våra webbplatser, (6) undersökningar och nyhetsbrev, och (7) konsumentklagomål. Den information som samlas in varierar beroende på aktiviteten och kan omfatta ditt namn, e-postadress, telefonnummer, mobilnummer, hemadress, födelsedatum, kreditkortsinformation och annan personlig information enligt definitionen i tillämplig lag. Vi kräver inte denna information för att få tillgång till webbplatsen, men du får inte använda vissa funktioner, produkter eller tjänster (inklusive, utan begränsning, tjänsten) som kräver registrering eller ta emot material (till exempel nyhetsbrev) om du inte tillhandahåller sådan information. Du samtycker härmed till att vi samlar in din personliga information på det sätt som anges här.

ANNAN INSAMLAD INFORMATION

Vissa aktiviteter kräver att du skapar ett användarnamn och lösenord och lämnar andra, icke-personliga uppgifter, t.ex. ålder, födelsedatum, kön, spelpreferenser och andra preferenser osv. Dessutom kan vi samla in demografisk information, t.ex. kön, postnummer, information om vad du gillar och ogillar och andra uppgifter som du kan lämna i undersökningar eller onlineprofiler. Dessutom kan vi kombinera demografisk information med personlig information. När du loggar in på våra webbplatser via andra sociala medieplattformar kan vi ha tillgång till och samla in ytterligare information, till exempel e-post och annan metainformation.

COOKIES OCH ANNAN TEKNIK

Vi kan använda cookies och annan teknik för att samla in analytiska data, t.ex. demografisk information, anpassa din upplevelse på vår webbplats och övervaka annonser och andra aktiviteter. Vissa av våra webbplatser kan använda cookies för att hålla reda på dina bokningsköp och se till att du inte ser samma annons upprepade gånger. Vi kan också använda cookies för att leverera innehåll som är specifikt för dina intressen och för andra ändamål. Vissa av våra webbplatser kan till exempel använda cookies eller andra metoder för att övervaka användningen av webbplatsen. Vi kan samla in information om hur ofta vissa kampanjer eller digitala aktiviteter nås, hur mycket tid som spenderas på att engagera sig i visst informationsinnehåll och vilka annonser eller länkar som klickas. Vi kan koppla cookieinformation till personlig information. Vissa av våra webbplatser använder ett externt annonsföretag för att visa annonser som tillhandahålls av tredjepartsnätverk. Dessa annonser kan innehålla cookies. Cookies som tas emot med bannerannonser samlas in av våra annonsföretag, och Superb har inte tillgång till denna information. De flesta webbläsare är automatiskt inställda på att acceptera cookies när du besöker en webbplats. Du kan inaktivera cookies eller ställa in din webbläsare så att den varnar dig när cookies skickas. Vissa delar av vår webbplats kommer dock inte att fungera korrekt om du gör det. Vi korrelerar denna information till en användare för att anpassa användarupplevelsen och för statistisk analys av användarupplevelser på våra webbsidor. Superb upprätthåller också loggfiler som innehåller Internet Protocol ("IP") adresser. I allmänhet använder vi loggfiler endast för att övervaka trafiken på våra webbplatser, för att rapportera aggregerad information till våra annonsörer och tredjepartsleverantörer av tjänster och för att felsöka tekniska problem. I händelse av missbruk av vår webbplats kan vi dock blockera vissa IP-adresser eller konsol-ID:n som tillhandahålls av våra licensierade hårdvarutillverkare. IP-adresser och konsol-ID:n kan användas för att identifiera dig personligen i syfte att upprätthålla våra användarvillkor och användningsavtal för online-tjänster.

ANVÄNDNING AV ALLMÄN INFORMATION

Användare som registrerar ett konto på Superb kan ibland registrera sig för andra tjänster på vår webbplats. Om du anmäler dig till någon av dessa tjänster kan vi samla in ytterligare information, inklusive, utan begränsning, information som begärs av en tjänsteleverantör och vidarebefordra denna information, tillsammans med all annan registreringsinformation (inklusive, utan begränsning, personlig information), till den tjänsteleverantören. Tjänsteleverantörens användning av dina personuppgifter regleras av tjänsteleverantörens sekretesspolicy och användarvillkor. Vi kan också komma att behålla all ytterligare information som samlas in för användning i enlighet med villkoren i denna sekretesspolicy. Deltagande i dessa andra relaterade tjänster är frivilligt och krävs inte för att få tillgång till vår webbplats. Med hjälp av den personliga information som du lämnar kan vi informera dig om nya utvecklingar, funktioner och förbättringar av våra fastigheter, specialerbjudanden, uppgraderingsmöjligheter och evenemang av intresse. Vi kan komma att skicka e-postmeddelanden som kan innehålla information om produkter eller tjänster från tredje part; detta innebär dock inte att vi har tillhandahållit eller handlat med dina personuppgifter till någon part. Vi kommer endast att använda personlig information på ett sätt som är förenligt med de syften för vilka den samlades in eller senare godkändes av dig i enlighet med denna sekretesspolicy. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att se till att personidentifierande information är relevant för dess avsedda användning, korrekt, fullständig och aktuell. Vi kan använda undersökningsinformation i marknadsundersökningar för att välja ut och rikta reklam som med större sannolikhet är av intresse för en viss användare av ett konto hos Superb . Denna information kan överföras till en annonsserver som ägs av ett reklamföretag för att matcha kontoinnehavare med annonser som de sannolikt är mer intresserade av. Vi lämnar dock inte ut någon kontoinnehavares personuppgifter till våra annonsörer utan innehavarens samtycke. Det är helt frivilligt att delta i sådana undersökningar. Vi kan dela aggregerade konsumentuppgifter (som inte innehåller personlig information) med reklamföretagen eller med någon annan tredje part, och vi kan använda sådan information för legitima affärssyften enligt vårt eget gottfinnande. Vi kan komma att dela den information som du tillhandahåller med våra tjänsteleverantörer för att uppfylla de tjänster som erbjuds på våra webbplatser. Vi kan använda din personliga information för vår interna marknadsföring och demografiska studier, så att vi ständigt kan förbättra våra webbplatser för att bättre möta våra besökares och användares behov. Dessutom kan vi använda dina personuppgifter för att upprätthålla juridiska rättigheter och följa lagen, eller för att följa en order från en rättslig eller statlig enhet eller annan behörig myndighet, eller när vi har anledning att tro att ett avslöjande är nödvändigt för att hantera potentiell eller faktisk skada eller störning av våra rättigheter, vår egendom, vår verksamhet, våra användare eller andra som kan skadas eller drabbas av förlust eller skada. Slutligen kan vi också lämna ut personuppgifter till brottsbekämpande myndigheter eller lämpliga rättsliga eller civila myndigheter.

VAR INFORMATIONEN LAGRAS

För närvarande underhåller och lagrar Superb din personliga information på servrar i Danmark. Detta gäller kanske inte för Superb :s tredjepartsleverantörer (inklusive, utan begränsning, eventuella tredjepartsbetalningsprocessorer). I händelse av att Superb blir en multinationell verksamhet kan vissa av de datorsystem där Superb samlar in, lagrar och använder den information som samlas in eller tas emot vara baserade utanför Danmark. Därför kan dina personuppgifter överföras till, användas, behandlas eller innehas av Superb i Danmark och i andra länder, inklusive länder både inom och utanför Europeiska unionen, och användas för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy. Du samtycker härmed till sådan användning.

BESTÄMMELSE OM OPT-OUT

När vi först samlar in information om dig kan vi erbjuda dig möjligheten att välja bort att din personliga information delas med parter utanför Superb eller dess dotterbolag eller dess tredjepartsleverantörer (t.ex. våra betalningsförmedlare), utom i den utsträckning som krävs enligt lag, domstolsbeslut eller på begäran av en annan myndighet eller brottsbekämpande myndighet. Om du vill att ditt namn ska tas bort från vår sändlista kan du göra det genom att kontakta oss på support@superbexperience.com.

SKYDD AV DIN PERSONLIGA INFORMATION

Vi kommer endast att samla in och använda personlig information i enlighet med denna sekretesspolicy i den utsträckning som anses rimligen nödvändig för att tjäna våra legitima affärsändamål, och vi kommer att använda kommersiellt rimliga fysiska, administrativa och tekniska skyddsåtgärder för att bevara säkerheten, integriteten, korrektheten och integriteten för den information du har lämnat. Dessutom kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att se till att tredje parter till vilka vi överför personuppgifter kommer att tillhandahålla kommersiellt rimligt skydd av denna information. Vi kan dock inte garantera säkerheten för den information som du överför till Superb , och du gör det på egen risk. När vi väl har mottagit din överföring av information gör Superb kommersiellt rimliga ansträngningar för att garantera säkerheten för sådan information i våra system. Observera dock att detta inte är någon garanti för att sådan information inte kan nås, avslöjas, ändras eller förstöras genom brott mot någon av våra fysiska, tekniska, administrativa eller andra skyddsåtgärder. Om Superb får kännedom om en säkerhetsöverträdelse kommer vi att göra våra kommersiellt rimliga ansträngningar för att försöka meddela dig elektroniskt så att du kan vidta lämpliga skyddsåtgärder. Superb kan publicera ett meddelande på sin webbplats om en säkerhetsöverträdelse inträffar.

Granskning och korrigering av dina uppgifter, begäran om att tas bort från sändlistor och avaktivering av ditt konto Om du av någon anledning är orolig för att de personuppgifter som Superb har upprätthållit inte är korrekta, eller om du vill att dina konton ska avaktiveras eller tas bort från vår sändlista, skicka ett e-postmeddelande till oss på support@superbexperience.com med en rimlig detaljerad beskrivning av typen av förfrågan, problem eller oro. Vi kommer då att granska, uppdatera eller ta bort information inom en kommersiellt rimlig tidsram efter att ha mottagit ett sådant meddelande från dig. Vi kan dock komma att behålla din information i våra elektroniska datafiler eller andra filer för att lösa tvister, tillämpa våra användaravtal och/eller policyer och på grund av tekniska och rättsliga krav och begränsningar som rör säkerheten, integriteten och driften av våra webbplatser.

LAGRINGSPERIODER FÖR UPPGIFTER

Vi behåller din personligt identifierbara information så länge ditt konto är aktivt eller så länge som det behövs för att tillhandahålla våra tjänster till dig. Om du vill avsluta ditt konto eller begära att vi inte längre använder dina uppgifter för att tillhandahålla dig tjänster, kontakta oss på support@superbexperience.com. Vi kommer att behålla och använda din information om det är nödvändigt för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och upprätthålla våra avtal.

FRÅGOR OM INTEGRITETSPOLICYN

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy eller om sekretessrutinerna på denna webbplats kan du kontakta oss via e-post på support@superbexperience.com. Om du vill veta mer om skydd av dina uppgifter och GDPR-efterlevnad i allmänhet kan du läsa mer här.